Google Website Translator Gadget

lördag 12 januari 2013

Gud är evig


Jes 40:28 Vet du inte, har du inte
hört att HERREN är en evig Gud,
som har skapat jordens ändar? 
Han blir inte trött och utmattas inte,
hans förstånd kan inte utforskas.

onsdag 2 januari 2013

Sett med egna ögon

2 Pet 1:16 Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät.

Texten ovan talar Petrus om det evangelium om Jesus Kristus som han predikar. En kyrka som växte enormt mycket direkt efter pingsten. Där hjälparen Den Helige Ande utgöt sig över alla troende. Han försvarar inte allt som skrivs men hans erfarenhet och vittnesbörd säger att allt är sant. Det Petrus upplevde under den tiden han gick med Jesus går inte att ljuga om. Jesus Kristus är Guds son och på den erfarenheten byggde nu Petrus och de andra apostlarna den gemenskapen som blev kallad Guds församling här på denna jord.

Desamma är det för oss idag som är Jesu lärjungar. Människor säger att Bibeln är sagor, att detta är något påhittad och inte är på riktigt. Men något som de inte kan tvivla på är det vittnesbörd och de upplevelser vi har. Den förändring som hänt då vi mött Jesus i våra liv kan ingen ta bort det är något helt personligt.

tisdag 1 januari 2013

Vår frälsning


Ps 31:16 I din hand ligger mina dagar, rädda mig ur mina fienders hand, från dem som förföljer mig.
 
Efter vi ha vänt ryggen mot Gud finns nu bara en som kan rädda oss och det är Jesus Kristus. Vår godhet och egna gärningar kan aldrig uppnå Guds standard för att ta bort synden som kommit till världen. Det är därför Jesus har kommit till världen för att rädda oss och inte för att döma. Så relationen ska bli helad och vi ska kunna räknas som Guds barn och vara på väg till himlen.