Google Website Translator Gadget

tisdag 31 december 2013

Tacksamhet inför framtiden!

Så här inför nya året är det bra att tänka på det som varit för att kunna se framåt.
Därför tycker jag att detta bibeltext passar bra.
Vi ber er, syskon, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Vi uppmanar er, syskon: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont. (1 Thess 5:12-22)

lördag 7 december 2013

Helig Ande kom

Utan vision förgås folket

Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den
som tar vara på Guds undervisning. Ord 29:18

Texten säger att utan rätt kunskap och insikt så kommer människor gå förlorade i denna världen. Gud skapade oss till sin avbild och längtar efter en relation med oss människor. Men för att detta ska bli möjligt då måste man veta vem han är och vad han har gjort för oss. Denna världens härskare har förblindat alla människor så att vi inte ser eller förstår vad som händer. Detta gör att korset blir en något underligt och skrämmande. De kan inte se vad den kristna tron handlar om utan tror att människors brister och felsteg är samma som Gud. Men Gud är helig och tål inte synd av något slag, men han älskar oss så mycket. Han letar efter oss som en Herde då ett får sprungit iväg, han står med öppna händer när en förlorad son eller dotter kommer hem. Han blev tvungen att komma ner som människa i kärlek till oss. Födas i ett stall och leva ett liv som vi andra, för att sedan byta liv med oss och reparera relationen som blivit bruten. Det är denna insikten och uppenbarelsen vi måste ha. Jesus är den enda vägen. Som Johannes säger i sitt evangelium kapitel 14 vers 6: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." När vi har hört rätt budskap jag då kan vi vara lyckliga och känna en frid och trygghet i detta. Det är en gåva som vi kan tacka Ja till. Men det är inget lättköpt det handlar om omvändelse och lärjungaskap för att bli lika Jesus. Vi måste ta tillvara den undervisning vi fått och den säger att när vi tror så sker en förändring på insidan. Vi blir en ny skapelse och Gud flyttar in i ditt hjärta. Vi har inte längre världens sinne utan har fått Guds sinne, när vi tror så kommer det märkas på sikt. Kristendom handlar inte om tradition eller prestation eller religion utan en relation. En levande relation med en Gud som gjorde allt för att världen ska lära känna honom helt personligt. Det var därför han kom ner till oss och detta gäller även dig just nu!

torsdag 12 september 2013

Världens Apostlar, Profeter och Evangelister

Är det inte konstigt att affärsvärlden använder orden: It-profeter, företagsapostlar och teknik-evangelister nuförtiden? Det är just dessa tjänstegåvor som allt som ofta saknas i dagens församlingar. Även om de nu ofta har tagit andra skepnader. Men om vi nu har tydliga riktlinjer för ett framgångsrikt arbete att breda ut Guds rike. Varför har vi då så svårt att följa detta själva utan låter andra använda dessa principer för egna egoistiska syften. Är det inte tid att söka Herren och träda in i den kallelse som vi alla fått var och en? Jag tror Gud håller på att upprätta sitt ledarskap igen för att göra Guds församling hel. Vi står inför nya tider där Guds ande bestämmer och inte mänsklig visdom. Varför ska vi då nöja oss med kopior när vi har originalet från vår Skapare. Vi behöver alla de fem tjänstegåvorna i Församlingen, för det är dessa som bygger upp andra människor så att alla hittar sin plats och gåvor. Vi måste alla inse att vi alla behövs så att vi tillsammans kan visa hur stor Guds kärlek är till Världen.

söndag 1 september 2013

Josua generationen


Vad menas med Josua generation?
Josua hade varit den personen som hållit fast vid Gud sedan fångenskapen i Egypten. Han hade fått sett alla de under och tecken som hänt under de 40 år man vandrat i öknen för att nå målet. Han var en av de spejare som gick före för att se landet Gud lovat och  han kom tillbaka med uppmuntrade rapporter. Detta hade gjort att han nu blivit befälhavare för Israel och på så sätt kunnat vara nära Moses och upplevt Guds kärlek. Hans oerhört stora längtan efter Gud gjorde att han blev ett andligt föredöme för hela Israels folk. Detta gjorde nu att Gud gett honom uppdraget att inta löfteslandet.
Josua visade stor tro genom att anta utmaningen att leda folket. Israeliterna förnyade förbundet med Gud genom att i lydnad gå över Jordanfloden för att inta landet. Att bli kristen är att börja ett nytt liv, att lämna det gamla bakom sig, att inta nya områden, lägga av själviska begär och sträcka sig efter allt det Gud har bestämt i sin plan för oss. Vi måste vara modiga och våga handla i tro för att leva detta nya liv, på samma sätt som Josua och Israel gjorde.*

Josua och hans arme förflyttade sig från stad till stad och rensade landet från varje spår av avgudadyrkan. Konflikten med ondskan är oundviklig och vi ska vara lika obarmhärtigt effektiva som Israel när det vi gör upp med synden i våra egna liv.*

Josua uppmanade allvarligt israeliterna att fortsätta följa Herren och bara tillbe honom. Folket hade sett Gud befria dem från många fiender och upplevt hur han genom det ena undret efter det andra hade gett dem vad de behövde. Ändå var det så svårt för dem att hålla sig till Herren. Även om vi upplever Guds ingripanden i våra liv måste vi också gång på gång vara beredda att förnya löftet om att lyda honom föra alla andra och att bara tillbe honom.*
Vi står nu i ett läge där Gud kallar oss till en närmare gemenskap. Han vill upprätta ledarskapet och sätta oss på rätt plats, Han vill ge oss mer om vi bara sträcker oss framåt. Vi ska följa Josua exempel att våga tro och lyssna på Gud för då har han lovat att vara med. Om vi frågar Gud efter ledning i vardagen då kommer vi även ha framgång. För han vill inget hellre än att vi är med och breder ut Guds rike här på Jorden. Han längtar efter att du vågar ta steget för det är genom dig som Jesus kan bli synlig.
(fotnot * text Handbok för livet, upplaga 7  sid 315)

torsdag 15 augusti 2013

Skicka vidare

Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Rom 10:13-15,17
Texten ovan ställer Paulus de avgörande frågorna till församlingen i Rom. Det är det här som gäller för att nå människor med det glada budskapet om Jesus Kristus. Men hur ska vi nå dit utan att känna ett tvång och massa krav. När Jesus gav missionsbefallningen ville han att vi ska föra vidare det goda vi har fått. Detta är något alla har blivit kallade till även om man kan läsa att det även finns en tjänstegåva som är evangelist. Läser du vidare inser du snart att detta tjänst är för att bygga upp och uppmuntra resten av Församlingen att nå andra människor. Att man ska föra vidare sin drivkraft och brinnande hjärta till de som som ännu inte har fått lära känna sanningen. Jesus vill att du av ditt egna hjärta föra vidare det du fått. Men då behöver du även ha en levande relation annars kommer det aldrig att gå. Nedan kommer jag skriva några punkter att tänka på när du evangeliserar, för att på ett sund och icke kravlöst sätt kunna dela med dig av din tro.

1. Ditt vittnesbörd 
Du har något viktigt som ingen någon kan förneka och det är ditt vittnesbörd dvs din personliga resa till din tro. Många säger ofta att man inte har något att dela. Men det handlar inte alltid om stora saker även så saker i det vardagliga kan göra att människor blir intresserade. När Petrus skriver i ett av sina brev vill han att vi tänker på vårt vittnesbörd. Där vi berättar om vårt hopp vi nu har i Jesus. Vi kan inte frälsa någon men vi kan peka på Jesus och vara med under resan dit.

2. Inte i egen kraft
Att det inte handlar om oss och vad vi kan göra kan vara rätt avslappnade. När vi har en personlig relation får vi kraft genom vår hjälpare. Det står gång på gång att vi ska få kraft eller att vi ska hämta kraft från Herren. Detta sker genom att vi tar tid med Gud och i gemenskap med andra troende.

3. Olika uppgifter 
Ensam är inte stark när det gäller evangelisation. Vi är alla kallade att göra olika uppgifter i församlingen, för att göra Jesus känd till alla. Då är det viktigt att du veta vad du är kallad till så att alla känner sig sedda och behövda. För just dina egenskaper kan göra så någon annan kan göra nytta för andra. Att inse sin betydelse och gåvor är något stort.


4. Guds hjärta
Att ha ett Guds hjärta handlar om att se Människor som Gud ser dom. De är älskade och dyrbara men har ännu inte fått möta sin Skapare och Fader i himlen. Var dag går människor förlorade utan att ens fått höra vad Gud har erbjudit mänskligheten. Vi bör vara medvetna om detta och inte bara slå oss till ro bara för att vi har hittat hem. Det handlar inte om att skrämma någon utan i kärlek berätta det viktigaste vi har innan det är försent.

5. Vårt gensvar
För att detta ska funka handlar det i grund och botten om vår relation med Gud. Har vi en levande relation ja då har vi något friskt att ge men är det tvärtom, då kan vi inte göra så mycket. Att vi inser att missionsbefallningen är ett gensvar på den kärleken vi fått där vi vill ge vidare det vi fått. Paulus skriver att handling inte leder till Tro. Men Tro leder till handling. Vi vill av vår överflödande kärlek ge vidare det vi har. Detta sker inte i egen kraft och att vi alla gör det tillsammans. Paulus skriver att när vi växer tillsammans då kommer vi förstå bredden, längden, höjden och djupet av Guds kärlek. Där är gensvaret något viktigt det är vår lydnad att göra det vi blivit kallade till.

Tillbaka efter en bloggpaus

Tänkte starta igång igen med mitt bloggande efter en stunds paus. Som sagt finns det redan mycket på denna sida att läsa, därför gjorde jag en paus för att få ny inspiration och skriva vidare. Har under tiden pluggat på en distans bibelskolan Jesus Army. Hemsidan hittar du här. Det har varit lite trafik ändå på denna sida vilket är glädjande. Så håll uppsikt efter nya inlägg från denna sida. Guds rika välsignelser

måndag 4 februari 2013

Människors hjärtan


Mark 7:21-23 Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse.  
Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

I texten ovanför berätta Jesus för de skriftlärda vad som är orent. När de klagar på att lärjungarna inte tvättar sig innan de ska äta. De skriftlära hade fokus på det man såg för att visa sig värdiga inför Herren. Ha en gudfruktig fasad men ändå inte visa deras syften. Men Jesus påtala att det handlar inte vad man gör utan vad som finns i hjärtat. Är hjärtat orent så blir allt övrigt lika så.

lördag 12 januari 2013

Gud är evig


Jes 40:28 Vet du inte, har du inte
hört att HERREN är en evig Gud,
som har skapat jordens ändar? 
Han blir inte trött och utmattas inte,
hans förstånd kan inte utforskas.

onsdag 2 januari 2013

Sett med egna ögon

2 Pet 1:16 Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät.

Texten ovan talar Petrus om det evangelium om Jesus Kristus som han predikar. En kyrka som växte enormt mycket direkt efter pingsten. Där hjälparen Den Helige Ande utgöt sig över alla troende. Han försvarar inte allt som skrivs men hans erfarenhet och vittnesbörd säger att allt är sant. Det Petrus upplevde under den tiden han gick med Jesus går inte att ljuga om. Jesus Kristus är Guds son och på den erfarenheten byggde nu Petrus och de andra apostlarna den gemenskapen som blev kallad Guds församling här på denna jord.

Desamma är det för oss idag som är Jesu lärjungar. Människor säger att Bibeln är sagor, att detta är något påhittad och inte är på riktigt. Men något som de inte kan tvivla på är det vittnesbörd och de upplevelser vi har. Den förändring som hänt då vi mött Jesus i våra liv kan ingen ta bort det är något helt personligt.

tisdag 1 januari 2013

Vår frälsning


Ps 31:16 I din hand ligger mina dagar, rädda mig ur mina fienders hand, från dem som förföljer mig.
 
Efter vi ha vänt ryggen mot Gud finns nu bara en som kan rädda oss och det är Jesus Kristus. Vår godhet och egna gärningar kan aldrig uppnå Guds standard för att ta bort synden som kommit till världen. Det är därför Jesus har kommit till världen för att rädda oss och inte för att döma. Så relationen ska bli helad och vi ska kunna räknas som Guds barn och vara på väg till himlen.