Google Website Translator Gadget

måndag 4 februari 2013

Människors hjärtan


Mark 7:21-23 Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse.  
Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

I texten ovanför berätta Jesus för de skriftlärda vad som är orent. När de klagar på att lärjungarna inte tvättar sig innan de ska äta. De skriftlära hade fokus på det man såg för att visa sig värdiga inför Herren. Ha en gudfruktig fasad men ändå inte visa deras syften. Men Jesus påtala att det handlar inte vad man gör utan vad som finns i hjärtat. Är hjärtat orent så blir allt övrigt lika så.