Google Website Translator Gadget

onsdag 30 maj 2012

Vår trygghet


Ps 119:57-68 Min andel är Herren, jag lovar att lyda dina ord. Jag vädjar till dig av hela mitt hjärta, visa mig nåd, som du har lovat. Jag tänker på hur jag levt mitt liv och söker mig till dina lagbud. Utan dröjsmål skyndar jag att lyda dina bud. De gudlösas snaror omger mig, men jag glömmer inte din lag. Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga lagar. Alla som fruktar dig är mina vänner, de som lyder dina befallningar. Din kärlek, Herre, fyller hela jorden, lär mig dina stadgar. Du har varit god mot din tjänare, Herre, som du har sagt. Ge mig klokhet och kunskap, ty jag litar på dina bud. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu håller jag mig till ditt ord. Du är god och vad du gör är gott, lär mig dina stadgar.

tisdag 29 maj 2012

Phil Wickham - True Love

MercyMe - "You're Beautiful" (Live)

MercyMe - "The Hurt & The Healer"

Förbön för församlingen och försoning genom Kristus

Kol 1:9a-23a Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga, och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Och ni, som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han skall låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga, om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet,

söndag 27 maj 2012

Chris Tomlin - How Great It Our God & How Great Thou Art

Blessed be the Name

Chris Tomlin - Indescribable

Himmelsk gemenskap


1 Joh 4:7 Mina kära, låt oss älska varandra,
ty kärleken kommer från Gud, och den som
älskar är född av Gud och känner Gud

När man nu tagit emot Jesus blir det en förändring.
Där man lämnar sitt ego och börjar tänka mer på andra. Men ändå är en tänkande och självständig person. Den kärleken man fått av Gud genom att
Jesus byte liv med oss på korset gör att vi även vill hjälpa andra. Denna kärleken och längtan är något
som inte världen kan ge den fås enbart men en
relation med vår pappa och skapare i himlen.

Kraften från himlen

Tänk dig ett gäng som varit tillsammans i 3år dag ut och dag in. Som fick uppleva saker och händelser som man inte kan förstå eller greppa. För att sedan ändras på en sekund när deras mästare brutalt och skoningslöst mördas på det värsta sättet som fanns på den tiden. Tänk den sorgen, förtvivlar och modlöshet som spred sig i gängen. Där han som kallas att leda gruppen förnekar mästaren 3 gånger och tappar helt hoppet om framtiden som var så ljus. Där nu alla drömmar är krossade och man nu gick tillbaka till det som var innan. Det var detta som hände lärjungarna när Jesus dog på korset.

Något som sedan ändrades på den tredje dagen då Jesus återuppstod där hoppet åter kom tillbaka.
Där Jesus sedan gav lärjungarna en befallning innan han lämna dom, nämligen att göra alla till lärjungar.
Tänk vilka blandade känslor och frågor som kom upp från lärjungarna. Hur ska vi någonsin efterlikna
Jesus? Eller ens komma i närhet vad som man upplevt eller känt under dessa år? För trots allt man är
bara en människa. Det Jesus sa var att de skulle vara kvar i Jerusalem så skulle en hjälpare lik Jesus
komma. För det var denna hjälpare som de behövde för att kunna vittna om vem Jesus var och gjorde.

Nu satt lärjungarna uppe i en sal i Jerusalem och vänta på vad som skulle hända. Där ingen visste eller
hade en aning när och hur hjälparen skulle komma. Det måste blivit blandade känslor när rummet
storma upp och det kom en vind som ett dån. Förvirring, rädsla, sorg och glädje om vartannat. Det var
nu det skedde allt som Jesus sa skulle ske. Allt som varit jobbigt så många dagar blev nu så ljust att de
inte visste vad de skulle göra av det som skedde. När sedan eld som tungor spred sig ut över alla människor i rummet och de tala i olika språk måste har gjort att förvånade. Så förvånade att folket utanför som hörde inte visste vad de skulle tro. Vad händer och hur kan de vårt språk bara så där?

Det är det här Pingsten handlar om där Gud sände sin hjälpare till Jorden till hans barn. Där den helige
ande gör att alla kristna blir en enhet och visar vem Jesus Kristus är. Det finns en anledning till att Jesus
sa när den helige ande kommer över er då får ni kraft att bli mina vittnen. Vi kan inte gå i det egna utan när den helige ande är med då är allt möjligt då finns det inga begränsningar. Så låt oss få mer av den kraften som finns och låta oss fyllas på om och om ingen. Så vi kan efterlikna Jesus mer och mer.

onsdag 23 maj 2012

Frank Ådahl - Tårar från himlen

Jeanette Alfredsson & Frank Ådahl - Jag vill sjunga om dig förevigt

Befrielse från fruktan


Ps 34:5 Jag sökte mig till Herren och han
svarade mig, han befriade mig från all fruktan.
 
När vi ropar från vårt hjärta om räddning/frälsning då
kommer Herren att svara direkt. Han längtar efter en
relation med oss och gör allt för att lära känna oss.
Det var därför Gud kom ner som människa i Jesus
för att reparera det som vi har gjort emot honom.
Ett universellt erbjudande som gäller till alla människor.
I namnet Jesus finns en förvandlade kraft som tar bort
allt och ändrar på oss inifrån och ut. Även om det är jobbigt
så har Jesus lovat att vara med oss hela tiden.

onsdag 16 maj 2012

Tacksägelse för Herrens välgärningar


Ps 147:1-20 Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön. HERREN bygger upp Jerusalem, han samlar dem som drivits bort från Israel. Han helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd, han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns. HERREN uppehåller de ödmjuka, men de ogudaktiga slår han till jorden. Sjung till HERREN med tacksägelse. Lovsjung vår Gud med harpa, han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden, han som låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. HERREN gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd. Jerusalem, prisa HERREN, Sion, lova din Gud! Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta, han har välsignat dina barn i dig. Han ger dina gränser fred, han mättar dig med bästa vete. Han sänder sitt budskap till jorden, hans ord går ut med hast. Han låter snö falla som ull, rimfrost strör han ut som aska. Han kastar sitt hagel som smulor, vem kan uthärda hans köld? Han sänder sitt ord och det frusna smälter, han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar. Han har förkunnat sitt ord för Jakob, sina stadgar och bud för Israel. Så har han inte gjort för något hednafolk, de känner inte hans domslut. Halleluja!

tisdag 15 maj 2012

Herren lever! Lovad vare han


2 Sam 22:47 Herren lever! Lovad vare han,
min klippa, och upphöjd min Gud, min räddare,

Tänk vilken glädje som kom över lärjungarna när de fick höra
att Jesus lever!. Efter dagar av sorg, förtvivlan, modlöshet som
bara nu vändes direkt till en innerlig glädje och hopp. Från att
varit i den mörkaste dalen hade nu blivit en starkt skinande ljus
där Jesus var i centrum i deras liv igen. Det är detta vi nu också får
uppleva i denna världens mörker. Jesus är det ljuset som världen
behöver. Vår räddade, frälsare och herre. Jesus är den klippa vi ska
bygga vårt liv. Han och endast han är vägen till Gud. En gåva som alla
har fått från Gud och ingen är förtjänt. Gud väntar på vårt gensvar. 
Då och endast då kan vi bli hans barn och räknas en rättfärdig i Guds ögon.

söndag 13 maj 2012

McParkOnly 2012

Välkommen till årets McParkOnly på Planteringen i Skara den 14 Juli

fredag 11 maj 2012

Glädjetåg - Bengt Johansson

Kom tätt intill - Bengt Johansson & Johanna Strömblad

Manifestation på rätt sätt?

I morgon är det Jesusmanifestationen igen i Stockholm. Där kristna från hela Sverige samlas och hyllar Jesus Kristus på olika sätt. Men frågan är om det har blivit ett bättre klimat för kristna efter dessa år detta har varit. När man kollar samhällsklimatet och media är det värre nu. Andligheten är större med den verkar gå förbi nästan helt från den kristenhet som finns i Sverige. Detta är något som är väldigt olyckligt att vi inte kan möta människors längtan efter något större. Det behov som vi vet att vi kan fylla, men då måste vi nå människor med evangelium på rätt sätt. Den kraften som finns i evangelium kan förändra, förvandla och förnya en människa helt inifrån och ut. Men då måste vi gå tillbaka till de rötterna vi har som är själva grundbultarna som Jesus själv predika. Där vi måste predika om synden, omvändelse och förlåtelse.
Annars blir korset ett dårskap när man berättar vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus.

Vi måste leva som vi lär dvs att vi inte bygger upp några murar av helighet att vi är bättre än alla andra.
För alla är syndare och ingen är värd den nåden vi fått genom att Jesus byte liv med oss på korset. Det
som skiljer oss från andra att vi nu har fått ta emot och gett vårt gensvar på detta erbjudande från himlen.
Så vi kan föra vidare det vi har upplevt och känt till andra medmänniskor i vår omgivning där vi är.
Människor vill höra det äkta och genuina sanningen än något som är en dubbelmoral och ytlighet.

Något som vi måste kämpa med är att bryta ner alla oförtjänta fördomar som finns om kristna.
När man kollar bibelversen i Apg 2:47(De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och
Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.) Står det att de kristna hade ett gott
anseende och var älskade av folket där de var, detta är något som inte händer idag i vårt samhälle.
Nu är det snarare så att man vill håna och förlöjliga andras tro och säger det bara är sagor. Än att
det är något som är relevant och berör ens själs inre. Man vågar inte stå för sin andliga längtan.
Man vill hellre leva i nuet och hinna med så mycket som möjligt utan att känna efter vad man tycker
och tänker på ett djupare plan. Då blir man lätt arg på någon som vågar stå upp för något viktigt.
Vi lever ett ombytligt samhälle där saker ska förändras fort, där man tror all förändring är bra.

Vi som kyrka måste visa att vi bryr oss om alla, detta är något som alla måste få veta. Kyrkans
verksamhet har varit länge en rörelse som gått inåt där redan kristna varit med. Detta har gjort oss
andligt slöa och vi har tappat den kraften vi fått genom den Helige Ande när vi ska sprida vidare
evangelium till andra. Men har vi fokus på andra först och inte bara på oss själva är det lättare att nå ut.
Det betyder inte att vi ska anpassa evangelium till världens norm utan vara tydliga med ett enkelt och
radikalt budskap. Något som tyvärr har hänt hos många trossyskon i Sverige. Inte heller ska vi blanda
upp vår tro med andra religioner och samarbeta på fel sätt. Det är ju inte vår enhet som gäller utan Guds.
Där det är den Helige Ande som för oss samman genom den tron och bekännelsen vi har på Jesus Kristus
vår Herre och frälsare. Denna enhet är inte från Gud utan är något som människor tvingat fram.

Frågan är vad man gör de 364 dagarna som inte Jesusmanifestationen är. Är du ute och presenterar Jesus
eller sitter du inne i din lugna vrå i kyrkan och väntar på nästa år? Vilket är ditt missionsfält där du kan nå andra med evangelium? Vem eller vilken målgrupp är du kallad till? Det hänger på oss om andra får höra om Jesus. Detta är inget man kan flytta på andra. Utan är en universellt missionsuppdrag som Jesus gav oss alla. När vi säger att vi står till förfogande för Gud jag då kan han använda oss. Men tar vi inte steget då händer det inget. En väckelse börjar i varje kristens hjärta där man ber att Gud leder en rätt. Där man känner en nöd och förkrosselse för andra människor så de inte går evigt förlorade i denna världens mörker.

Det finns ett skäl att Jesus sa att man skulle börja i närområdet och det handlar om relationer. För att evangelium ska kunna spridas måste vi börja där vi står och sedan jobba utåt till jordens yttersta gräns. Den kristna tron är byggd på relationer där man växer i sig själv (inåt) med andra (utåt) och med Gud (uppåt) Där vi som Guds församling kan tillsammans visa hur stor Guds kärlek är att alla människor i vår omgivning. Gud älskar alla människor och alla är lika värdefulla därför söker han ständigt de som inte känner honom. Även om du inte tror på Gud så kommer han alltid att vilja ha en återupprättad relation med dig. Då finns det bara en väg dit och det är genom Jesus Kristus. Detta erbjudande kommer alltid att finns tills domen kommer. Då finns det inga gråzoner utan bara två vägar evigheten i himlen eller helvetet.
Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Han tröstar oss i svårigheter


2 Kor 1:4 Han tröstar oss i alla våra svårigheter, 
så att vi med den tröst vi själva får av Gud
kan trösta var och en som har det svårt.

Den helige Ande hjälper till då det är jobbigt.
Gud vill bära dig genom alla svårigheter och
finnas nära oss. Så att du kan vara ett verktyg
för andra medmänniskor som sedan råkar ut för samma som du. Då kommer du kunna trösta
och uppmuntra med ditt vittnesbörd att Gud är
med även om det är som mörkast. Vi finns till för varandra där vi tillsammans blir en helhet av Guds oerhörda kärlek till alla människor på vår jord.

onsdag 9 maj 2012

Ingen kan liknas vid Gud


Jes 40:12-31 Vem har mätt vattnen i sin kupade hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar, eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Vem har utforskat HERRENS Ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han, för att denne skall ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen, lära honom kunskap
och visa honom förståndets väg? Se, folken är som en droppe i en spann, som ett dammkorn i en vågskål. Kustländerna lyfter han som ett stoftkorn. Libanons skog räcker inte till offerved, dess djur inte till brännoffer. Alla folk är som ett intet inför honom, mindre än intet och idel tomhet anser han dem vara. Vem vill ni likna Gud vid, vad vill ni jämföra honom med? Hantverkaren gjuter en avgudabild, och guldsmeden belägger den med guld och smider silverkedjor.Den som inte har råd att offra mycket väljer ett stycke trä som inte ruttnar. Sedan söker han en erfaren hantverkare som kan forma en avgudabild som inte faller omkull. Vet ni inte det, har ni inte hört det? Har inte detta förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått det alltifrån jordens grundläggning? 

För honom som tronar över världen är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo inunder. Han gör furstar till intet och förvandlar jordens domar till tomhet. Knappt är de planterade, knappt är de sådda, knappt har deras stam slagit rot i jorden, så blåser han på dem och de förtorkar, och en stormvind för bort dem som strå. Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige. Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn - ingen enda uteblir. Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: "Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt"? Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Herren tröstar sitt folk


Jes 40:1-11 Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: "Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. HERRENS härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat." Hör någon säger: "Predika!" Och (en annan/jag) svarar: "Vad skall jag predika?" "Allt kött är gräs och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar, när HERRENS Ande blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet." Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Juda städer: "Se, er Gud!" Ja, Herren, HERREN kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

fredag 4 maj 2012

Tacka Gud i det du gör


Kol 3:17 Låt allt vad ni gör i ord eller
handling ske i herren Jesu namn och
tacka Gud fadern genom honom.

Vi ska visa i handling och ord hur stor Gud är.
Genom att leva ett liv som är likt Jesus då
kan vi förändra andra. Det vi gör och säger
visar även om vi är äkta i vår tro på Jesus.
För vi alla behöver ha Jesus i våra hjärtan
och ha blicken fäst på korset. För att förstå den
gränslöst stora kärlek Gud gett oss alla på jorden.