Google Website Translator Gadget

måndag 30 april 2012

Starkhet och mod i Herren

Ps 31:25 Var starka, fatta mod, 
alla ni som hoppas på Herren!

Gud är den som hjälper oss när det är 
jobbigt och när vi inte orkar mer då.
Den hjälpare vi fått i helige Ande gör oss
inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens
och självbehärskningens Ande. (2 Tim 1:7b)
Med tro är allt möjligt t.o.m flytta berg.
Men då måste vi våga att släppa in Gud
i våra liv så vi låter oss påverkas. Lita på
de löftena som finns i Bibeln och bekänna
att Jesus är Guds son och han är den enda
vägen till Gud. Då står Gud med öppna armar och låter oss ta del av alla himmelska välsignelser.

fredag 27 april 2012

Guds nåd är för evigt


Ps 136:1 Tacka Herren, ty han
är god, evigt varar hans nåd.
 
Kan vi någonsin förstå den oerhört stora kärlek
som Gud gett oss? Vi hade vänt Gud ryggen men
han kom ner som en människa i Jesus Kristus och reparera allt. Vår tacksamhet kan inte vara nog och
vi kan inte förstå den nåden vi fått. Från att varit vredens barn har vi nu blivit Guds barn. Men ett
enkelt Tack till Herren räcker för att kunna besvara den största kärleksförklaringen världen fått.


Okunnighet vad kristen tro är

Det är sådan okunnighet nuförtiden när man diskuterar vad kristendom är. Vet det svenska folket överhuvudtaget vad kristen tro handlar om? Det kan man undra när ledare i Sverige ska yttra sig.
Sverige är byggt på kristna värdegrunder och det finns ett skäl till att vi har det så bra. Det är bara
att gå tillbaka till 1800-talet då var Sverige det farligaste landet i Europa och hela landet var i misär.

I alla tider har människor missbrukat religionen till sina egna syften och begär för att få makt. Men detta
har verkligen ingenting med den kristna tron som Jesus förmedla till sina lärjungar vid Genesarets sjö.
Jag kan bli rätt trött på detta pajkastning som det är mot kristna, där om man yttrar sig då blir det kallat hatbrott men när man får kritik då kan säga vad som helst. Även om man inte har någon som helst koll.
Vi kan inte försvara vad makthungra människor gjort av egen vinning i flera århundraden. Vi kan bara
svara på vårt personliga möte med den levande Guden som har förvandlat våra liv inifrån och ut.

Att vara kristen är ingen Religion det är en Relation. En helad relation med vår skapare och pappa
i himlen och Jesus är den enda vägen dit. Hur kan folk säga att vi lever ett demokratiskt land om man
vägrar att lyssna på allas åsikter? För om man inte vill lyssna hur ska man då kunna förstå varandra.
Det är hemskt när Barn och Vuxna far illa, när människor bara tänker på sig själva. Men det är inget
man kan skylla religionen på. Detta händer i hela samhället på alla nivåer där det finns människor som
möts. Då måste man ta sitt straff för det man gör för annars kan inte samhället fungera på rätt sätt.

Att vara kristen handlar om att leva ett liv som Jesus. Att vi ska efterlikna och gå i hans fotspår och hur
han bemötte människor i sin omgivning. Jesus brydde sig om de människorna som hade det jobbigast i samhället. Han såg de svaga och gjorde något åt detta samtidigt kritisera han ledarskapet som fanns i synagogan. När människor använder Religionen för att få igenom något brukar det alltid sluta illa.
Detta händer när man lever ett liv utan Gud och inte låter honom får vara delaktig i det man gör.

Vi människor är inte perfekt på något sätt men Gud älskar oss ändå som vi är. Vi som är kristna är redan medvetna om detta. Men samhället har massa konstiga fördomar och föreställningar hur det är. Detta gör att det tror att man är en perfekt människa men så är inte fallet. Vi har insett att vi har begränsningar men tillsammans med de övriga troende kan vi reflektera den kärleken Gud har gett att alla människor. Vi lever numera i ett samhälle som är mer multikulturellt än innan, det är klart det påverkar även församlingen. Då är det viktigt att man har rätt kristen tro och att Jesus Kristus är i centrum annars blir det helt fel. Att behandla människor illa som fallet med demonutdrivningen hör inte hemma i församlingen någonsin.

Gud kom ner som människa i Jesus Kristus för att byta liv med oss för rätta till allt som gått fel. Så att
relationen ska bli helad och återupprättad igen. Detta gåva är gratis och man behöver bara säga Ja!

Hur ska man få sin röst hörd om ingen vill lyssna? Samfundsminister Stefan Attefall uppmanar
alla kristna att göra sin röst hörd. Men det svårt med media som inte vill balansera debatten. 
Media 1,2,3,

onsdag 25 april 2012

Fokus på Jesus


2 Tim 1:6-10 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp
igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den Ande som Gud har gett oss
gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Skäms
alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär
också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss och
kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt
beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit 
uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och
fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.

Heb 4:14-16 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom
himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha 
medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss
därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

tisdag 24 april 2012

Maning till uthållighet


Hebr 12:1-3 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som
i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som
nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på
honom som måste uthärda sådan fiendskap 
från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.

Livet som kristen är som ett maratonlopp där slutet är himlen. Gud har inte lovat oss ett lätt liv men han har lovat att vara med oss som sällskap. Det gäller bara för oss att ha fokus på Jesus och hämta kraften från Herren. För då kommer vi orka med att som händer i livet.

söndag 22 april 2012

Dörren till himlen är öppen


Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr
öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men
du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. 

Texten ovan är från uppenbarelseboken där budskapet är till församlingen Filadelfia. Denna text kan även tillämpas på dagens kristna. Gud ser det vi gör för honom att sprida hans rike här på jorden. Det finns en dörr som står öppen här på jorden som går till himlen. Vägen dit är genom Jesus Kristus och vad han gjort på korset för vår skull. Ett erbjudande som är till alla på vår jord. Man behöver bara säga Ja!. Vår kraft är liten men genom Gud är allt möjligt. Vi ska bara hålla oss nära Gud och lära känna honom ännu mera genom bibel och bön. På så vis lär vi känna vår skapare ännu mera och kan reflektera hans kärlek till alla människor på vår jord.

lördag 21 april 2012

Bara Gud vet

Pred 7:14-15 Se på Guds verk: Vem kan göra
rakt det han har gjort krokigt? Var alltså vid 
gott mod under den goda dagen och besinna
under den onda dagen, att den ena såväl som den andra har Gud gjort för att människan inte skall kunna utforska det som kommer efter henne.

Visst känns det skönt att man inte behöver ha koll på allt. Gud vill att vi lever i nuet och inte oroar oss för morgondagen. Gud vill vara den som tar hand om oss. Han vill ha en relation med oss och vägen dit är genom Jesus Kristus. Den kärleken vill han överösa oss människor men bara om vi säger Ja själva. Gud kommer aldrig att tvinga sig på.
Men han söker oss alla ständigt för han älskar oss så mycket, du är så värdefull i hans ögon.

fredag 20 april 2012

Jesus är våran grund


1 Pet 2:4-5 Kom till honom, den levande
stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt
er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 

Jesus är grunden för vår frälsning. Det är genom
vad han gjort på korset som har friköpt oss från
det straffet som Gud ska döma världen med.  

När vi har tagit emot Jesus i vårt hjärta är vi nu en del av Guds församling där den Helige Ande är den som för oss samman. Vi har nu blivit alla präster genom det vittnesbörd vi alla har fått genom vår frälsning. Vi behöver alla varandra och på så vis kan vi visa vem Jesus Kristus är. Så vi kan reflektera den kärleken vi fått av Gud och föra vidare den till alla i vår omgivning. För alla behöver bli räddade och är älskade och värdefulla i Guds ögon.

torsdag 19 april 2012

Din nåd är vårt vittnesbörd


Ps 119:88 Håll mig vid liv enligt din nåd, jag vill ta vara på din muns vittnesbörd. 

Texten ovan talar om den kärlek Gud gett oss då Jesus Kristus tog våra synder på sig på korset. 
När vi nu är Guds barn då är vi kallade till ett liv som inte är av världens värderingar. Vi ska leva
ett liv som ärar och hyllar Gud i himlen. Det är detta som blir vårt vittnesbörd för andra vem Jesus
är. Där vi kan reflektera den kärleken som vi fått och ska föra vidare till alla i vår omgivning.

onsdag 18 april 2012

Förtröstan på Gud


Ps 56:4 När fruktan kommer 
över mig förtröstar jag på dig. 

Texten handlar om hur David blir förföljd.
Att man kan lita på Gud oavsett hur illa det ser
ut. Gud har lovat att vara med oss hela tiden.
Det är ett löfte som vi kan lita på. Att vi inte behöver vara rädda eller ha fruktan för något. 
Vår skapare och Pappa i himlen har koll på allt.

Även om det ser ut som mörkast och är som jobbigast då har Gud inte lämnat oss. Det är då 
han vill bära oss genom det jobba så vi orkar med.
Så vi kan ha får förtröstan på Gud för allt kommer att bli bra i slutändan. Bara vi vågar att ta steget och lita på detta. Genom att tro är allt möjligt.


tisdag 17 april 2012

En ny skapelse


Gal 3:27-28 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här
är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 

När vi nu blivit Guds barn då är vi alla lika. Ingen kan säga att han eller hon är mer värd
i Guds ögon. Det handlar inte om hur duktiga vi är och vad vi gör. Frälsningen är något 
som ingen kan göra sig förtjänt av. Detta är en gåva som vi fått gratis från vår skapare
och pappa i himlen. Vi är lika mycket värda i Guds ögon och vi behöver alla bli räddade.

måndag 16 april 2012

Ett nytt hjärta


Hes 11:19 Jag skall ge dem ett och samma
hjärta, och en ny ande skall jag lägga i  deras
bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras
kropp och ge dem ett hjärta av kött, 

Texten ovan säger vad Gud gör med oss när vi blir
hans barn. Vi kommer att få ett nytt hjärta och en
ande som liknar honom. Det betyder att vi ändras inifrån och ut. Vi har vår personlighet kvar men Gud
har nu tagit plats i oss med den Helige Ande. Stenhjärtat är vår egoism där vi själva tänker på oss först och det finns ingen plats för våra medmänniskor. Men nu vill Gud att vi ska efterlikna hans son Jesus Kristus i allt vi gör. Så vi kan reflektera Guds kärlek
till alla människor i vår närhet.

söndag 15 april 2012

Det är tid att bestämma sig


Apg 17:30 Lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, 
men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig.

Gud vill att vi nu ska bestämma oss det finns ingen gråzon. Antingen
en gemenskap med honom i himlen eller ett liv utan honom i helvetet. 
Det går inte att bestämma sig sedan, utan måste beslutas redan nu.
Han har haft överseende länge för vår okunskap om Jesus. Men när
vi nu vet sanningen då finns det längre någon betänketid för Gud.
Vi har länge vänd Gud ryggen och inte brytt oss om honom. Det är
detta som kallas synden. Gud har reparerat den brustna relationen 
genom att han kom ner som människa i Jesus Kristus. Så att vi nu
bara behöver säga Ja och omvända oss från det som söndrar och 
förstör för oss människor. Gud älskar oss så mycket och längtar 
efter en relation med oss. Han står och väntar med öppna armar
och vill ha reda på om du tar emot honom nu eller ej.

Sann och falsk gudsdyrkan


Denna texten nedan känns som en fortsättning på mitt blogginlägg Nu får det vara nog
Texten är i från Profeten Jesaja 66:1-4
Så säger HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila? Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord. Den som slaktar en oxe är lik en mandråpare, den som offrar ett lamm är lik den som bryter nacken av en hund, den som bär fram ett matoffer är lik den som bär fram svinblod, den som offrar rökelse är lik den som hyllar en avgud. Liksom dessa har valt att gå sina egna vägar och har sin själs glädje i sina vidrigheter, så skall också jag välja deras ofärd och låta det de fruktar komma över dem. Ty ingen svarade när jag ropade, ingen hörde när jag talade. De gjorde det som var ont i mina ögon, de valde att göra det som misshagade mig.

Texten säger att vi inte kan bestämma vad Gud ska vara och begränsa hans makt på jorden. Gud finns inte bara på söndagarna utan är med oss hela tiden. Gud har ju flyttat in i våra hjärtan och vill vara med i allt vi gör hela tiden. Gud vill inte ha massa ritualer när man hyllar honom, när man sedan har fokus på något annat. Han vill att vi har fokus på honom och vad Jesus Kristus gjorde på korset. Om vi skapar en egen väg som inte är Guds då blir det inte bra. Då kvittar det hur många ritualer man gör eller hur fin Gudstjänsten blir. Många kommer att ge sken av att ha Gudsfruktan men de bryr sig inte om kraften i evangelium. Det är därför i anden man känner vem som hyllas och vem fokus är på. Den kraften som finns i Evangelium förändrar inifrån och ut. Det är just denna kraft vi behöver idag för att vittna om Jesus Kristus.

lördag 14 april 2012

Jesus är vägen till frälsningen


Ps 86:5 Ja, Herre, du är god,
du förlåter, rik på kärlek till
alla som åkallar dig.

Om vi inser att vi behöver Gud och förstår att vi har vänt honom ryggen. Ja då förlåter han oss. Det är detta som kallas för frälsningen eller räddning. Vi blir räddade från synden och ondskan som finns i världen. Från att varit dömda är vi nu räddade och kallas nu för Guds barn. Vår skapare och Pappa i himlen står med öppna armar och vill ha en nära relation med alla människor. Men detta kan bara ske om vi åkallar och själva tar emot. Det som Gud har gjort för oss är att komma ner som en människa i Jesus och ta bort hindret. Genom att dö för våra brister och missgärningar så har han tagit ett steg emot oss. Det enda vi nu behöver göra är att vända om och säga Ja till det erbjudandet som alla har fått på denna jord.

fredag 13 april 2012

Predikan i Apg


Rom 10:13-17 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?
Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. 

Texten ovan nämner Paulus vad som gäller för att nå människor
med evangelium ett budskap som är till alla på jorden.

Men hur gjorde då Urkyrkan för att få en sådan expansiv tillväxt?
Jag tror vi har mycket att lära oss hur man jobba då för att vi ska kunna förstå ännu mera av det uppdraget vi fått av Jesus Kristus.
Det finns 7 principer som Apostlarna använde för att predika Guds ord om frälsningen (Taget från svensk studiebibel sid 1309)

Jag har lagt in de bibelord under respektive punkt så du kan läsa vad det står.
Det finns många sätt och många olika böcker som handlar om att nå människor med evangelium.
Men jag tror vi måste få liknande tänk som de första kristna för att presentera Jesus i vår tid.
Ett budskap som är rakt, enkelt och radikalt. Ett budskap där Jesus Kristus är i centrum och man
berättar tydligt varför man behöver räddas. Där man tydligt berättar hela sanningen och inte försöker
linda in något utan berättar som det är. För Gud vill att vi ska nå alla människor innan det är försent.
Det är genom oss som det är möjligt då vi får föra vidare detta goda budskap.

Psalm 86:1-17


En bön av David. Hör mig, Herre, och svara mig, jag är hjälplös och fattig. Beskydda mig, jag är trogen, rädda din tjänare, som förtröstar på dig. Du är min Gud, förbarma dig, Herre, jag ropar till dig hela dagen. Låt din tjänare glädjas, Herre, jag sätter mitt hopp till dig. Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. I nödens stund ropar jag till dig, och du svarar mig. Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som dina. Alla de folk du har skapat skall komma och tillbe inför dig, Herre, och de skall ära ditt namn. Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och alltid ära ditt namn, ty din godhet mot mig är stor, du räddar mig ur dödsrikets djup. Gud, de övermodiga angriper mig, en skara våldsmän står efter mitt liv. De räknar inte med dig. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Vänd dig till mig, var barmhärtig. Ge din tjänare kraft, rädda din tjänarinnas son. Ge mig ett tecken på din godhet, och låt mina ovänner se det och blygas. Du, Herre, hjälper och tröstar mig.

onsdag 11 april 2012

Kol 1:13-23 - I Sonens rike


Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen...

tisdag 10 april 2012

Rom 8:1-17 – Köttet och Anden


Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Guds barns liv i Anden
Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

måndag 9 april 2012

Nu får det vara nog


Hes 44:6 Säg till Israels hus, det upproriska: Så säger Herren,  HERREN: Nu får det vara nog med alla vidrigheter ni har bedrivit, ni av Israels hus. 
Jag antar att också du har fått uppleva att bibelverser kan få ett nytt sken när det känns som det är menat för en. Så är det med ovan nämnda bibelvers som är från Hesekiel.Texten säger att Gud inte är nöjd med Prästerna i Israels hus. De är upproriska och bryr sig inte om vad Gud vill. Men nu säger Herren att det får vara nog med allt som är vidrigheter i hans ögon. Detta budskap gäller även idag -Är det verkligen Guds vilja vi följer eller världens?. Lyssnar man inte på Gud då leder man alla fel och gör något som inte passar i hans ögon. Visst känns det igen i dagens samhälle? 

Vårt fokus ska vara på Jesus och vad han gjorde. Inte på våra begär och lustar då faller vi lätt i synd åter igen. Men förstår vi att Gud hjälper oss och ger oss styrka så kan vi tjäna honom på rätt sätt. Det handlar inte om hur duktiga vi är eller hur mycket vi gör. Vi kommer aldrig kunna nå Gud på vårt egna sätt någonsin. Det var därför Gud kom ner som människa i Jesus Kristus. Så att Jesus kunde byta liv med oss på korset och ta bort synden och allt som inte är bra för oss. Detta i kärlek till oss människor så att vi ska få ett återupprättad relation med vår skapare och pappa i himlen. Ledarskapet är oerhört viktigt så man leder människor rätt till Jesus. Men om man inte bryr sig om detta och skapar egna regler som inte är av Gud då leder man människor helt fel. Då följer man världen - Dax att vända om igen innan det är försent!

söndag 8 april 2012

Rom 2:1-11 - Guds dom


Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över dem som lever så är väl grundad. Men du som dömer dem som lever så och ändå själv gör samma sak, inbillar du dig att just du skall undgå Guds dom? Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Han skall löna var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten. Nöd och ångest över varje människa som gör det onda, juden främst men också greken. Härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden främst men också greken. Gud gör inte skillnad på människor.

Söndagen - Jesus lever!

 Jesus lever!

lördag 7 april 2012

Stilla veckan - Lördagen

Vakt vid Jesu grav- Matt 27:62-66 Nästa dag – det var dagen efter förberedelsedagen – gick översteprästerna och fariseerna tillsammans till Pilatus och sade: ”Herre, vi har kommit att tänka på att när den där bedragaren ännu var i livet sade han: ’Efter tre dagar skall jag uppstå.’ Ge därför order om att graven bevakas under tre dagar, så att inte hans lärjungar kommer och rövar bort honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första.” Pilatus svarade: ”Ni får en vaktstyrka. Gå och bevaka graven så gott ni kan.” De gav sig i väg och skyddade den genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.

fredag 6 april 2012

Långfredagen

Detta händer på långfredagen

torsdag 5 april 2012

Stilla veckan - Torsdag

Jesu lidande

onsdag 4 april 2012

Fredsfursten


Jes 9:2-7 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta.

Stilla veckan - Onsdag

Jesus förrådes av Judas  
Matt 26:1-5; 14-16, Mark 14:1-2; 10-11, Luk 22:1-6

tisdag 3 april 2012

Debatten fortsätter om frikyrkan

Det har startat en ny debatt om frikyrkan sedan Sofia Mirjamsdotter på sin blogg, talat om sina uppväxt
och erfarenheter av frikyrkan som liten. Detta har skett över twitter #frikyrka, kommentarer och bloggar.

Jag kan känna igen det hon berättar utifrån det jag upplevt och känt. Har mött många människor
liknande Sofia i de sammanhang jag är i. Det känns så tråkigt att människor har fått uppleva så
mycket dåligt med den kristna tron. Jag är från en ickekyrklig miljö och har upplevt vad som är
äkta och dubbelmoral. Som kristen ska man leva som man lär och komma ihåg att vi är som alla
lika värda i Guds ögon. Är vi inte äkta så ser människor det på en gång. Samhället har lätt fått en
bild av att kristna är supermänniskor och att det inte finns några problem alls. Men vi är alla lika 
det enda som är skillnaden är att vi har blivit räddade av nåden genom Jesus Kristus. Om vi följer
Guds levnadsregler då blir det bra, men börjar vi skapa egna regler då kommer människor i kläm
och får lida för detta. Vi ska göra det i kärlek men då måste vi även se hur Jesus gjorde och bemötte människor i sin omgivning. Det känns kul att debatten fortsätter om frikyrkan och att det inte blir
något som dör ut. Utan kan vara något som förnyar det gamla där man står i. För att det ska ske
något nytt kan det vara bra att se sig om där man står först. För jag tror på en förändring i kyrkan!

Mina inlägg:
Media 1,2,3,4,

Stilla veckan - Tisdag

Här är lite bibelverser som har att göra med tisdagen.

måndag 2 april 2012

Stilla veckan - Måndag

Nu så här i Påskveckan kan man läsa Jesu väg till korset.
Ta fram din bibel och läs gärna igenom det som händer och sker.

Att hålla ut


Jak 1:12 Salig är den som håller ut då 
han prövas; när han har bestått provet
skall han få det eviga livets segerkrans,
som Gud har lovat dem som älskar honom.

Texten ovan talar om den prövningen vi kommer
få när vi tror på Jesus Kristus. Vi har inte blivit
lovat att livet kommer gå smärtfritt med Jesus
har lovat att han kommer vara med oss. Vi är
bara lovade att vi ska orka med det och komma
ut starkare på andra sidan. För vi vet vårt mål och
det är himlen och ett evigt liv. Vi får ta del av de välsignelser som Gud gett och vi är hans barn.

söndag 1 april 2012

Palmsöndagen

Idag är det palmsöndagen där Jesus och lärjungarna går till Jerusalem inför påskfirandet.
Matt 21:1-11, Mark 11:1-11, Luk 19:29-44, Joh 12:12-19

Jesus rider in på en åsna och blir hyllad som en kung. Något händer som påverkar hela staden. Man lägger palmblad och breder ut sina mantlar på marken för att visa sin ödmjukhet och kärlek till Jesus. Människor dras med och de religiösa ledarna vågar inte säga något. Det ligger en förväntan i luften en förändring om något som ska ske. Detta gör att hela Jerusalem dras med och lärjungarna förvånas säkert av detta. Men Jesus vet vad som kommer att ske. Han är den enda som har kolla på läget och vet hur allt kommer att sluta. Denna resan är början på det lidande som han måste genomföra för att alla ska kunna kallas Guds barn. För honom är det något som måste göras. Nu finns det ingen återvändo utan allt startar nu vid denna resa in till Jerusalem. En resa till korset som betyder att vi alla får våra synder förlåtna och relationen med Gud åter kan öppnas igen.

Gud tar hand om oss


Psalm 121:3-8 Han låter inte din fot slinta,
han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig, i hans skugga får 
du vandra, han går vid din sida. Solen skall
inte skada dig om dagen, inte månen om
natten. Herren bevarar dig från allt ont, från
allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara
dig i livets alla skiften, nu och för evigt.