Google Website Translator Gadget

fredag 26 oktober 2012

Fri från synden

Ps 40:3 Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark, 
mina steg gjorde han trygga.

Texten ovan talar om Jesus och om den nåd vi nu har fått. Där Jesus tog vårt straff och missgärningar i ord, tankar och handlingar på ett kors. Så att vi nu kan räknas som Guds barn och vara på väg till himlen.

söndag 21 oktober 2012

Är ekumenik med den Katolska kyrkan bra?

Just denna fråga är aktuellt just nu då man läser i media mer och mer hur många dras till den Katolska Kyrkan. Jag har läst två böcker för att få mer förståelse om och vad det Katolska kyrkan tycker och tänker i olika ämnen.
Böckerna är Evangelium enligt Rom och Enhet under Påven.Två böcker som lägger fram fakta och där man själv får ta ställning utan att döma någon för vad andra har gjort. De ämnen Evangelium enligt Rom tar upp är: Frälsningen, Mässan, Maria och Makten & Auktoriteten. Där man jämför Katolska kyrkans lära kontra vad bibeln lär.
I boken Enhet under Påven tar man upp olika synvinklar på enhet och dess historia.

Jag vill rekommendera att du läser båda dessa böcker så du förstår ännu mera.

Din godhet och nåd


Ps 23:6 Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt
liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.