Google Website Translator Gadget

lördag 31 mars 2012

Jubla för frälsningen


Psalm 35:9 Min själ skall jubla i HERREN 
och vara glad över hans frälsning. 

Tänk vilken underbar gåva vi fått av Gud. När vi nu har
fått ta emot den räddningen vi fått genom Jesus Kristus.
Vi kan nu jubla och vara glad att vi nu blivit räddade från
synden och det eviga straffet från Gud. Vi kan nu räknas
som Guds barn och medarvingar och är nu på väg till himlen.
Denna gåva har vi nu fått enbart av tro och är något som alla människor kan säga ja till. För Gud älskar dig så mycket!

fredag 30 mars 2012

Hillsong - Saviour King

Hillsong - Hosanna

Hillsong - Mighty to Save

Chris August - Come Now Our King

Söka till Gud


Apg 17:27 för att de skall söka Gud, om 
de möjligen skulle kunna treva sig fram till
honom och finna honom, fastän han inte
är långt borta från någon enda av oss. 

Vi behöver aldrig leta efter Gud. Han finns alltid nära. Gud bankar på vårt hjärtas dörr och vill ha en gemenskap men alla människor han skapat. Han finns där när det stormar och bekymmerna hopar sig. Då står han med öppna armar för att ge dig vila. Vi behöver bara ta ett steg så tar Gud ett steg mot oss. I kärlek dog Jesus för oss för att relationen skulle öppnas åter igen. Där vi nu är Guds barn och är på väg till himlen.

torsdag 29 mars 2012

Jeremy Camp - My Desire

This is Discipleship

The Good-O-Meter

Skatter i himlen


Matt 6:19-21 Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Jesus vill påminna oss vad som är vår drivkraft till pengar och rikedom. Är vi någon som samlar mer och mer och gör vad som helst för att bli rik. Eller bryr vi oss om andra och kan dela med oss av det vi fått. Låter vi Gud styra i vårt liv eller gör pengarna det? Pengar kan skapa problem där man oroar sig för vad som kommer hända. Men gärningar som ärar Herren består och blir till en skatt i himlen.

onsdag 28 mars 2012

Frank Ådahl - Att lämna allt

Frank Ådahl - Jag är med dig

Jerusalem - Jag Vill Ge Dej En Blomma

Delirious - Rain Down

Såningsmannen


Mark 4:1-20 Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk kring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön, medan allt folket stod på stranden. Han använde många liknelser, när han undervisade dem och sade: "Lyssna! En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det, så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt." Och han sade: "Hör, du som har öron att höra med!"När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna. Då sade han till dem: "Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse."

Liknelsens innebörd
Han sade vidare till dem: "Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. De vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det, kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det. Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall. Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."

Guds uppenbarelse i ordet


Psalm 19:15 Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, HERRE, min klippa och min återlösare.

Psalm 104:34 Må mina tankar behaga honom, jag vill glädja mig i HERREN. 

Psalm 119:108  Låt min muns frivilliga offer glädja dig, HERRE, lär mig dina domslut.

tisdag 27 mars 2012

Tro på evangelium

Mark 1:15 Jesus sade: "Tiden är fullbordad
och Guds rike är nu här.  Omvänd er och tro evangelium!" 

Gal 4:4-7 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!" Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.


Heb 9:26-28 I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

måndag 26 mars 2012

Bengt Johansson - Vi Vill Säga Tack

I en nära framtid?

Var i kväll och kolla på filmen Hunger games. En film som har blivit hyllad till skyarna innan den
ens visats. I stora drag kan man säga att det handlar om ett samhälle där de rika bor i en huvudstad.
Medan resten av människorna som är fattiga i landet är uppdelat i 12 zoner där man producerar något
till huvudstaden. Varje år hålls en direktsänd tv-show där en kille och tjej från varje zon får kämpa för
sitt liv. Menas de rika gottar sig att se hur det går och de fattiga får lida.
Detta för att visa på att de rika bestämmer och har makten och att det är ingen ide att kämpa emot.

Är detta något som vi vill ha det? För det känns som om vi är på väg till detta i dagens samhälle.
Rika blir faktiskt rikare i världen och de som är fattiga är allt fattigare nu för tiden. Detta har skett stegvis och är ett medvetet val när egoismen får bestämma. Från ett Vi samhället till ett Jag samhälle där man ska ha det bra själv först till alla pris. En drivkraft att det behövs allt mer pengar och högre vinster på människors bekostnad. Man blir aldrig nöjd med det man har utan ska bara ha mer och mer. Ett kontrollsamhälle där bara de rika har rättigheter och friheter till hur tjock ens plånbok är. Men den som är fattig ska sättas dit på alla plan och helt inte ha något att säga. Den sunda kristna moralen om att ta hand om de fattiga och utstötta är borta helt. Nu gäller det att ha massa pengar och kontakter så kan du få din vilja igen överallt. Det gäller att skrika högst och visa att man gör rätt hela tiden även om man gör fel. Det är inte många som tänker på sina medmänniskor utan man själv tjänar och kan få ut på allt man gör.

Jag tror filmen är väldigt lik en nära framtid för oss människor om vi inte vänder på det redan nu.
Samhället vill ha en konsumerande livsstil där att serveras snabbt och lätt och utan några hinder på vägen.
Det är farligt om vi slutar att tänka själv utan dras med i detta Ja-sägande livsstil. Nu ska helst allt vara tillåtet och alla begär och lustar accepteras utan några människor ska få säga sitt. Så fort någon då vågar säga emot då blir man anklagad för att vara dömande och trångsynt. Men tänk efter själv hur det skulle vara om allt är okey? Vem är det som får lida för att du ska få göra allt? Jo din medmänniska i din omgivning. Tänker du på det tro? När man lever i synden och ondskan då blir man blind för allt utan tänker bara på sig själv. Man vet inte vad man gör för du blir styrd av dina lustar och begär som tagit plats i ditt hjärta helt enkelt.

Det är just därför du behöver bli befriad från detta i det erbjudandet du fått från skaparen i himlen.
Jesus är vägen till räddningen från denna misär och ondska som finns i världen. Han tog sig på allt som vi gjort fel och våra brister på ett kors. Där byte han liv med oss människor så vi åter kan bli rena i Guds ögon. Så att vi åter kan få en relation med Gud som skapat oss. Detta är en gåva som är helt fri att ta emot. Gud vill att vi ska bry oss om varandra på alla plan. Gud vill hela allt han skapat men ondskan vill förstöra allt. Därför måste vi vara medvetna om det som händer och agera nu innan det är försent.
Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,

Herrens välsignelse4 Mos 6:24-26 HERREN välsigne dig och
bevare dig. HERREN låte sitt ansikte lysa
över dig och vare dig nådig. HERREN
vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 


söndag 25 mars 2012

Tänk på vilodagen

2 Mos 20:8 Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.  
5 Mos 5:14 Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna, din oxe eller åsna eller något av dina dragdjur, inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar, för att din tjänare och din tjänarinna skall få vila liksom du. 
Texten ovan pratar om att man ska vara ledig någon gång då och då. Denna texten är mer aktuell än någonsin i denna tid vi lever i just nu. Den värld som är ständigt uppkopplad med dator, mobil, ipad osv. Där vi har världen ofta ett klick eller ett knapptryck med den tekniken vi har i västvärlden. Ett samhälle som ständigt är igång 24:7 för den som vill.

Men varför sa då Gud att vi skulle heliga vilodagen?  
Detta är inte bara en uppmaning för Guds folk. Utan det är en generell uppmaning till hela sin skapelse här på Jorden som han skapat. Gud vet att vi människor inte klarar allt vi måste ta tid för vila för att vi ska kunna orka med. Det fanns även skäl till att även Gud vilade på den sjunde dagen då han skapade Jorden. Det måste finnas tid att kunna bearbeta sina tankar och känslor i det man står i och inte bara rusar vidare. Det kan annars bli så i det samhälle vi lever, vi måste ta tid för det som är viktigt nämligen vila. När Gud sa att vi ska vila menar han även att vi kan vila i honom från vardagens storm. För att kunna orka med måste vi även låta lyssna på vad Gud vill säga i ditt liv. Vi måste ha en dygns vila där vi får en bra sömn för att orka med nästa dag. Gud vill att vi ska leva i nuet och lägga det tunga bördorna på honom så han kan ta hand om oss människor. Vi behöver en veckovila där vi kan släppa det som varit och ta tid med Gud. Även om det har varit svårt och jobbigt eller hur underbart som helt. Sedan har vi årsvila som är semestern där man kan bygga upp sig och ladda ny energi för det som kommer.  

Vi får inte glömma att Gud vet precis vad vi behöver och vila är viktigt i hans verk. För lyssnar vi inte då kommer man ta slut helt, vi är inte evighetsmaskiner utan av kött och blod. Utbrändhet är en del av de sjukdomar som vi i dagens samhälle lider av. Där man ska hinna med så mycket som möjligt på de timmar man är vaken. Man slutar helt enkelt att tänka på sig själv utan hamnar i ett ekorrhjul och sedan märker man inte förrän det är försent och man står där helt kraftlös och utan någon som helst ork för något. Det är därför vi måste tänka på vilan som Gud uppmanat oss att ta. Gud älskar dig så mycket och vill inte att du ska känna att du saknar något. Att han säger du ska vila är i kärlek och omsorg för oss som är hans avbild.  

När var du senast kunde sitta still i en soffa med en bok av något slag? Där hela dagen var som ett oskrivet blad? När man ska vara ledig bokar istället många människor upp så mycket att det nästan blir semester att komma till jobb eller skola igen. Det är inte bra om vi lever ett sådant samhälle du och jag. När vi lugnar ner oss kan Gud få en chans att säga något men har vi fullt upp då finns ingen sådan tid alls.
Då har vi så mycket bekymmer och stormar i vardagen att vi inte kan lyssna in annat än våra problem. Det handlar om att prioritera sin tid att man tar tid för ledighet så att man kan vara i nuet. Gud vill inte att vi ska bry oss om morgondagen utan vara där vi är nu. Att helga vilodagen är att förstå att Gud vill ta hand om oss. För vem vet bättre än Gud hur vi människor har det på Jorden? När Gud kom ned på jorden som en människa i Jesus, då fick han leva det liv vi lever nu. Han tog sig tid för vila för att orka med trots att han hade säkert långa dagar som snickare och sedan förkunnare med sina lärjungar. Det måste finnas tid för vila för att det ska bli bra. Gud vill ha dig hel i ande, kropp och själ därför måste vi göra ett medvetet val helt enkelt. På så sätt ärar vi vår skapare i himlen och förstår den kärlek vi fått genom Jesus Kristus.

Genom Filipperbrevet - 4:14-23

Glädje som ger 
Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni filipper vet också hur det var under
evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som 
satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också
när jag var i Tessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att
jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni skall få en riklig frukt av den gåva ni ger. 
Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot 
gåvan, en ljuvlig doft, ett rätt offer, som Gud tar emot med glädje. Så skall min Gud, efter
sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och
Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna hos mig hälsar till er. Alla de heliga, särskilt
de som hör till kejsarens hus, hälsar er. Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande. 

Paulus uppskattar deras generositet. Han vill att de inte bara ska se sina gåvor som ett stöd till
Paulus utan främst som en kärleksgåva till Gud. Uppoffrande gåvor är en investering som ger
utdelning i vårt andliga liv. Men det får inte missförstås. Gud ska fylla alla våra behov, inte våra
personliga nycker. vers 22 visar på att det fanns kristna bland kejsarens tjänstefolk.
Men Kristus hade redan börjat styra de som styrde det romerska imperiet.
Som tack för deras gåvor skickade Paulus sin välsignelse och förbön och ett uppmuntrade brev.

Genom Filipperbrevet - 4:10-13

Glädje som övervinner
Det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst
tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att 
jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och
jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt 
och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. 

I 1 kapitlet vers 5 nämner Paulus kort om den pengagåva som församlingen skickat. Nu tackar
han lite mer utförligare, men säger samtidigt att han lärt sig bemästra umbäranden. Men det har inte
skett i en handvändning. Han har lärt sig det i lidandets hårda skola. Vers 12 ligger hemligheten i att
vara nöjd med goda och dåliga tider. Annars kommer vi att längta efter bättre och bättre standard.
Materiella ägodelar tenderar att ta Guds plats som vår trygghet och intresse. Vers 13 säger att vi
kristna inte måste vara övermänniskor utan att Gud är med oss och ger oss omsorg i det som vi står i.

lördag 24 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 4:4-9

Glädje som bygger upp
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är.
Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan 
och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som 
är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er. 

Paulus uppmanar oss att vara glada som kristna. Med detta betonar han en viktig insikt. Våra tankar
styr våra känslor. Vi kan ofta bestämma oss för att vara glada. Trots att Paulus är i fängelse så har
han en glädje som inte är beroende av yttre omständigheter. Irritation och oförsonlighet förpestar livet.
Men tolerans skapar enhet. Om vi inser att Herren är här då kommer vi att leva annorlunda och ta vara
på hans närvaro. Bekymmer gör att tankarna flyger och far. Men bönen skärper och samlar tankarna.
Guds frid ger skydd mot tvivel och rädsla vi har. Vi ska träna sos att hitta det som bygger oss vidare
och inte kritisera andra. Paulus vill att församlingen i filippi tänker på sina tankar och attityder och att
det blir handlingar av de. Då kommer man ha frid i församlingen och frid med Gud.

"Word of God Speak" by MercyMe

Genom Filipperbrevet - 4:1-3

Glädje som gör upp
Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona,
ni mina älskade. Evodia och Syntyke uppmanar jag att vara eniga i Herren. Ja, också dig,
trofaste medarbetare, ber jag: hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliets tjänst
tillsammans med Klemens och mina andra medarbetare, som har sina namn i livets bok. 

Den här versarna här egentligen ihop med förra avsnittet. Paulus målinriktning bör också prägla filipperna (3:13-14). Paulus har skrivit i allmän ordalag om osjälvisk kärlek men är nu frimodig att rikta sig mot
två namngivna individer. Paulus ser allvarligt på detta gräl mellan två personer i församlingen. Han är orolig
att det ska sprida sig och måste därför lösas nu direkt. Han vill att de tänker på att återupprätta enheten.

Glädje i Gud


Ps 33:20-22 Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.

Vi kan hämta vårt hopp och glädje i frälsningen 
vi fått. Gud är den som tar hand om oss och vi 
får hjälp och förtröstan i hans namn. Vi kan räknas
som Guds barn och få del av de välsignelser som
vi fått av nåden. Gud kommer alltid att finns där
och är inte som världens nycker. Därför kan vi
hämta glädjen från något evigt och beständigt
som varar livet ut. Där vår skapare och fader
i himlen finns för oss hela tiden.

fredag 23 mars 2012

Jesus är Ljuset


1 Joh 1:5-10 Och detta är det budskap som vi
har hört av honom och förkunnar för er: att
Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 
Om vi säger att vi har gemenskap med honom
men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar 
inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger 
att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare,
och hans ord finns inte i oss.

Genom Filipperbrevet - 3:17-21

Glädje i renhet
Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Vad jag
ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 
De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam,
dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån
väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att
den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. 

Paulus börjar med att skriva att man ska honom till föredöme. Paulus varnar förtvivlat för en grupp i församlingen som de inte ska ta efter. Dessa hävdar att Kristi kors ger obegränsad förlåtelse. Därför
syndar de som mycket de vill då de tror de är i Guds nåd. De syndar och är stolta över det men de
går mot fördärvet. Men de som tror de är på väg till himlen. Vi kristna ska inte missköta eller vanära
våra kroppar eftersom de har en fantastisk framtid. Trots att de bryts ner så kommer Kristus att
renovera dom så de passar i himlen. Framtidsvisionen ska prägla vårt liv nu.

Genom Filipperbrevet - 3:12-16

Glädje som förnyar
Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa
det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan
har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det
som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i 
Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, 
skall Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till.

Paulus jämför sig med en idrottsman. Han har inte kommit i mål ännu. Men det drar ihop sig till slutspurt.
Paulus satsar allt för att kunna begripa varför Jesus fått grepp om honom. Hans målsättning att glömma
det som varit i misslyckande, felsteg, framgång eller lyckokast. Låt det inte vara något som binder dig nu. Använd dina resurser för att mogna och fungera som en kristna människa. Tydligen var det inte alla som
delade Paulus synsätt. De gillade inte hans betoning på disciplin och kamp i ett kristet liv. Men Paulus
ger dom ett befriande erbjudande. Där är Gud som gör att man förändrar sina värderingar.

torsdag 22 mars 2012

Ha fokus på Jesus


Matt 14:28-33 Petrus sade: "Herre, om det
är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet." Jesus sade: "Kom!" Petrus steg ur
båten och gick på vattnet fram till honom. 
Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade han: "Herre, hjälp mig!" Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: "Så lite tro du har! Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sade: "Du är verkligen Guds Son."
Vilket fokus har världen nu för tiden? Kyrkan tycks gå sin egna väg men lämnar Jesus helt och hållet.
Det bildas nya religioner som har ett annat budskap man bildar även nya enheter som inte Gud sanktionerat.
När Petrus tog steget ut från båten då var allt möjligt. Men sedan tvivla han och börja sjunka. Börjar vi tvivla och börjar gå vår egna väg jag då sjunker vi mer och mer i synden och ondskan. men ropar vi på Jesus då finns han där för oss. Har vi fokus på Jesus då är allt möjligt och han är där för oss i livet. Han räddar oss från det som inte är bra för oss han låter oss veta vad som är synd. Alla behöver en frälsare i denna värld och det är Jesus Kristus. I den frälsning som finns i honom finns en kraft som kan läka och hela allt. Han sträckte sin hand för hela världens människor. Detta gjorde han på korset då han byte liv med dig och mig så att vi kan räknas som Guds arvingar och komma till himlen. Vi människor kan inte göra mycket i vår kraft. Men hos Gud är allt möjligt. Han vill ha en relation med alla och söker dig och mig ständigt för att kunna ge oss av sin kärlek. Detta erbjudande är något som man bara behöver säga Ja till!
Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

Sanningen


Joh 8:31b-32 ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. 
Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.” 

Om vi läser bibeln och tar tid med bön då kommer vi hålla oss
nära Gud. Det handlar om att lära känna vår skapare i himlen ännu
mera och vägen dit är genom Jesus Kristus. Vi kommer då att förstå den sanningen som finns så vi förstår allt som händer omkring oss. Att synden
och ondskan bryter ner och Jesus är den som räddar. Alla behöver Gud!

Genom Filipperbrevet - 3:7-11

Glädje som förändrar
Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar
allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus
Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag
skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer
av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.
Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att 
bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. 

Det som Paulus en gång såg som en fördel anser han nu vara en belastning. Eftersom det hindrade honom
att tro på Kristus. Paulus har förkastat allt som kunde hindra honom från allt lära känna Kristus och ta emot hans helighet. Det som han kämpat för i egen rättfärdighet och syndfrihet fick han gratis genom att tro. 
Inget kan nu hindra honom att lära känna Kristus. Varken lidande eller härlighet. Paulus lär känna Kristus genom att få uppleva det livs om Jesus levde. Därför vill han uppleva Jesu uppståndelsekraft med under och starka övernaturliga ingripanden då de visar vem Jesus är. Paulus är beredd att möta lidande och svårigheter. Detta hjälper honom att lära känna Jesus ännu mera och på så vis växa ännu mera.

Genom Filipperbrevet - 3:1-6

Glädje som livsstil
För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma
sak till er, och för er är det säkrast så. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna.
Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande
och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting, fast också jag kunde
förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det
ännu mer, jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam,
en hebré född av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. 

I Fil 1:17-18 visar Paulus en bred tolerans mot kristna som predikade evangelium med fel motiv. De förkunnade i alla fall Kristus men är emot de som ger ett budskap som förnekar Jesus Kristus. vers 2 är
emot Judekristna som vill införliva judiska lagen bland kristna. Där de i vers 3 talar om yttre religiösa ceremonier för att bli accepterad detta är något som Paulus är emot. Utan Gud har redan märkt oss i
våra hjärtan. Kristna förlitar sig inte på vad de kan göra för Gud, utan på vad Gud gjort  för dem. Sedan
radar Paulus upp en lista på mänskliga förmåner och förtjänster som han tidigare var stolt över som Jude.
Hans bakgrund, renlärighet, religiösa hängivenhet, hans moraliska livsföring som var klanderfri.

onsdag 21 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 2:25-30

Glädje i omsorgen 
Men jag anser det nödvändigt att sända tillbaka till er min broder Epafroditus, min
medarbetare och medkämpe, som ni har sänt för att hjälpa mig med det som jag behövde.
Han har längtat efter er alla och varit orolig, eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Han
har också verkligen varit sjuk, ja, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, för att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, för att ni skall få glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje, och visa sådana män uppskattning. För sitt arbete i Kristi tjänst satte han sitt liv på spel och var nära döden, för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. 

Kapitlet började med en lovsång till Kristus och slutar med en personlig kärleksförklaring.
Kärleken till Kristus visa sig i vardaglig praktisk omsorg om varandra. Paulus beskriver
Epafroditos som ett bultade hjärta för andra människor. Han har rest hela vägen till Rom
för att besöka Paulus för att överlämna en pengagåva från församlingen. Under tiden blev
han allvarligt sjuk något som gjort att hemförsamlingen blivit orolig för honom.
Trots alla problem så ville han skicka tillbaka Epafroditos för att visa på hur värdefull han är.
Inget skulle hindra honom från att visa praktisk omsorg för Paulus då han ville sätta sitt liv på spel.

Vem ska styra ditt liv?

Idag ska den svenska riksdagen debattera om datalagringsdirektivet. Men varför är detta så viktigt?
Makten gör allt idag för att vi har har mindre och mindre att säga till om. Sedan skyller man på att det
är beslut man inte kan påverka då detta är taget i EU. Dessa osanningar som man sprider och sedan vågar ingen ta ansvar för sina gärningar. Man tänker på sitt egna och så länge man inte drabbas då är det lugnt. Det liknar lite hur det var i dåtida Nazityskland när man hantera de som var oliktänkande. Allt funkar
tills man plötsligt får betala för det man gjort i blod, svett och tårar. Man beskyller varandra och på så sätt
kan man få bort diskussionen och samtidigt tvätta sina händer från den skam och skuld man dragit på sig. 

Kan det vara så svårt att vara rakryggad och stå för det man tycker och tänker?  Men det verkar som många är makthungriga och lämnar sin etik och moral när pengarna får styra. Värdegrunderna som finns i medmänsklighet sätts ur spel när man vill söka sitt egna först. Den som skriker högst och kan betala för sig är den som får plats i samhället och kan göra sin röst hörd. De rika ska ha mer men den fattige ska helst inte ha något alls. De gör ju ingen nytta i samhället tycker ofta de som är i toppsiktet av samhället. 
Vi går mer och mer till ett fattigt Sverige som har tappat allt vad som gäller för att hjälpa andra.
Är det verkligen så vi vill ha det? Du kanske kan tycka att det aldrig kommer hända mig? 
Men det kommer de göra på sikt, vad man gör nu får man skörda sedan.  
Frågan är bara när du sätter foten ner och gör en förändring innan allt har gått överstyr. 

Vidare har jag läst igen om den Katolska Kyrkan och vad de gjort. Det är ledsamt att läsa att de har 
kommit så långt från det kristna budskapet. När makten och sina egna begär får styra då får andra lida.
Detta är ondskans och syndens natur, när man släpper allt för Jaget då går det riktigt illa.  
Det är oförsvarligt för de gärningar som hänt och jag hoppas att det löser sig på ett bra sätt. 
Gud är den som dömer i slutänden och ser vem som har ett hjärta för honom. 
Matt 7:12 Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem.  
Jag tror de har glömt att så som man behandlar andra människor så vill man själv bli behandlad. 
Jesus är det bästa föredömet i bibeln hur man är mot andra men detta tror jag Katolska kyrkan missat.

I dagen läste jag att fler Danskar gick mer i kyrkan nu. Men samtidigt som har man Islam på
kristendomstimmarna, det rimmar lite illa i mina ögon. För vilken Gud kommer de gå att tillbe framöver?
Det är väldigt mycket interreligiöst arbete över världens religioner men detta är inget som jag förespråkar.
Den enhet som Gud har kallat oss till är den där man har gemenskap med Jesus Kristus och det är den
helige Ande som gör att vi bildar en enhet i Kristus som blir Guds församling här på jorden.

På Svenska dagbladet har det varit läsarstorm om ateismen. Det verkar som att den som skriker högst
är den som får uppmärksamhet. Att jobba för att religion ska avskaffas är en av tidens tecken som bibeln
pratar om. Där förföljelse och skrämsel är några av de saker som man kan råka ut för. Det går aldrig att
tvinga något att tro det är något som måste upplevas själv annars blir det inte äkta och sant.
Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,

Guds budbärare


Jes 6:8 Och jag hörde Herrens röst. Han sade: 
”Vem skall jag sända, vem vill vara vår
budbärare? ” Jag svarade: ”Jag, sänd mig!” 

Dessa ord som Gud sa till profeten Jesaja är lika aktuella i dag här i vårt land Sverige. Vem ska jag sända? Vem vill vara Guds budbärare? Att förmedla evangelium är något som hänger på oss
och inte bara några få. Det är ett universellt uppdrag vi fick av Jesus i Missionsbefallningen. Att vi ska gå ut och göra alla människor till lärjungar. Det är inte bara några få utan till alla. Gud vill att erbjudandet om en personlig relation ska gå till alla delar av världen även där ondskan och synden har sitt fäste. Men då måste vi våga gå, för Gud har lovat att vara med oss hela tiden. Men det finns så mycket nu som håller oss tillbaka. Vår egen bekvämlighet, pengar och materialism. Vi vill så gärna inte att Gud har för mycket plats i vardagen utan passar bäst då man är på söndagen. Men då kommer det aldrig hända nått nytt och tillslut måste man stänga ner kyrkorna som finns. Men om vi tar vårt ansvar då är Gud med oss.

Genom Filipperbrevet - 2:19-24

Glädje i teamet
Jag hoppas nu i Herren Jesus att jag snart skall kunna sända Timoteus till er, så att också jag
kan vara vid gott mod, när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så
uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet att
han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet
för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig.
Och i Herren är jag övertygad om att jag snart skall kunna komma själv.

Paulus längtar att få höra om utvecklingen i församlingen i Filippi. Liksom andra kristna ledare behöver
Paulus en sådan uppmuntran. Därför hoppas han att Timoteus snart blir resklar så att han kan
återkomma med nyheter från församlingen. Men Gud kan ha andra planer något som Paulus är öppen för.
Han ger Timoteus goda vitsord då han är hans nära medarbetare. Då han vet att Timoteus har omsorg om församlingen i Filippi. Han prioriterar rätt har lojalitet och är tjänstevillig inför det arbete som finns.

tisdag 20 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 2:12-18

Glädje i tillväxt
Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan
på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är
hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. 

Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt
ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller
fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit
förgäves eller arbetat förgäves. Ja, även om mitt blod blir utgjutet då ni bär fram er tro
som offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje. 

Att efterlikna Jesus är inte ett förslag utan en helig befallning som ska åtlydas. Om vi satsar allt
så kommer Gud vara med. Vår tillväxt hänger inte bara på oss utan är ett samarbete med Gud.
Paulus undervisning påminner om Jesu liknelse att vi ska vara ljus i en mörk värld. Inte genom
att visa hur duktiga vi är utan i ödmjukhet till för varandra. Det kommer alltid finnas gnälliga
människor men vi behöver inte leva som världen gör. Om Paulus skulle dö snart så hoppas han
att hans uppoffring ska väcka glädje till församlingen då de sett hur hans liv har varit.

Rom 5:8 - Guds kärlek


Rom 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. 

Det finns många sätt för oss människor att visa sin kärlek emot varandra. Men det Gud gjorde var att
till och med att dö för oss. För att han älskar oss så mycket. Synden som vi släppte in i världen då vi vände Gud ryggen, fixade nu Jesus då han byte liv med dig på korset. Så att vi kan få en personlig relation ingen med vår skapare och fader i himlen. Ett erbjudande som är gratis och är till för alla på vår Jord. Denna kärleksgåva är det största vi fått av Gud. För att han vill lära känna dig och du är värdefull i hans ögon.

Genom Filipperbrevet - 2:1-11

Glädje i enheten
Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i Anden, om medkänsla
och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var i
stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 

Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron
som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till
döden - döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom
namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden
och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära,att Jesus Kristus är Herren. 

Vers 28 i kapitel 1 pratade om en yttre fiende nämligen förföljelse. I detta avsnitt pratas det om en inre
fiende som är Avund och prestige som kan splittra församlingen. Det drar lite skugga över Paulus glädje.
Tänk om ni kunde växa ännu mera i osjälvisk kärlek emot varandra så ni kan visa på en enhet i Kristus.
Paulus vill inspirera Filipperna att ta Jesus som föredöme i det man gör. Sedan citerar han en tidig trosbekännelse att Jesus Kristus är herre. Jesus envisades inte med att alltid vara jämställd med Gud.
Han skapade allt men valde att komma ner till oss som människa och leva ett liv bland oss på jorden.
Jesus valde att ta en tjänares gestalt för att leda oss rätt igen med en ny relation med Gud. Det var i uppståndelsen och himmelsfärden som gjorde att Jesus blev upphöjd av Gud Fadern. Det blir en härlig
final i himlen som vi troende kan se framemot men under tiden ska vi efterlikna Jesu ödmjukhet.

måndag 19 mars 2012

Tacksamhet och glädje


Ps 9:2-3 Jag vill tacka HERREN av hela mitt hjärta, jag
vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och jubla
i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste. 

Tänk vilken tacksamhet och glädje som vi får ha i Jesus. 
Han kom ner för vår skull i kärlek till oss alla människor.
Han byte liv med oss och tog på sig allt för vad vi gjort.
Så att vägen till Gud skulle öppnas igen åter igen och
reparera relationen som varit bruten sedan Adam och Evas tid.
Vi får glädjas och jubla och sjunga lovsånger till vår skapare i himlen.Guds omsorg över oss


Fil 4:6-7 Gör er inga bekymmer för något utan
låt Gud i allt få veta era önskningar genom 
åkallan och bön med tacksägelse. Då skall
Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara 
era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Gud har koll på oss hela tiden, så vi behöver inte oroa oss för något. Han vet vad du behöver och han har omsorg för var och en av sina barn på jorden. 

Genom Filipperbrevet - 1:19-30

Glädje i lidande 
ty jag vet att detta kommer att leda till min frälsning, därför att ni ber för mig och Jesu Kristi Ande hjälper mig. Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt skall stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag skall välja.  Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar.  Och då jag är övertygad om det, vet jag att jag skall leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är hos er igen, kan ni få ännu större anledning att i Kristus Jesus prisa er lyckliga för min skull.

Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller inte, får höra att ni står fasta i en och samme ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade, men för er ett tecken på att ni blir frälsta, och det av Gud. Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. 

Paulus vet inte om han kommer friges eller avrättas. Han är inte säker men det lutar åt att han blir
frigiven. Men han tänker på församlingen i Filippi så att han kan uppmuntra dom ännu mera i sitt arbete
i Guds rike. För han vet att döden skulle leda till något bättre i himlen med Jesus Kristus. Därför är det
svårt för honom att välja hur han vill ha det. Men vad som än kommer att hända så vill Paulus ge församlingen ett uppdrag. För det första att de lever ett trovärdig liv som stämmer överens med evangeliets frihet och ansvar. Och för det andra att de är målmedvetna och arbetar tillsammans och inte blir rädda för dom som förföljer. Detta visar på att man har Gud vid sin sida och gör att ovännerna förvirrade.

Genom Filipperbrevet - 1:12-18

Glädje i fängelse
Jag vill att ni skall veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång
för evangeliet. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi
skull jag sitter fängslad. Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i
Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt.
 
En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid, men en
del gör det i god avsikt, av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara
evangelium. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan 
göra min fångenskap tyngre. Än sen? Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad,
för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över. Och jag vill fortsätta att glädja mig,

Det hade nu blivit en framgång för evangelium för Paulus då han satt i fängelset. Något som han nu ville
berätta för att uppmuntra församlingen. Alla visste varför han var där och detta hade nu blivit en samtalsämne. Men de ledande styret i Rom ville nu skapa en platsform då han satt i fängelset. Men Paulus verkar inte bry sig om detta. Han vet vem som är störst och främst nämligen Jesus Kristus. Andra predikar med rent motiv för att stödja Paulus i sitt arbete då han nu är fängslad.  Paulus säger att oavsett motiv så är han glad över att förkunnelsen fortsätter och att Jesus Kristus blir ärad och hyllad på olika sätt.

söndag 18 mars 2012

Inlägg om kyrkan

Jag har skrivit några inlägg om kyrkan.

Läs mer om debatten:
2012-03-16 - Deminger om heligheten
2012-03-16 - Stor intervju med Sigfrid Deminger: ”Delaktigheten har försvunnit”
Resten av debattinläggen här

Luk 6: 43-45 - Av frukten känner man trädet


Det finns inte något bra träd som bär dålig
frukt, inte heller något dåligt träd som bär
bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten.
Inte plockar man väl fikon från tistlar eller
vindruvor från törnbuskar? En god människa
bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda
förråd, och en ond människa bär fram det som
är ont ur sitt hjärtas onda förråd.
Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.
Så här innan våren tagit fart brukar många beskära träden innan de kommer i blom. Detta är något
även Gud vill göra med oss kristna. Genom att klippa bort allt som inte är bra för en själv så man
kan visa ännu mera på Guds kärlek. Genom sina gärningar och hur man är mot andra människor
visar man den frukt som finns i ens hjärta. En person med god frukt gör gärningar till andra av kärlek
men någon som har ond frukt tänker på sig själv. Det som Gud gör för oss ger en förändring inifrån och ut.

Han är för evigt


1 Tim 1:17 Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende
Guden – hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen. 

Gud är den som alltid kommer att finnas där igår, idag och i evighet.
Han är den som aldrig kommer att ändra sig oavsett vad andra gör.
Gud är alltid närvarande och bryr sig om oss med sin omsorg och kärlek.
Den kärleken som han gav till oss genom att han kom ner som människa 
i Jesus är något som vi aldrig kan förstå. Då han byte liv med oss så att
vi återigen kan bli Guds älskade barn. Detta är ett erbjudande som är
till för alla på denna jord. Hans är äran och härligheten i evighets evighet.

lördag 17 mars 2012

Varför inte prioritera relationen med Gud först?

Vad är viktigast att leva efter världen eller efter Gud? Kan tycka det blir konstigt om kyrkan börjar lita mer vad världen ger än den omsorg som Gud gett oss. Man kan undra då och då varför man inte vill prioritera relationen med Gud utan låta pengar och makt tala. Vi ska leva i världen men inte av världen!. För hur ska vi någonsin kunna vara ljus för andra människor i det världens mörker. Om vi inte har Gud i vårt hjärta och håller oss nära honom. Gud är vår källa till den kraft som vi behöver för våra liv. Han är den vi kan gå till för att ladda upp det ljuset som vi ska använda för att kunna peka på vår skapare i himlen.

Men gör vi något annat då kommer även vi längre in i mörkret och påverkas av det negativt. Jesus är
vägen till den kraft som finns i frälsningen, då han öppnat och reparerat relationen med Gud för oss.
Vi behöver denna kraft under hela vårt liv för att kunna lysa klart och reflektera Guds kärlek till andra.
Media 1,2,3,4,5

Jes 12:1-6 - Tackpsalm


På den dagen skall du säga: "Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig.Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning." Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor.På den dagen skall ni säga: "Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland er."

Genom Filipperbrevet - 1:9-11

Glädje i förbön
Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt
och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria 
på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. 

Paulus fortsätter att be målmedvetet för församlingen. Att dom ska växa i kärlek och omsorg
om varandra. Så att man ska kunna förstå vad som är rätt i Guds ögon och bra för andra.
Det blir kloka beslut om våra motiv är rena och är skuldfria när Jesus kommer tillbaka.
Att församlingen ska kvar den rättfärdigheten man fått av Jesus på korset. Så att den
genomsyrar alla i församlingen och dess livsstil. Så att allt görs till Guds ära och hyllar honom.

Genom Filipperbrevet - 1:1-8

Glädje över vänner
Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus
som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna.
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. 
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag 
det alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första
dagen ända till nu. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er 
också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker
så om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar 
och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Ja, Gud är mitt vittne
att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta, i Kristus Jesus. 

Texten ovan nämner Paulus sin glädje över församlingen i Filippi. Till alla som är Guds folk
och till hela ledarskapet där som ett inledande ord i brevet. Han önskar dom välgång i allt
och att Gud genom Jesus Kristus ska ni få ännu mera frid och nåd i hans enorma kärlek.
Sedan går Paulus in på sina känslor till församlingen som han känner så väl.
Han vill tala om att han mår bra även om han sitter i fängelset då han skriver detta brev.
Paulus längtar efter att få träffa alla i församlingen och hoppas det går bra med arbetet.
I vers 6 säger Paulus att Gud inte gör något halvfärdigt utan har kolla på allt som pågår.
Han berättar om sitt evangelisationarbete då församlingen i Filippi är nyfikna.

fredag 16 mars 2012

Rätt person på rätt plats

I dagen är det en artikel om ledarskapet i församlingen och att de är få som vill engagera sig ideellt i styrelse. Det finns nog många anledningar till att det nog har blivit så. Dels har det obetalda arbetet på ens fritid blivit mindre lockade om man har jobbat hela dagen. När man engagerar sig i församlingsarbete blir det lätt en liten klump som gör allt. Tillslut gör man så mycket att man inte vill vara med längre. De blir dom som är i styrelsen sedan blir resten tyckare för det jobb man gör. Det är nog sällan man blir uppmuntrad för det man gör utan man ser bara krav och problem. Ofta är det så att den som kommer med en ide får göra arbetet fast kanske någon annan är mer lämpad. Vi måste värdera de gåvor och talanger vi fått för att orka.

Sedan gäller det att få in de unga i ledarskapet mer och mer för annars kommer församlingen inte vara kvar. Jag skrev ett blogginlägg om att Ledarskap behöver gamla som unga för att kunna växa vidare.Vi måste vara med och föra det arvet som vi har fått av generationer före oss för att föra vidare i framtiden. Då gäller det att alla börjar ta ett ansvar för den situation som man är i och inte skylla på andra. Det är inte bra om några få får göra allt om det ska bli något hållbart för en längre tid. Det är dynamiken i vår gemenskap som gör en sådan mångfald av gåvor och talanger att inte någon skulle behöva bränna ut sig. Men då måste den synas överallt i verksamheten att det blir rätt person på rätt plats. Man måste inse vilken stor betydelse man har i sin församling på olika plan. Alla behövs för att kunna växa ännu mer ihop som Guds församling där vi kan få en enhet. Som ärar och hyllar Jesus Kristus i vad han gjort för oss på korset. 

Inte överge det rätta


Rut 1:16-19 Men Rut svarade: ”Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst - endast döden skall skilja oss åt.” Då Noomi såg att Rut var fast besluten att följa henne talade hon inte mer om saken. Så gick de båda tillsammans ända till Betlehem.
Texten är från Ruts bok och handlar om änkan Rut från Moab. När det blir
hungersnöd bestämmer sig Noomi för att flytta till Betlehem igen därav så 
kommer frågan upp från texten ovan. Om inte Rut vill vända tillbaka till sitt
förflutna och rötter. Men Rut har sett makten från den Gud som Noomi tillhör
och vill nu göra allt för att följa honom. Detta kan även tillämpas på oss nu. När
vi har tagit emot Jesus i våra liv, då vill vi inte vända tillbaka till synden och ondskan
som finns runtomkring oss utan leva ett liv som ärar vår skapare i himlen.

torsdag 15 mars 2012

Om bloggen

Tänkte skriva lite allmänt om denna blogg jag skriver på. Namnet på bloggen är taget
från ett profetiskt ord som jag fick när jag var i Estland 2010. Du är som Paulus och Silas
en sjungande apostel. Apg 16:25 Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng
lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Vill du läsa mer om Silas
kan du kolla på detta blogginlägg som jag skrivit Silas / Silvanus Jag har nu bloggat snart
3 månader och tycker det är kul att Just du kommit in på denna sida. De ämnena är inte
bara till kristna utan är med och debatterar om samhällsklimatet som är omkring. För vi
lever i världen men inte av världens värderingar och tankar då kan det vara bra att peka
åt rätt håll. Det var besöksrekord den 8 Mars då med 551 sidvisningar jättekul :-)
Det var även rekord på besöksräknarna, något som är kul.
Jag önskar att du fortsätter att läsa här det jag skriver och Guds rika välsignelse över dig.

Life in 6 Words: The GOSPEL


Kolla vidare? Gå in på Gospel Journey

I väntan på Herren


Jak 5:7 Bröder, var tåliga tills Herren
kommer. Jordbrukaren ser fram mot att
jorden skall ge sin dyrbara skörd och
väntar tåligt på höstregn och vårregn.

Texten ovan är en uppmaning att vi ska vara tålmodiga i vår väntan. I en värld som vill ha saker direkt så ska vi vara som jordbrukaren och vänta och se på när allt växer. Vara stilla i Herren och bli använd på rätt sätt. Allt tar sin tid och det är inte något vi kan göra åt. Det är bara han som vet när han återvänder till Jorden och ingen annan.

Vad är viktigast?


Vad är viktigast för dig i livet? Media presenterar en mörk bild av vårt samhälle och vår värld som
finns omkring oss. Det är sällan man ser något som gör att man blir glad när man kollar mediaflödet.
Man diskuterar ibland helt onödiga saker för att fylla ut plats än att ta det som är viktigast för oss.
Det är sällan det finns plats för goda gärningar om det inte finns en baktanke och man har något att vinna.
Samhällsklimatet blir allt hårdare och utanförskapet ökar allt mera där den som är starkast överlever.
Att bry sig om andra är något konstigt och att hjälpa någon utan att få något tillbaka är inte lika fint längre.
Många vill ha något tillbaka för att kunna visa på vilka goda människor dom är på så sätt bli kända för alla.

Jesus gick till de människorna i samhället som var trasiga och hade problem. Detta var något som samhället
var helt emot och speciellt det andliga ledarskapet. Jesus tog hand om alla som annars inte fick hjälp och
han såg hur de hade det och var som vilsna får. Detta är även något som vi måste göra, att vi inte bara tänker på oss själv utan på våra medmänniskor som finns i vår omgivning. Ett samhälle som har mer individuellt tänkande måste vi gå mot strömmen som Jesus gjorde och tänka mer på andra. Att efterlikna Jesus mer och mer hur han var mot andra. Jesus är svaret för vår värld, han är ljuset i vårt mörker.  
Detta gåva är till för alla på denna jord och det är enbart du som bestämmer hur du vill ha det.
Gud söker dig alltid, han finns närmare dig än du tror. Den enda vägen dit är genom Jesus Kristus.
Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

onsdag 14 mars 2012

Den levande Guden


Apg 14:15 Vi kommer med ett gott budskap till er:
ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till
den levande Guden, som har gjort himmel och jord. 

1 Joh 5:1 Var och en som tror att
Jesus är Kristus, han är född av Gud.

Det är viktigt att tala om vem Jesus är för andra och vad han har gjort. Varför man behöver honom så att man kan omvända sig. Det är vi själva som har skapat olika avgudar som inte har någon makt. Vi har vänt ryggen för vår skapare och skapat synden. Sedan med våra egoistiska val släppt in ondskan som nu styr oss till våra egna lustar och begär. Detta gör oss blinda för allt som händer omkring oss och vi leds till att tro att Gud inte existerar. Men i en värld av mörker finns vår räddare och frälsare nämligen Jesus Kristus. Han byte liv med dig så att du kan komma till vår skapare igen. Detta är en gåva för alla.
Jesus är den enda vägen till Gud det finns ingen annan.

Gå till Jesus

I dagen skriver Lillemor Hallin om sina tankar om kyrkan och förespråkar en enhet. Men vilken enhet menar hon? Ingenstans i bibeln pratar Gud om en enhet, än den gemenskapen man har i Jesus.

De gånger som människorna har samlats tillsammans har det inte varit något som Gud gillat.
Det första exemplet var Babels torn. Då trotsade människan Gud genom att bilda en enhet
för att visa på att man inte behövde honom. Gud vill att vi ska sprida ut oss över jorden,
den enheten som vi har får vi av den Helige Ande. Enhet ska vara genom att man har
Jesus Kristus i centrum och sprider evangelium till andra. Men inte från andra människors
läror och regler. Jesus sa Kom för att sedan . Vi ska förkunna sanningen till alla människor.
Jesus sa Jag är vägen, sanningen och livet Joh 14:6. Nuförtiden vill inte människor höra
sanningen utan något som är bekvämt och inte påverkar ens liv. Heligheten har försvunnit då
man inte nämner om djävulen, synden och helvetet. Man vill hellre bara höra att Gud är kärlek
och det finns nåd i allt man gör. Men när vi kommer till Jesus då förändras vi inifrån och ut på
alla plan. Den ekumenik som jag är för har Jesus Kristus i centrum där han får äran och man
verkligen tagit sin omvändelse och frälsning på allvar. Men inte en enhet som är framtvingad
och interreligiös för då är det inte av Gud utan en världslig ide.

tisdag 13 mars 2012

Kyrkan berör många än

Det står väldigt mycket om kyrkan nuförtiden där man tagit olika beslut och genomför olika satsningar. När man läser runt ser man ofta en nedgång när det gäller kyrkligt aktiva. Men intresset för andlighet blir bara större, hur går det ihop egentligen? Många lämnar kyrkan som medlemmar men de vill ändå ha kvar samma verksamhet som innan. Var gång det har kommit upp ett ämne om kyrkan och dess varande så har det hörts röster från alla håll. När man behöver hjälp går många till kyrkan och när man är i nöd. Samhället kräver att kyrkan ska finnas där men för övrigt vill man inte ha något med kyrkan att göra överhuvudtaget. Många vill ha kvar kyrkan, men folk vill inte höra det kristna budskapet som sägs där. Utan ett budskap som passar dom individuellt och är bekvämt för dom.


Michael W Smith - This is my desire

Hillsong - With All I Am

Erik Tilling - Sjung till Jesus

Bengt Johansson - Härlig Är Jorden

Psalm 1


Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten - det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa - de liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdigas krets. Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till intet.

måndag 12 mars 2012

Guds väg, inte vår då kommer vi fel2 Tim 3:1-5 Människorna i de sista dagarna Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

2 Tim 4:1-5 En sista förmaning 
Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.

De texterna som är ovan talar om hur världen kommer att se ut när synden och ondskan får bestämma
helt. Något som man redan kan känna igen sig på hur mer samhället och individen tänker på sina begär
och lustar först. När vi inte går Guds väg utan vår egna då kommer vi allt längre från hans kärlek och
gör massa fel. Vi har någon som bryr sig om oss med han kommer aldrig tvinga sig på en relation med
dig och mig. Gud älskar dig så mycket att han kom ner som människa i Jesus för att leva ett liv bland
oss men utan synd. Så han kunde byta liv med oss och reparera relationen med oss människor för det
vi gjort mot Gud. Genom korset köpte han dig fri från synden med sitt liv så att vi kan kallas för Guds
 barn och bli räddade till himlen. Det är en gåva där du måste ta ett beslut och det är inget tvång, men
Gud vill inte att du ska gå evigt förlorad då han älskar dig så mycket. Det han vill göra är att lära
känna och ge dig av hans rika välsignelser i ditt liv. 

Denna gåva är något man får i tro som man bekänner i sitt hjärta och mun att Jesus Kristus nu är herre i mitt liv. Du kan inte göra något i gärningar för att förtjäna detta. Att vara kristen handlar inte om massa regler och krav utan vad som är bra för en själv. Om du tar bort saker som inte bygger upp dig som människa så får du nya som gör detta. Gud vill att du ska må bra på alla plan i livet i ande, kropp och själ så att du kan växa mer. Så att du blir mer lik Jesus och reflektera den kärleken som Gud har gett oss alla.
Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30