Google Website Translator Gadget

måndag 30 januari 2012

Alpha - Bibliskt eller ej?

Jag har sett att det finns många kritiska inlägg på nätet om Alpha-kurser.
Att det är en Ande av New-age i stället för Guds Ande som pekar på Jesus.
Det jag har upplevt av Alpha är något helt annat än dessa kritiska inlägg.

Du som läser kanske inte vem så mycket vad en Alpha-kurs är?
Det är en grundkurs i kristen tro på 12 veckor, där en kväll ser ut som följande:
Kvällsmat, Föredrag, fika och sedan samtal i en grupp om ämnet i föredraget. 

Kursen är bara en kurs och där innehåller inget som kan likna en Gudstjänst.
Det är först när man har veckan om Den Helige Ande, där det finns tillfälle till förbön.
Då har man även en specifik dag där man går mer på djupet av detta ämne.

Alpha för mig är inte en skördeplats, utan ett ställe där man kan fråga det man vill om
den kristna tron. Få diskutera och bli respekterad för det man tycker och tänker.
Vi som leder ska inte ge några färdiga svar utan alla ska få komma fram till vad man tycker.
Alpha är en steg på vägen till tro, så den blir grundad och fast i det man tänker och tycker.
Det är först i våra cellgrupper eller kyrkan som är en plats att ta emot Jesus i sitt liv.

Några saker som är bra om man leder Alpha är detta:
 • Bön är viktigt för oss, att Guds ande leder oss rätt i föredrag och samtalsgruppen. 
 • Vi gör det tillsammans, vi är en enheten i Kristus och att våra gåvor kompletterar varandra.
 • Jesus i centrum, visa kärlek och respekt mot alla.
 • Varm gemenskap så man vill komma tillbaka även efter Alpha-kursen.
 • Vara ärlig och naturlig i sitt sätt.
 • Bibelkunnig dvs kunna förklara bibeltext på ett bra sätt.
För att göra Jesus känd i vårt samhälle är Alpha-kurs ett perfekt tillfälle. Där man i ordnade former
får reda på det viktiga i kristendomen. Där man sedan får ställa de frågor och funderingar man vill.
Men att säga att man blir frälst efter en kurs på 10 veckor kan jag inte. Nog mer en insikt och visshet som kan leda till tro och bekännelse. Det är först efter kursen och hur man går vidare som är det viktiga.
Har vi då förmedlat en kärlek och respekt som reflekterar Guds Kärlek då vågar man komma tillbaka.

Jimmy Söderberg`s Blogg

Jag vill rekommendera att du läser Jimmy Söderberg`s Blogg.
Jag och Jimmy är goda vänner och vi mötes på Mariannelunds Folkhögskola HT 2010- VT 2011
När han inte bloggar så pluggar han på Akademi för Ledarskap och Teologi i Jönköping.


I Jesu fotspår – Fira Nattvard

Gammalt blogginlägg från attblipastor

Nattvarden är en av de sakramenten som finns tillsammans med dopet som ofta praktiseras i min hemförsamling. Men varför firar vi nattvard kanske du undrar? Det var en speciell kväll när Jesus instiftade nattvarden, det var den sista kvällen han var med lärjungarna innan sitt lidande och sin död. Några timmar senare skulle han bli förrådd av Judas. Dessa bibelord här nedan är det som nattvarden är grundad på:

Matt 26:26-28 Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: "Tag och ät, detta är min kropp." Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Mark 14:22-25 Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: "Ta detta, det är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: "Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike."

Luk 22:14-20 När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: "Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar. Jag säger er: jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike." Man räckte honom en bägare, och han tackade Gud och sade: "Ta detta och dela det mellan er. Jag säger er: från denna stund skall jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit." Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig." Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.

1 Kor 11:23-25 Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig." Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig."

Det finns flera saker som gör att vi ska minnas detta och fira nattvarden.
Jag tänkte nämna några stycken som jag lärt mig:

 • Minnas vad Jesus gjorde på korset för mig i sitt lidande , död och återuppståndelse. Att Jesus tagit all min synd på korset, Han har gjort mig rättfärdig inför Gud för min skull. Jag har fått den helige ande som ett sigill och blivit inskriven i livets bok.
 • Vi ha en personlig kontakt med den levande Guden som vi lovsjunger och ärar. Att lägga fram böneämnen och tacksägelse, samt vara nära våran skapare genom den helige ande.
 • Gemenskapen med andra kristna. Genom nattvarden firar vi den gemenskapen , som Kristi kropp och växer vi ihop ännu mera.
 • Vi firar nattvarden tillsammans tills Jesus åter kommer tillbaka. Vi väntar på den stora festen i himlen då alla har blivit hämtade hem av Gud.

I Jesu fotspår - Ledarskap

Gammalt blogginlägg från attblipastor

Ett bibelord som har talat till mig mycket är Josua 1:9 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går." (Folkbibeln)
Josua var en härförare och tjänare, efter Mose död fick Josua ett stort uppdrag av Gud. Nämligen han skulle inta det utlovade landet, som Gud lovat Abraham tidigare. Äran att föra vidare allt vad Israels folk lärt sig för att ära sin skapare som egendomsfolk. Gud lovade att han skulle vara med dom, och att Josua inte behövde vara rädd för något.

När man läser detta i bibeln så verkar det som ett stort och svårt uppdrag. Att leda är något svårt speciellt om det är ett folk, något som Moses fick erfara. Hans svärfar ville han skulle dela upp ledaruppgiften till andra för att orka med.De står i Ordspråksboken 11:14a Utan ledarskap går ett rike under, om ingen träder fram i ledarskap, så kan inte ens ett rike vara kvar. Om det inte finns någon herde går alla vilse och alla tänker på sig själva. För Israels folk betydde det att de skulle gå tillbaka till avgudar och gå miste om det utlovade landet. Någon som senare hände Israels folk, innan Gud kom ner som människa i Jesus.

Jesus är ett föredöme när det gäller ledarskap och han levde verkligen som han lärde. Han var tjänande, ödmjuk, pedagogisk, visionär, hade ett rikt böneliv är bara några saker. Detta var något han spred vidare till sina lärjungar och något som vi kan använda idag. Ledaruppgiften, missionsbefallningen, och kärleken till Gud och din nästa. För att underlätta fick vi hjälparen och nådegåvor för att vara till nytta till Guds församlingen. Paulus skrev i några av hans brev om ledarskap, dels hur man ska vara. Men också hur andra ska vara emot en. Jag tycker de är lika relevanta då som nu.

I 1 Thess 5:12-22 står det: Vi vädjar till er, bröder, att sätta värde på dem som har det tyngsta arbetet bland er, som står i spetsen för församlingen och vägleder er. Visa dem den största kärlek och uppskattning för allt vad de uträttar. Håll fred med varandra. Vi uppmanar er, bröder: tala de oordentliga till rätta, uppmuntra de modfällda, stöd de svaga, ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och mot alla andra. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.

1 Pet 5:1-4 Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också skall få dela den härlighet som kommer att uppenbaras: Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar.

1 Tim 4:12-16 Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer. Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd lade sina händer på dig. Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina framsteg. Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

Vi som yngre kristna har en stor uppgift framöver oss, så som Josua upplevde det efter Mose. Det är många församlingar i Sverige där det är dåligt med yngre som vill ta vid ledaruppgiften. I dagens samhälle är inte direkt ledarskap många prioriterar oavsett om den är betald eller ej. Det märker man bara när det gäller makten i kommun, landsting eller riksdagen. Ofta är det samma folk som sitter där i tid och otid tills de går i pension. Många blir äldre i våra församlingar och för att något nytt ska hända måste vi ta vårat ansvar. Det hänger på oss om evangeliet sprids vidare så människor får höra om Jesus. Antar du utmaningen?

I Jesu fotspår - Att peka på Jesus

Gammalt blogginlägg från attblipastor

Jag håller på att läsa 100 dagar med Jesus av Niklas Piensoho. Där har jag läst om Niklas tankar från bibeltexten om Kvinnan i Sykars brunn. Han berättar hur Jesus är mot kvinnan men även hur Guds församling ska vara på sidan 115-116 skriver han följande:

”Den kristna kyrkans uppdrag är inte att kritisera människors tro eller moral. Det gjorde inte Jesus. Men kyrkans uppgift är inte heller att bekräfta människors egna trosföreställningar eller brist på moral. Kyrkans uppgift är att peka på Jesus och hjälpa människor att upptäcka honom. I den upptäckten finns livsförvandlande kraft oavsett hur människors livssituation ser ut.”

Jag håller med om i vad Nicklas tycker och tänker i detta. Vi som kristna måste kämpa med den bilden många i samhället har om oss som tror. Många tror att vi anser att vi är mycket bättre än andra, precis som vi är en mer ”rätta” i vårat levnadssätt. Alla måsten och regler som många tror vi har , men också många tror hör till att vara kristen. Därför kan det bli så befriande att peka på Jesus.
Vi som Guds församling måste ha en låg tröskel för att möta människor i deras vardag. Inte bara då vi har Gudstjänst på en Söndag utan hela tiden där vi är. Hur ska vi vara då som människor? Det vi kan börja med är att vi inte är dömmande, men ändå respekterar andras åsikter i vad det tycker och tänker. Man kan aldrig få någon att börja tro genom att argumentera vad de gör fel. Att vi kan visa på en kärleksfull attityd och visa att vi har lika mycket fel och brister. Då ger vi en smak på Guds kärlek till andra människor som kan bryta fördommar och barriärer. Det skapar nyfikenhet, vad har dom vi inte har?

I dagens samhälle så finns det ett stort intresse för andlighet, där många tror på någon större makt. Dagens tidningar men även media av olika slag flödar över med andlighet som: Spådomar, Tarot, horoskop, healing osv. Pga att vi bor i ett så sekulariserat land så är det få som vill eller vågar gå till kyrkan i stället. Det är lättare att håna Gud än att erkänna att man har en andlig längtan. Vi vill hellre skapa något som passar oss just nu, och mättar vår andliga längtan för stunden. Än någon som är ständigt och fyller hela vårt andliga behov. Jesus säger till Kvinnan i Sykans brunn att han är det levande vattet, och den som dricker av det aldrig kommer mera vara (andligt) tröstig. Jesus vill säga till oss om vi håller oss till honom så kommer vi aldrig mera jaga efter saker som bara mättar för stunden. Genom att vara nära Jesus så har du allt. Skaparen blev människa för att mätta och hela det andliga behovet vi längtar efter. Peka på Jesus och låt andra få känna honom. Genom att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd så kan du påverka andra människors liv.

I Jesu fotspår – Inför Guds Ansikte

Gammalt blogginlägg från attblipastor

Sedan början av året , har jag läst en bibelläsningsplan och är nu i 2:a Moseboken. Där kan man läsa om Mose, när han är med Gud på berget Sinai. Och sluter han ett nytt förbund för folket i Israel. Det som talar mest till mig var inte alla olika beskrivningar , eller hur Gud vill hans boning ska se ut eller hur saker ska byggas. Utan hur Mose blev efter mötet med Gud på just berget Sinai. Då Moses kom ner från berget, stråla hans ansikte så mycket av Guds härlighet att de andra Israeliterna inte våga vara i hans närhet.
Visst har du nog känt samma om du varit inför Gud? En glädje och kärlek att du strålar och känner att det flödar som en ström i dig. För Moses var det så mycket att han var tvungen att ta på sig en mask inför folket. Guds härlighet är så stark men om man är i hans närhet länge så kan man se hans ansikte. Detta är något Adam och Eva fick uppleva i Edens lustgård innan de synda.

Gud är helig och vill inte ha något med synden att göra. När synden kom in i världen pga människan blev Gud bedrövad och ledsen. Han hade ju skapat oss till hans avbild men vi vände ryggen och gick. Denna härlighet och kärlek som Moses fick uppleva på Sinai, den sanna gemenskapen med Gud. Det är därför Mose stråla få mycket när han kom ner ,den kärleken och gemenskapen som var tänkt från första början då Gud skapa oss.

Israel var Guds utlovade folk och han ville de skulle få uppleva samma närhet och gemenskap som Mose fick göra. Det var därför Mose fick 10 budorden för att de skulle leva ett liv värt att ära sin skapare.
Tyvärr blev det inte så, Israel vände ryggen för många gånger. Trots att Gud gav domare, profeter och olika kungar. Men kungariket Israel försvann, och den sista profeten Malaki förkunna Guds ord att man ska vända om.Men Gud hade en plan för mänskligheten, han kom ner som människa till oss. För att skapa den gemenskapen och kärleken som Israel vände ryggen åt. Men nu är ju det inte bara till några få kärleken är till utan alla på våran jord. För att gemenskap skulle bli möjligt med Gud som den är tänkt ,så måste synden bort. Det är därför dog Jesus för oss, för att sedan återuppstå och ta bort dödens udd. Nu har vi återigen fått en andlig kontakt med igen, en chans att vara inför Guds ansikte. När man är kristen så är det andliga återuppstånden, men vi är fortfarande vi. Med fel och brister, men gemenskapen med Gud gör att vi blir mera lik honom. Tills den dag då vi bli kallade hem och får se Gud på riktigt i hans härlighet.

Gamla blogginlägg från attblipastor


Jag tänkte lägga upp några relevanta blogginlägg här som varit på attblipastor
Det är den sidan som Jag och Jimmy Söderberg gemensamt skriver på i bland.

Kristen Livsstil - Älska era fiender

I Luk 6:27-36  säger Jesus att vi ska älska våra fiender, men vad menar han med det?
Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. 
Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på 
den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, 
så låt honom också ta din livklädnad. Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån
dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Allt vad ni vill att människor skall göra er, det 
skall ni göra dem. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare 
älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni
ha tack för det? Så handlar också syndare. Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall 
betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka 
vad de lånat ut. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. 
Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de 
otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig. 

Texten pratar om vår livsstil mot de som vill en illa. Att avstå en chans till hämnd, hat och
vedergällning. För att visa kärlek, respekt och vördnad mot dina medmänniskor. Genom att
vara på detta sätt kan man visa på Guds kärlek emot andra där du är. Det handlar inte om att
bara ge kärlek mot de som gör det tillbaka utan till alla. Det gäller att ha ett förhållningssätt
där man inte alltid ska kräva att man får något tillbaka, på det sättet kan vi bli mer lik Jesus.
Vi har mycket att lära av Jesus i hans exempel emot människor han möte under sin tid på jorden.

För vem är bättre än Jesus, då han dog för vår skull på ett kors i kärlek till oss människor.
Då han hellre ville visa på Guds kärlek i det han gjorde, än att förespråka något våld.
Även på korset visa han kärlek och sa: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör." Luk 23:34
Då en av rövarna fick nåd inför Gud i det sista och blev lovad av Jesus att ses i himmelriket.
Så genom att ha en strävan att bli mer lik Jesus, kan vi reflektera hans kärlek i våra liv.
Att ha en respekt och kärlek för de som inte än mött Jesus kan förändra allt.
Då kan vi visa den på oerhört stora kärlek vi fått av Gud och ära våran skapare och fader.

I Jesu Fotspår - Guds fruktan


I 1 Tim 6:3-19 skriver Paulus till Timoteus om att ha rätt gudsfruktan.
Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär. Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 


Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.


Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. 


Det gäller att hålla sig till sanningen (Jesus), lita på att Gud vill ta hand om dig och ha en balanserat
syn till pengar. För då är det svårare att ledas till att följa världen och dess lockelser, utan i stället ha Jesus som vårt centrum. Vi ska i stället göra Guds vilja och berätta den sanningen alla måste få höra i världen.

Vi bör inse att vi behöver Gud i vårt liv. Gud är helig, allsmäktig och kärleksfull men samtidigt hatar han synden och ondskan. Vi är alla syndare där ingen egentligen är värd att vara i hans närhet, men vi är nu skuldfria. Tack vare Jesus som banat vägen till Gud igen, genom att dö på ett kors för vår skull. Detta erbjudande gäller till alla människor i våran värld. Tills domen ska komma över gott och ont över denna värld som finns i ondskan och syndens makt. Vi måste visa på i vårat sätt att leva så andra ser en annan väg i livet än rikedom. Där vi ska peka på Jesus och vad han har gjort i våra liv. Allt handlar inte bara om detta livet vi lever nu. Utan vad som händer sedan när själen går vidare, där den enda vägen till himlen leder via Jesus Kristus. När man tar emot Jesus leder detta till att man vill göra goda gärningar. Dessa gärningar är mer värda än alla rikedomar man får under sin livstid då dessa blir som en skatt i himlen. Gärningar som pekar på Guds kärlek till andra där man får en försmak på himlen redan här.

söndag 29 januari 2012

Herrens bön

I Matt 6:5-13 berättar Jesus om var vi ska be och hur.
När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det. 

Bönen vi ber ska vara något personligt och avskilt från andra. Jesus gilla inte att fariséerna bad öppet hela tiden för att att visa hur goda religiösa människor de var. Det handlar om den personliga relationen med Gud. Inte ska man heller bara rabbla ord för ordens skull, det är bättre det är från hjärtat. Gud vet redan vad vi tänker och ber om innan vi ens har nämnt det i vår bön. Lärjungarna undrade hur man skulle be rätt.

Så skall ni be:
Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn.

Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden
liksom den sker i himlen.

Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem
som står i skuld till oss.

Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde.

 • Be för vad Gud gjort för oss i våra liv, genom att dö för oss på ett kors i kärlek till oss.
 • Be att du gör Guds vilja för dagen och att du får visa på hans kärlek till andra.
 • Be för våra dagliga behov och för andra. 
 • Be om förlåtelse och förlåt andra om du har gjort något fel, i tankar, ord och handlingar.
 • Be om beskydd mot synden och ondskan i världen, att Gud är med som en trygghet.
Gud vill att vi ska ha honom som fokus först för då kommer han att fixa det andra. Jesus är grunden för vår tro, men då behöver vi ge honom plats i vårt hjärta. Så han kan flytta in och påverka vårt liv till det bästa.

Uthållig bön

I Luk 11:5-13 berättar om vilket förhållningssätt vi ska ha till bön.
Han sade till dem: "Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: 
Käre vän, låna mig tre bröd. En vän som är på resa har kommit till mig, och jag har ingenting 
att sätta fram åt honom, vem av er skulle då inifrån huset få till svar: Låt mig vara i fred. 
Dörren är redan stängd, och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och
ge dig något. Jag säger er: Även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän,
så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd.

Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 

Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall
dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om 
en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda 
gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" 

Gud vill verkligen att vi ska komma med allt i vår bön till honom, inget är för litet eller för stort.
Om människorna som lever i "synden" kan ge goda gåvor till sina medmänniskor, då kan Gud ge mer.
Gud är inte snål i sina välsignelser utan vill att du ska må bra och känna dig trygg i hans enorma kärlek.
Men för att få mer måste vi be och göra det frekvent i vårt kristna liv. Vi måste söka och bulta på dörren
till Gud, då kommer han att öppna för oss. Bön kan förändra livet både för dig och för andra. Med bön
kan vi ställa in rätt kanal till Gud och höra vad han vill säga så vi gör hans vilja och ärar vår skapare.
Då kan vi förändra vår omgivning där vi är, bara genom bön och reflektera Guds kärlek till andra.

lördag 28 januari 2012

Följa Jesus

I Luk 9:23-26 pratar Jesus om att vara en lärjunge.
Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag 
ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister 
sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen 
men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet. 

Texten talar om vårt förhållningssätt ska vara då man är kristen.
Vi ska ödmjuka oss och inse att vi behöver den frälsningen vi fått genom Jesus Kristus.
Vi ska ta bort vår egoism och självcentrering i vårt liv och låta Jesus få den platsen i stället. 
För om man inte tar emot fräsningen kommer man mista den kärlek och gemenskap Gud
erbjuder oss. Vad hjälper det då att få hela världen under sina fötter, om man missar relationen
med Gud. Vi ska inte heller skämmas för det vi tror på, utan hylla och ära vår kärleksfulla
skapare, för annars kommer han skämmas för oss. Vi behöver inte skämmas för evangelium
utan det är en kraft som förvandlar och räddar människor till Gud.

Våra frukter

I Luk 6:43-45 pratar Jesus om liknelsen med trädet och dess frukter.
Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 
Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 

Denna text talar om oss människor och vår relation med eller utan Gud. Det bra trädet är Gud medan det dåliga är synden/ondskan i världen. Det som finns i vårt hjärta leder till vissa frukter som finns i Galaterbrevet Kap 5 vers 19:21 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,  avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Dessa pratar om de gärningar och frukter synden och ondskan för med sig.

I vers 22-23 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Detta pratar om vilka gärningar och frukter som kommer från Gud. Bara Gud kan avgöra vad som är gott och ont genom hans son Jesus. Vi kan inte säga att vi är goda när vi har vänt Gud ryggen. Men tar vi emot Jesus i våra liv, då kan Gud vända det dåliga till något gott igen. Gud ansar oss som grenar på ett träd och tar bort det som inte är bra för oss. För att vi sedan ska kunna få bra frukt som ärar våran skapare. Det är därför Jesus vill att vi ska tänka på vilka frukter vi ger vidare är det gott eller ont?

Det är aldrig för sent att ångra sig och börja på nytt. Gud står ständigt med en öppen famn emot oss.
Så känner du att du har något som inte är bra för dig? Kom då till Jesus och lägg det framför hans kors,
så får du en förlåtelse och Gud kan börja verka i dig igen. Så du bär rätt frukt igen och ärar Gud.

fredag 27 januari 2012

Kristen = Troende ?

Vad menar jag med Kristen = Troende? Vi bor i ett land som är byggt på kristna värderingar.
Mycket av de lagar och traditioner vi har är från kristendomen. men betyder det att vi då är kristna?
Mitt svar är Nej! Mycket av den västerländska tron vi har är egentligen inget med kristendom att göra.

När kristendomen blev en statsreligion på 300-talet börja man komma allt mer ifrån den tro Jesus
förmedla till oss. Jesus hade aldrig haft i tankarna att vi skulle starta krig i hans namn och tvinga
människor till en tro. Den kristendomen vi börja förmedla blev något lagiskt och tvångsmässigt,
men vad var Guds kärlek till oss då? Ordet "kristen" blev mångt och mycket ett skällsord
i den muslimska världen, då det förknippades med den västerländska omoralen.

Men på 1500-talet kom en förändring med reformationen genom Martin Luther. Efter 1200 år kunde man återigen börja läsa själv vad det stod i bibeln. Förut hade bara Präster tillgång till bibeln på latin men nu kunde man läsa på sitt språk igen. Det var efter denna reformation som även Sverige bröt med den romersk-katolska kyrkan och blev ett land med evangelisk-lutherskt statskyrkan (Svenska Kyrkan).
Men tvånget från kyrkan fanns kvar än och lagiskheten genomsyrade kyrkan. Där var det tvång att gå i kyrkan på söndagarna med regelbundna kyrkoförhör. På 1700-1800 talet kom nya vindar i den kristna kyrkan, där frikyrkan började få mer utrymme. Det var efter 1858 då konventikelplakatet avskaffades som man fick ha Gudstjänst utan någon inblandning av Svenska kyrkan och efter lagar som stiftades 1860 och 1873 som man kunde byta till en annan kyrka. Det var först 1951 det blev religionsfrihet i Sverige utan tvång att tillhöra en kyrka. Den tro som många har haft i Sverige har varit något påtvingat och jobbigt en tro med krav och regler. Men den tro Jesus vill förmedla är inget som tynger en utan något som är i kärlek.

Den tro som har förmedlas har ofta varit i gärningar och plikt men utan den rätta kärleken. Då blir det tungt och jobbigt då man anser att man aldrig är förtjänt en relation med Gud. Men denna bild är inte något som bibeln säger. Den berättar om en Gud som gör allt för att få en relation med oss människor. En Gud som kom ner som människa och levde ett liv bland oss och dog för vår skull för att ta bort våra misslyckanden.
Denna Gud kan du ta emot i ditt liv genom att säga Ja och vägen dit är Jesus Kristus. Det är inte våra traditioner och värderingar som gör en kristen, utan att ta emot Jesus och vara hans lärjunge.

torsdag 26 januari 2012

Den personliga ondskan - Del 1

Jag tänkte nu skriva några blogginlägg om den personliga ondskan som finns.
Det är med ödmjukhet jag går inför detta ämne, då detta är något som vi inte förkunnar som mycket om.
Det jag skriver kommer inte vara något som är jättegrundligt utan mer att vi för en insikt och medvetenhet. Vårat centrum för tron är Jesus och vad han gjort. Men för att vi ska förstå ännu mera måste vi ha kunskap även om den mörka sidan som finns. Jag är medveten att vi måste ha en balanserad bild av ondskan för annars kan bli väldigt fel. Då är det lätt att man fokuserar för mycket eller för lite om detta.
Ta gärna fram bibeln och kolla igenom de texter jag tar detta ifrån.

Jag tänkte börja med vad Bibeln säger om den personliga ondskan dvs Satan / Djävulen.
Där står det en mångfald av namn som anger de sidor och verksamhet han håller på med.

 • Satan 1 Krön 21:1, Matt 4:10, Upp 20:2 
 • Åklagaren Job 1-2
 • Djävulen Matt 4:1, 5, 11; 25:41, 1 Joh 3:8.10, Upp 12:19, 20:2 
 • Beelsebul Matt 12:14, Mark 3:22 
 • Beliar 2 Kor 6:15
 • Den onde Matt 13:19, Ef 6:16, 1 Joh 2:13; 3:12; 5:18-19
 • Ovännen Luk 10:19
 • Frestaren Matt 4:3, 1 Thess 3:5
 • Denna världens furste Joh 14:30; 16:11
 • Denna tidsålders gud 2 Kor 4:4
 • Furste över luftens härsmakt Ef 2:2
 • Den gamle ormen Upp 20:2
 • Draken Upp 13:4; 20:2
 • De onda andarnas furste Matt 9:34, Mark 3:22
 • Fördärvaren Upp 9:11
 • Avgrundens ängel Upp 9:11
 • De troendes vedersakare 1 Petr 5:8
 • Mandråpare
 • Lögnens fader Joh 8:44
 • Lucifer Jes 14:12 
De namnen bibeln använder mest är Satan 52 ggr och Djävulen finns 36 ggr.
"Satan" är det ursprungliga ordet motståndare på hebreiska.
Där Satan är motståndare till allt vad Gud skapat och till oss människor som är Guds avbild.

"Djävulen" Diabolos  är Septuagintans översättning av "Satan"
Där någon beskyller eller misstänker en person bakom hans rygg. dvs baktalare, förtalare, anklagare.
Diablos används även om människor som gör sig skyldiga till förtal. 1 Tim 3:11, 2 Tim 3:3, Tit 2:3

Lucifer = ljusbringare eller ljusbärare (latin) 
Septuaginta = grekiska översättningen av Gamla testamentet

Med det som du sett ovan, visar hur Satan verkar och har för planer att styra. Men vi ska aldrig glömma att Satans makt är begränsad och kommer bara verka en kort tid. När Jesus dog på korset krossa han ondskan helt, men då han älskar oss människor så mycket väntar domen än. Gud vill ha en relation med dig så du inte får samma dom som Satan. Därför ska vi ha fokus på Jesus i våra liv och inte något annat.

(Källa: Illustrerat bibellexikon, Band 1, sida.290)

Gud eller Mammon

I Matt 6:24-34 pratar Jesus om de två som styr denna värld nämligen Gud eller mammon

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Jesus säger att det finns två herrar i denna värld Gud och Mammon = (rikedom, pengar, skatter)
Dessa herrar vill och kräver olika saker i våra liv, som påverkar det livet vi har på denna jord.
Vi kan bara ha en herre i vårat liv och i våra hjärtan, med då kommer vi älska den ene och hata den andra.

Jesus berättar sedan vilka förhållningssätt Gud har emot oss som har Herren i sitt liv.  
Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! 
Vi ska ha mer tillit på att Gud vill ta hand om oss i våra liv. På samma sätt som han tar hand om sin skapelse, och ger mat till sina djur och klär träden och växterna. Så vill han också ge oss vad vi behöver för dagen. Våra bekymmer för detta är inget som förlänger våra liv utan skapar bara problem och oro.

Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Gud vill ta hand om oss och vill ge oss en frid i våra liv, där vi kan vara trygga och lugna.
Det betyder inte att man ska ge bort all sin rikedom, utan att man har en balans i livet och förvaltar det rätt. Men Mammon ger bara oss en frid som är tillfällig och är aldrig för evigt, det skapar bekymmer.
Det är därför viktigt att vara medveten om de två olika herrarna som finns. Rikedomar varar bara
en kort tid men Guds rike varar i evighet. Därför ska vi söka Gud först och göra hans vilja så kommer det andra ordna sig. Detta för att vi ska ha rätt fokus i livet, och inte Mammon ska få någon makt.
Så låt oss komma nära Gud och ära honom i allt, så förvaltar vi något som består i himlen.  

Har du rätt fokus i ditt liv? Gud eller Mammon

onsdag 25 januari 2012

Skatter i himlen

I Matt 6:19-21 pratar Jesus om vilket förhållande vi ska ha till de skatter världen erbjuder.
Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in 
och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga 
tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. 

Texten kan tolkas på olika sätt då man pratar om skatter dels det materiella och om frälsningen.
Jesus vill att vi ska tänka var vi har i vårt hjärta, det munnen pratar om är hjärtat fullt av.
Gud har inget emot att du samlar skatter som pengar, utbildning, nöjen, mobil, dator osv.
Det som Gud är emot när man börjar jaga efter mer och nyare saker, då kan det förstör oss
som människor. De saker vi jagar efter är bara något tillfälligt och har inget bestående värde för evigt.
Dessa skapar problem för oss då vi inte kommer leva i all evighet. Desto mer vi knyter vårt liv i
olika skatter ju mindre tänker vi på dom som finns i vår närhet och blir vårat egna centrum.

Det vi ska göra i stället är att förvalta det vi fått och ära Gud, så kommer vi bort från vår egoism.
Vi ska ha Jesus som centrum i våra liv och genom detta göra goda gärningar som reflekterar honom.
För Gud är vi alla en skatt, han älskar oss så mycket och du är så dyrbar i hans ögon. Han vill fylla ditt hålrum som du försöker fylla med allehanda ting med sin enorma kärlek. Det var därför Jesus dog för oss på ett kors, så vi kan ha en personlig relation med Gud. För de skatter som vi samlar i himlen varar för evigt.
Där vill han att du ska förvalta allt på ett bra sätt och ge den största skatten till alla ett evigt liv med Gud. 

I Jesu Fotspår - Rätt grund

I Matt 7:24-27 pratar Jesus om att vi ska har rätt grund i tron, i liknelsen om de två husbyggarna.
Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde 
sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte 
handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden 
kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort." 

Då du bygger ett hus är det viktigt med en stadig grund för att det ska hålla. Håller inte grunden kan du inte bygga vidare något på huset, likaså är det med tron på Jesus. När stormarna kommer i vardagen, sorger och misslyckanden drabbar oss består tron på Jesus. Där vi kan lägga vår förtröstan på honom och han blir vår trygghet i svårigheterna. Men har man lagt fel grund då svårigheterna kommer, rasar alltihop och man börjar beskylla Gud för saker. Grunden är Jesus Kristus, det är den hörnsten som vi bygger vår tro på. Vi är som levande stenar i ett andligt bygge som blir Guds församling. Vi behöver alla lägga rätt grund i livet, för då kommer tron bli ännu starkare i Kristus. Vi behöver varandra lika mycket som vi behöver Jesus i våra liv. Då kommer den tron vi har växa ännu mera och vi kan reflektera Guds kärlek i vardagens storm.

tisdag 24 januari 2012

Synden - Syndaren

Vad är synden? Vem är syndaren? Varför behövs Jesus? Detta är grunden för den kristna tron.

Ordet "Synd" betyder att missa målet. Vi människor blev syndare när vi bestämde att leva ett liv utan Gud. Den andliga längtan vi nu har fått fyller vi på annat sätt som tex pengar, alkohol, droger, sex, kläder osv.
Ondskans fick makt över oss genom att vi ska följde våra begär och börja tänka på oss själva.

Gud är helig, allsmäktig och stor men han hatar verkligen synden och ondskan i världen. Men han gör vad som helst för att få en relation igen med dig. Gud är älskar oss syndare dvs vi människor men inte vad vi gör (synden). Som en mamma och pappa älskar sina barn, så Älskar Gud oss människor.

Synden som finns är något som vi gjort emot Gud, men han hade en lösning nämligen Jesus.
Gud kom ner som en människa i Jesus och levde ett liv bland oss, men var helt fri från synd. Då Gud
älska oss så mycket, dog Jesus på ett kors för våra synder. För att relationen med Gud ska bli öppen igen.
Det enda du behöver att göra är att ta emot denna gåva och säga Ja. Det finns ingen annan väg till Gud.
Men varför måste man ta emot Jesus? Det kommer en dag där Gud kommer döma alla människor, där är Jesus viktig. Då vi alla är syndare och ingen kan döma rättvis mellan gott och ont, utan en nämligen Jesus.
Synden leder till Helvetet med genom att tro på Jesus då kommer man till Himlen det finns inga gråzoner.
Men genom att tro på Jesus redan nu, flyttar han in i ditt hjärta och du får en försmak av himlen.
Gud är inte snål med sina välsignelser utan vill att du ska må bra på alla plan i livet.
Men han har inte lovat det kommer att bli lätt, han kommer vara med dig hela tiden tills vi ses i himlen.

Kristen Livsstil - Att döma

I Matt 7:1-5 pratar Jesus om vilket förhållningssätt vi ska ha, innan man dömer en annan människa.
Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det 
mått ni mäter med, skall det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker 
inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt 
öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga!
Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.

Man måste vara medveten om ens egna fel och brister innan man påtalar någon annan människa.
Det Jesus vill säga till oss att kolla på oss själv först, för att sedan säga något till din medmänniska.
Vi är alla syndare i Guds ögon och ovärdiga att skilja på gott och ont. Men genom vad Jesus gjorde
på korset är vi räddade. Gud tar hand om dömandet för oss, det vi ska göra är att tillrättavisa i kärlek
emot varandra. För då gör vi Guds vilja, vi ska peka på Jesus Kristus. Vår strävan är att bli mer lik
honom på alla områden, för Jesus dömde inte någon utan gav oss människor en andra chans.

måndag 23 januari 2012

Guds församling - En hjärtesak

Jag är medlem i en församling där vi är över 130 medlemmar. Men ändå är det bara runt 50-60
personer på Gudstjänsten på Söndagarna. Det finns alltid skäl till att man inte kan komma till kyrkan
och betyder inte att man är sämre troende. Men Guds församling ska vara ett ställe där man kan växa till ännu mer som Jesu lärjunge. Men då behöver man inse sitt värde som person och inte bara är en inteckning i ett medlemsregister. För just du har en gåva, egenskap som någon annan behöver för att växa.

När det gäller arbetet i en församling har det en tendens till bli allt eller inget. För att församlingens verksamhet ska bli bra behöver man ha en överlåtelse som är i balans med resten av livet. Vi är ju kristna hela tiden och inte bara på söndagsmötena. Då måste man inse att alla behövs och kan delegera vissa uppgifter. Vad jag har märkt är att det finns många idéer, men det är sällan någon som vill ta ansvar.

Därför behövs det ett hjärtats inställning att man sätter rätt person på rätt plats. Vi har inte en privat tro i våran egna vrå, utan ska vara något som påverkar andra. Jesus sa faktiskt Kom och sedan . Vi behöver ha en nära relation med Gud genom Jesus Kristus. Vi behöver växa på alla sätt och som enhet. För att sedan Gå ut i Världen och presentera vem Jesus är i våra liv. Jag tror inte bristen på överlåtelse saknas det ligger nog på prioriteringar i livet. Med detta säger jag inte att vi ska lägga all tid i församlingen utan prioritera där du behövs bäst och vill va mest. Vi ska vara i världen och inte gömma oss i kyrkan. För det blir svårt att vara ett ljus om du aldrig är i världens mörker. Så låt oss vara mer lik Jesus och se hur han gjorde emot människor, då är vi på väg. Samt ha den inställning att du är älskad och behövs i spridandet av Guds rike.

I Jesu Fotspår - Evangelisations principer

I Matt 10:5-14 talar Jesus om för lärjungarna principerna för evangelisation
Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte lädersäck för resan, inte två livklädnader, inte sandaler eller stav. Ty arbetaren är värd sin mat. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig, och stanna där tills ni lämnar den orten. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Om huset är värdigt, skall den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt, skall er frid vända tillbaka till er. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. 

Jesu första princip är att man ska börja i närområdet. Jesus vill att vi ska börja där vi är att berätta om honom. För att alla ska få veta vem han är och gjort för oss då han är den frälsare och hoppet alla behöver.

Jesu andra princip är hur vi ska berätta. Vi ska berätta om himmelriket som nu finns på jorden, där vi har fått samma befogenheter och makt som Jesus. Att Jesus är vägen, sanningen och livet och den enda vägen till Gud. En gåva från Gud och det enda man behöver göra är att säga Ja.

Jesu tredje princip är att vi inte ska skapa en för stor materialism utan att vi ska mer tillit på Gud.
Gud har lovat att vara med oss hela tiden och ta hand om våra behov under livets olika skeenden.

Jesu fjärde princip handlar om friden. Att vi ge en hälsning av frid där vi befinner oss.
Denna hälsning blir som en välsignelse över de människor och hem vi besöker i våran omgivning.

Jesu femte princip är om avvisande. Om någon vägrar lyssna eller har emot evangelium så ska man gå vidare. Det är inte vi som ska döma människorna utan det kommer Jesus att göra sedan.

Dessa principer som vi fått är en del av det lärjungaskapet vi förvaltar i förmedlandet av evangelium.
Detta för kunna ge vidare de goda nyheterna vad Gud har gjort för oss i världen genom Jesus Kristus.
Men även för oss att inse vilket fokus vi ska ha i våra liv som Jesu lärjungar.
Gud är den som vill ta hand om oss och våra liv, men då behöver vi också låta honom få en chans.
Så låt oss komma närmre vår skapare och fader så vi följa hans vilja och bli använda på rätt sätt.

Tro och Hopp i Kristus

I 2 Kor 4:16-18 skriver Paulus om det som väntar oss livet efter detta.
Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. 

Tycker du allt är jobbigt och tungt? Svårt att komma upp på morgonen och är nedstämd? Bara för att man är troende betyder det inte att man undviker detta. Paulus säger att vi inte ska tappa modet. Allt kommer att bli så mycket bättre och att det finns ett stort hopp att tro på Jesus. Även om vi kan råka ut för det ena och andra i våra liv, så blir vi förnyade i våra hjärtan när vi tar emot Jesus. Då är det tråkiga du upplever något lätt om man jämför mot det vi är på väg till nämligen himlen. Vårt fokus ska inte vara på det materiella och världens lockelser utan på Jesus. Men det betyder inte att vi ska leva ett tråkigt liv här, utan att det inte blir något som hindrar din personliga relation med Gud. Vi ska vara hoppet för andra i våran omgivning. Ett ljus och salt i deras mörker där andra kan finna en tro på Jesus. Där har du och jag en viktig betydelse.

Vi ska leva i världen men inte av världen. Paulus nämner i Romarbrevet 12:2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Vi ska leva så det blir enligt Guds vilja för då kan vi förnyas i tankar, ord och handlingar. Men då behöver vi ha en fräsch och nära relation med Gud.

Det vi gör skapar en Kristusdoft som reflekterar Guds kärlek till andra. Gärningar leder inte till Tro, men en Tro leder till gärningar. Vad menar jag med det? Det handlar inte hur god man är, inför Gud är vi alla syndare. När Jesus dog för oss fick vi en nåd, en rättfärdighet inför Gud. När du tar emot Jesus i ditt liv, kommer detta att göra att man vill föra vidare det man fått. Men inte av något tvång utan i kärlek till andra. Så låt oss föra vidare det hoppet vi fått i våran tro till Jesus, så fler får en försmak på himlen.

söndag 22 januari 2012

I Jesu Fotspår - Den rätta Tron

Jesus vill att vi ska ha rätt tro och verkligen förstår vem han är.
Detta kan du läsa i Matt 8:5-13 där Jesus möter den romerska officeren.

Då Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: "Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor." Jesus frågade honom: "Skall då jag komma och bota honom?" Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det." När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: "Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder." Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk.

När officeren kom fram till Jesus visste han att han var en syndare. Han var medveten att Jesus var Messias och var den som skulle rädda alla från vår brist, svaghet och misslyckanden. Med Jesu makt och myndighet räckte det med ett ord för att tjänaren skulle bli frisk. Detta gjorde att Jesus blev förundrad, då han kom först till Judarna för att leda dom rätt. Officeren hade en medvetenhet och insikt som inte ännu Judarna hade förstått. Jesus var den enda vägen till Gud och endast han kan rädda och hjälpa oss.

För att vi ska kunna tro måste vi veta vad Jesus gjorde, då kan det bra om man läst någon av de fyra evangelierna någon gång. Vi behöver stå rotade i vad bibeln säger om Jesus och vad han gjorde/gör och med den insikten så är allt möjligt. Vi har fått hans makt och myndighet när vi tar/tog emot honom som våran frälsare, räddare. Detta är inget Jesus höll för sig själv utan han gav oss detta i uppdrag då han steg upp till himlen. Men då behöver vi se också vårat beroende av Gud, att utan honom blir det inte bra. Men med honom är allt möjligt oavsett hur illa det ser ut. Vi kan inte rädda oss själva, men om vi kommer till Jesus då får vi hjälp. Så låt oss komma till Jesus och få ännu mera kunskap om honom i bibeln. 

Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. 2 Pet 3:18

lördag 21 januari 2012

Hur kom synden till världen?

Gud är allsmäktig, helig och kärleksfull, när han skapade oss till våran avbild fick vi även en fri vilja. Gud gav Adam några befallningar i 1 Mos 2:15-17 HERREN Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och HERREN Gud gav mannen denna befallning: "Du kan fritt äta av alla träd i lustgården,  men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö." Gud ville att Adam skulle må bra och kunna trivas. Gud såg även att Adam behövde en kvinna och skapade då Eva för att han ville verkligen att det inte skulle finnas någon brist i deras liv.  

Ormen som är en symbol på Satan hade en annat uppsåt för Adam och Eva som du kan läsa i 1 Mos 3:1-13, detta blev grunden till Syndafallet. Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: "Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?" Kvinnan svarade ormen: "Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö." Då sade ormen till kvinnan: "Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont." Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de HERREN Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården. Men HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Då sade han: "Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt." Då sade HERREN Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen förledde mig och jag åt."

Satan, djävulen, ormen osv. började att ifrågasätta Guds befallningar. Ormen sa: "Det är inte så farligt att trotsa mot Gud ni kommer alls inte dö, han bara ljuger för er och är snål. För ni borde väl ha en rättighet att äta allt här i Edens lustgård även kunskapens frukt? Jag skulle aldrig låta något vara förbjudet för er någonsin". Det var då Adam och Eva tog beslutet av egen vilja att nu äta från trädet Gud förbjöd, detta skapade syndafallet. Nu märke Adam och Eva att de var nakna, och de kände en skam att de gömde sig från Guds närhet. När Gud märkte att de ätit av kunskapens frukt beskyllde de varandra och ormen (Satan).

Då Gud är helig och inte tål synden blev nu Adam och Eva utkastade från Edens Lustgård.
Syndafallet ledde till relationen mellan människan och Gud var bruten och att nu Satan nu fått makt över oss. Synden är vår vilja att leva utan Gud. Syndafallet började att påverka hela skapelsen som hade varit perfekt i Guds ögon. Där våra egna själviska val påverkar andra hur de har det. "Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar osv" Gal 5:19-21 började påverka våran värld.

Men Gud hade redan en lösning för problemet och det var Jesus. Jesus dog för din skull för att ta på sig skulden för det du gjort, när du valt att leva utan Gud. Du behöver bara att säga Ja! Du behöver inse att du är påverkad av synden och ondskans makt. Då är Jesus enda vägen till en återupprättad relation med Gud. Men Gud vill att du med egen fri vilja tar ett beslut så att han åter kan komma med öppen famn. Gud vill ha en personlig relation med alla. Det är därför han bankar på vårat hjärtas dörr, för att han älskar dig så mycket. Det enda du behöver att göra är att ta ett beslut och det blir fest i himlen. Eftersom dom firar varje människa som omvänder sig till Gud.

Varför finns synden kvar? Gud låter synden vara kvar, för att förtydligar på vems sida man är på.
Gud vill inte ha någon relation med en robot, utan med någon som vill ha en äkta relation från hjärtat med honom. När Jesus dog på korset tog han även udden från synden makt. Även om du ser synden i världen är det bara en begränsad tid. För det kommer komma en tid då Jesus kommer att döma hela världen på det onda och goda. Då kommer allt som Satan gjort utplånas och det goda kommer att segra. Det är därför viktigt att man står på rätt sida. Du bestämmer själv om du vill leva evigt i himlen eller helvetet, för det finns inga gråzoner. Då våran själ är evig kommer den leva vidare i evighet på någon av dessa två ställen.

Guds Församling

Har du funderat på varför vi/de som har en tro vill tillhöra en församling? I dagens samhälle vill många
ha en privat tro där man inte vågar stötta sig med andra. Man ska tro men bara hålla det innanför ens
egna väggar i hemmet. Man ska liksom vara tyst med det man tror och undvika att ta upp andliga saker.

Men Jesus har kallat oss att föra vidare det vi har och skapa en enhet i Kristus. Vi är inte kallade till att
ha en privat hemlig tro utan något som påverkar din omgivning. För hur kan man växa i sin tro om man
är själv? När man har en gemenskap måste man börja jobba med sig själv. Vi är som stenar som Gud
vill slipa till diamanter, för att vi ska komma dit behöver vi slipa bort det dåliga i vårat liv. Detta kan vara
något jobbigt men Gud vill verkligen att vi ska må bra. Det betyder inte att vi blir hjärntvättade utan att
vi får en medvetenhet om våra fel och brister. Gud älskar dig precis som du är och de egenskaper du
fått är av en anledning. För att du ska kunna bli använd av Gud, behöver du inse att du inte är perfekt.
Man behöver följa Guds vilja och ha blicken fäst på Jesus. Bara för att man är troende betyder det inte
att allt kommer bli perfekt. Det händer oss lika mycket sorg och glädjeämnen, men vi lämnar våran
förtröstan på Gud. Att man inser att det inte går att bära allt som händer, utan låter Gud få ta hand
om det. Guds församling är som ett stort pussel, där varje människa är pusselbit. Alla behövs och
har något att ge. Dina egenskaper och gåvor är viktigt för andra, det är därför man ska vara i en
gemenskap. Församlingen är heller inte en byggnad utan människorna i den. Vi behöver växa
tillsammans i lärjungaskap för att bli mera lik Jesus, på det viset kan vi reflektera Guds Kärlek till andra.
En gemenskap där Jesus Kristus är i centrum där man visar kärlek och respekt till andra.

fredag 20 januari 2012

Kristen livsstil - Rustningen

Jag nämnde om Guds rustning i ett blogginlägg tidigare. Vad är det kanske du undrar?
Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Ef 6:10-18 Folkbibeln

Rustningen handlar om den andliga kampen mellan mellan gott och ont som påverkar oss människor. Det är en bekännelse att man behöver Jesus i sitt liv, men också hur ens livsstil ska bli mer kristuslik. Vi behöver hela rustningen och inte bara delar av den för det ska funka. Detta behöver vi för att kunna leva nära Jesus och inte bli blinda för den andliga verkligheten omkring oss. Oavsett om vi är svaga eller starka i våran tro behöver vi rustningen så vi står fastna i tron genom Guds kraft. Varje del symboliserar olika saker som:

Spänn på dig Sanningensbälte. Du behöver ständigt leva i sanning, andas sanning, tala sanning, vara ärligt och föredömligt. Jesus är våran sanning Joh 14:6

Rättfärdighetenspansar behöver du. Detta pansarsköld fick du av nåd då Jesus gav sitt liv i ditt ställe. När du tog emot/tar emot Jesus som din herre, får du rättfärdighetenspansar, du är en, du är friköp. Oavsett vad som kommer emot dig på livets väg, är du ren, du är helgad. Du är Guds barn. Pilar kan skada, men inte ta ditt liv. Jesus har redan gett sitt för dig.

Beredvillighetens skor, är du villig att sätta på dig dem? Att vara villig att dela med dig av Guds ord.
Att ha beredvillighetens skor innebär att du är villig att när som helst gå då Jesus sänder dig.

Sätt på dig Guds sköld i striden. Låt Gud va din sköld, håll dig nära honom genom att lita på löftena.

Frälsningenshjälm är viktigt skydd som du bör sätta på dig varje dag. Frälsning betyder räddning, en framtid och ett hopp. Gud vill skydda ditt sinne, dina tankar så att de är i enlighet med Guds vilja och därmed kunna påverka andra människor runtomkring.

Till sist, Andes Svärd är Guds ord. Död och liv har tungan i sitt våld. Tala liv tala ut Guds ord. Det ger, genombrott och styrka i din uppgift. Guds ord, läs guds ord och stå emot varje tuff situation på det sätt Jesus stod emot. Tänk efter hur Jesus skulle varit i dina skor. Hur hade han levt och talat? Tänk efter och sträva efter samma övertygelse som Jesus har. Evangeliet är ditt viktigaste vapen. Men det viktigaste är att vi ber för detta varje dag. Bönen är grunden till allt och ha en nära och äkta relation med Gud. Då är man medveten vad som är rätt ande , det som ärar och hyllar våran skapare.

torsdag 19 januari 2012

Bönevandring

I kväll har jag varit ute på en specifik bönevandring för våran stad Skara. Vi använder principen som Josua fick av Gud för att inta Jeriko. Där säger Gud att han har gett staden till det judiska folket, det var bara att gå nu i tro. Detta är andra dagen vi har denna satsning för staden och det är två vandringar som kommer gå parallellt imorgon med. Jag har en känsla och längtan att vi behöver gå flera sådana framöver för våran stad. Som Josua gick runt Jeriko behöver vi ta ett trossteg att Gud gett oss staden redan. För att sedan kämpa att det blir Guds vilja. Under den vandring jag gjorde bad vi för specifika platser där vi vet det händer mycket i stan. Vi stanna vid några stenar med kedjor emellan som var på rad. Den helige Ande ville säga att så här ser det ut i Skara. Detta är huvudgatan som går igenom hela Skara. kedjorna symboliserar den synd och beroende som staden kämpar med och som genomsyrar allt. Vi bad att dessa kedjor ska brytas i Jesu namn. Stenarna symboliserar den grund våran tro på Jesus ska vara, stabil och orubblig. Där hans kärlek ska lysa igenom oss så den andliga längtan bli större. Vi behöver komma i ödmjukhet och förkrosselse till Jesus för att hitta de förlorade fåren i staden Skara.

onsdag 18 januari 2012

I Jesu Fotspår - Sanningen

Vi lever i en värld som vill ge olika sanningar, där man försöker tala vad som är rätt och riktigt. I bibeln presenteras en annan sanning. Det är denna sanning Jesus pratar om i Johannes evangeliet Kap 14 vers 6

Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Ordet sanningen Jesus pratar om är det grekiska ordet "αληθεια" ( aletheia ) ett ord som säger som det är och avslöjar något som varit gömt. Jesus ville att judarna skulle få insikt vem han var och vad det stod i skriften. Jesus ville säga till judarna att det var honom de väntar på den utlovade messias.
Detta ord finns också på olika bibelställen i nya testamentet och jag tänkte vi skulle gå igenom dessa här.
Om du bläddrar i bibeln själv så använder jag folkbibelns översättning.


Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Joh 8:31-32 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Joh 8:43-44 Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. 44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Joh 17:14-18 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen.

Joh 18:37-38 Pilatus sade: "Du är alltså en konung?" Jesus svarade: "Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst." Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?" Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sade till dem: "Jag finner honom inte skyldig till något brott.

Rom 3:7 Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare?

2 Kor:7:14 "Och om jag inför honom har berömt mig något i fråga om eder, så har jag icke kommit på skam därmed; utan likasom vi eljest i allting hava talat sanning inför eder, så har också det som vi inför Titus hava sagt till eder berömmelse visat sig vara sanning." 1917 Översättning

2 Kor 11:10 Lika säkert som Kristi sanning finns i mig skall man i Akajas bygder inte ta ifrån mig den berömmelsen.

Gal 2:5 Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er.

Ef 4:21 Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus.

1 Joh 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.

1 Joh 2:4 Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.

1 Joh 5:6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen.

Om vi inser vad sanningen är det lättare att förstå vem Gud är och vad han vill i våra liv. Djävulen är den som kommer med osanning och anklagar oss. Men Jesus är den som räddat oss från synden då han dog i ditt och mitt ställe. Ondskan gör allt för att förhindra att sanningen kommer ut, för vem annars skulle då Satan förleda? I Efesierbrevet kap 6 vers 10 pratar om Gudsrustning. Den pratar om den andliga kampen som finns mellan det onda och goda. Där är sanningen en viktig bit för vårat liv som Jesu lärjunge. vers 14 Spänn på dig sanningensbälte. Vi behöver ständigt leva i sanning, andas sanning, tala sanning, vara ärligt och föredömligt. Jesus är våran sanning och våran strävan är att bli mer lik honom.

tisdag 17 januari 2012

Världens ljus och salt

I Matt 5:13-16 pratar Jesus om att vi troende är jordens salt och världens ljus i en liknelse.

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen?
Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor.


Salt är en mineral som är viktig del av djurlivet, den är en viktig smaksättning för oss och har en konserverade effekt. På tiden innan man hade kylskåp, då salta man in fisk och kött. Vad säger då texten till oss? Jo att Jesus är vårat salt och om vi håller oss nära honom, då är det lättare att visa vem han är. För annars blir de handlingar och gärningar vi gör i Jesu namn helt värdelösa. Precis som salt som inte längre har någon effekt utan blivit dåligt.

Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

Har du varit inne i ett mörkt rum och sedan tänt lampan? Då inser du snabbt att ljuset övervinner mörkret fort. Vi är kallade att vara ljus i en värld av mörker till dom som inte mött Jesus i sina liv. Vi ska leva ett liv där andra ser att vi har något som världen inte har. Jesus vill att vi ska reflektera hans kärlek i våra liv och gärningar för andra. Genom att vara salt och ljus i världen kan vi visa på Guds gränslösa kärlek till våra medmänniskor. Men då behöver vi också komma till Gud genom Jesus Kristus för att saltet ska vara fräsch och att ljuset inte slutar brinna. Så låt oss komma nära Jesus för då kan vi ge vidare det goda vi fått i våra liv.

måndag 16 januari 2012

Synden - Lagen - Jesus

Har du tänkt någon gång på varför man pratar om de 10 budorden 2 Mos 20:1-17, 5 Mos 5:1-22 och varför dessa är så viktiga? De var just dessa budord som skulle vara en vägledning och kompass till Guds egendomsfolk. För att de skulle kunna förstå vad som var rätt och fel i Guds ögon och bli mer lik honom till sättet. Det fick Judarna att tro att om dom bara höll alla buden så skulle de vara Guds folk för evigt.
Detta medförde stadgar och förbud så att man aldrig skulle kunna bryta ett enda av buden någonsin.

När sedan Jesus började undervisa om lagen i Matt 5:17-37 Så gjorde han det inte för att ändra något bud utan för att förtydliga vad Gud egentligen ville säga. Detta för att dom skriftlärda judarna, hade tolkat skriften på ett annat sätt. Jesus ville säga att det inte är genom gärningar man blir frälst, utan genom att tro på Kristus. Denna Lagiskhet hade gjort de flesta skriftlärda andligt blinda och oförstående. De såg inte att Jesus var den de väntade på, den utlovade Messias som hela Gamla Testamentet peka på.
Utan de hade en tro att de var heliga och rena inför Gud genom att följa lagen till varje punkt.

Men det som Jesus ville visa,var att den enda vägen till Gud var genom honom och inte lagen.
Budorden visade vad som är synden i världen och kom till för att Judarna gjorde fel hela tiden.
Ingen kan någonsin hålla hela lagen utan att bryta något bud någon gång då och då.
Vem skulle då bli kunna bli frälst i Guds ögon? Vi är alla syndare då vi medvetet ignorerat Gud.
När vi får insikt om vad vi gör fel så ger Gud oss svaret nämligen Jesus.

Synden var något som vi skapa då vi vände ryggen från Gud och bestämde att leva utan honom.
Det Gud vill är att han får en återupprättad relation med oss människor, men då måste vi också inse att
vi behöver honom i våra liv. Gud vill inte ha en relation med någon som inte gör det av fri vilja. Då är Jesus enda vägen till Gud, det finns inget annat sätt. Det är därför viktigt att berätta varför Jesus behövs.

Tänk att du sitter i ett flygplan över Atlanten och plötsligt säger kapten att alla ska sätta på sig en fallskärm men utan att berätta varför. Hur skulle du reagera, tänka och känna? Jag tror det skulle ställas massa frågor
av olika slag. Men om Kapten i stället skulle säga, vi kommer störta för att rädda era liv så sätt på er fallskärmarna fort och hoppa ut. Så är det också med att ta emot Jesus i sitt liv. Man måste inse att synden leder till döden och för att bli räddad av Gud måste man vända sig till Jesus och ta emot honom i sitt liv.
Då är det viktigt att förklara varför Jesus dog på korset för oss, annars blir det dårskap i världens ögon.

söndag 15 januari 2012

I Jesu Fotspår - Bön

Något som jag fått höra från andra är att vi i svensk kristenhet lägger för lite tid på Bön.
Bibeln säger be och ni ska få,  sök och ni ska finna. Bönens makt är stor om man lägger tid på detta.
Våra böner kan få människor till tro, bli helade och ändra en samhällsstruktur i grundvalarna.
Men ända är det så svårt att sätta sig ner i vardagen och ta tid för bön. Jag tror att man måste
prioritera tiden i bön. För det är genom bön och bibelläsning vi skapar en levande gemenskap med Gud.

Jesus är det bästa föredömet när det gäller bön. Han tog mycket tid både själv men också med lärjungarna.
Även när han haft full upp en hel dag så, fanns det tid för gemenskap med Gud genom bönen.
En föregångare till Jesus var Moses. Vars 40 dagar och 40 nätter på berget Sinai påverkade honom resten av livet. Hans tid med Guds närhet gjorde att han varken åt eller drack under dessa dagar. När han sedan återvände ner och upptäckte att Guds egendomsfolk tillbad en guldkalv, då blev han arg.
Hur kan de tillbe en avgud , när de kunde fått samma gemenskap med Gud.

Gud vill att vi ska komma med allt till honom. Han vet redan vad du ber för, men vill att du ska fokusera på honom under livets skeenden. Det finns olika sätt att tillbe Gud, där det är viktigast att du hittar ditt sätt.
Så ta tid för bön och läs hur Jesus gjorde i sitt böneliv. Då kommer du snart se ett Sverige i förändring.

Kraften från Gud

Vad gör du för att hämta ny kraft i vardagens slit efter jobb eller utbildning? Som du redan
vet är vardagen fullt av stormar med måsten och krav och det blir inte lättare när åren går.
Så här på det nya året är det många ger nyårslöften om hur de vill tillbringa resten av året.
T.ex Träna, umgås mer med familj och vänner eller kanske skaffa sig en nya hobby.

I min församling har vi istället börjat året med bön och fasta för att se vad Gud vill i vårat liv.
Denna vecka ber vi för någon nära oss som behöver känna Jesus och nästa vecka
är det ekumenisk bönevecka för hela staden där vi ber för församlingen och för våran stad Skara.
Jag tror att vi som kristna behöver hämta kraft från Gud så vi blir rätt använda.
Jes 40:29-31 säger: Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 
Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 
Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. 
De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. 

Profeten Jesaja säger att kraften vi behöver i vårat liv kommer från Gud.
Det finns många bibelord som pratar om denna kraft.

Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli 
mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."  
Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som 
tror, först juden och sedan greken. Rom 15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och
frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft   
1 Kor 2:5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

Vi behöver Guds kraft i våra liv, för att vittna om det glada budskapet om Jesus.
Gud kan använda oss i våran svaghet till att göra stora saker.
I Guds kraft är allt möjligt det finns inga begränsningar.
Ofta är det vi som hindrar eller fördröjer det som är planerat i Guds rike.
Så låt oss stå till Guds befogade inför detta år och göra det som är hans vilja i ditt liv.

torsdag 12 januari 2012

I Jesu Fotspår - Nåd

Tänk om du har gjort sådant brott där du har blivit straffat till livstid i fängelse eller döden.
Vad skulle du gjort för att få en benådning så att du kan starta om i livet?
Just detta är nog många människor i världen som vill, få en ny chans och ändra sig.
I Luk 23:32-43 kan man läsa om rövarna som korsfästes samtidigt som Jesus. 

Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas Huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. Men Jesus sade: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör." Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i Stora rådet hånade honom och sade: "Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den Utvalde." Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade: "Om du är judarnas konung, så hjälp dig själv." Över honom fanns det också ett anslag: "Detta är judarnas konung." En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: "Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss!" Men den andre tillrättavisade honom och sade: "Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont." Och han sade: "Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike." Jesus svarade: "Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset."

Vi kan göra så mycket fel i livet, komma så fel som rövaren på korset. Vara andligt blinda och hårda i våra hjärtan som fariséerna. Men ändå är vi välkomna till Gud, för att han älskar oss så mycket, så stor är den kärleken som finns från vår skapare. Om man tar emot Jesus är man på väg till himmelen genom att tro.

Kristen Livsstil - Alkohol

Jag tänkte börja skriva lite om kristen livssyn där mitt första ämne bli alkohol. Som du kanske ser och vet så är vårt svenska samhälle väldigt accepterade till alkohol. Det har tyvärr blivit en del av den enskilda svenskens sak som ingår i det sociala livet. Alkoholen har nästan blivit en avgud då den måste finnas då man äter själv eller på någon typ av fest eller traditionellt firande av högtider. En fest eller firande anses som tråkig och ointressant utan någon typ av alkohol. Det är lätt att man glömmer det negativa med alkoholen, när detta är så djupt rotat i den svenska folksjälen. Vi har sedan 1800-talet haft problem med olika typer av alkoholproblem där det svenska folket höll på att supa ihjäl sig. I fyllan brukar det bli tex misshandel, våldtäkter, skadegörelse t.o.m mord. Ofta är det dom i ens närhet som drabbas eller oskyldiga som råkat vara på fel plats. Vi i norden har väldigt svårt att dricka normalt där det ofta blir inget eller allt. Detta gör att många fått stora problem med alkohol och blivit beroende. Som alla missbruk så börjar man bara tänka på sig själv och alla omkring får lida.

Tyvärr har även alkoholen slagit rot i den svenska kristenheten på sina ställen. Även om vi inte lever av världen så påverkas vi av allt som händer. Därför bör vår syn vara klar vad alkoholen har för negativt med sig. Bibeln har ingen jätteklar bild på synen av alkohol men den visar vad som kan hända om det går fel. Jesus gjorde ett under då han skapa vatten till vin, detta var säkert med alkohol. Men om det var alkohol vid nattvarden det vet man inte. tex Paulus säger i ett brev till Timotheos att ledare för församling inte ska dricka. Profeten Amos nämnde att Israels folk hade supit Nasirer fulla. Att en troende bär se upp med alkohol och dess konsekvenser.

I 1 Kor 8 skriver Paulus om offerköttet, detta  kan tillämpas även på alkohol. Bara för att du kan dricka alkohol och kan ha koll på vad som är bra eller inte, betyder inte att alla klarar det. Om det hindrar din relation med Gud och inte bygger upp då är det bättre att avstå. För Gud vill inte att vi ska må dåligt på något sätt. Alkoholen kan bli en avgud som hindrar din relation helt med Gud, då vi blir vårat egna centrum i livet. Jag avslutar med bibelverserna från Ef 5:18-20 Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta, och tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn.

onsdag 11 januari 2012

Livet utan Gud

Har du någonsin tänkt på hur världen skulle vara utan Gud? Den tanken har slagit mig då och då.
Hur har man det som människa utan att förstå meningen med livet och vem som står bakom allt?
När vi skapades var vi en avbild av Gud, där vi fick hans egenskaper som kärlek, glädje, frid,
tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning Gal 5:22-23.
Men detta avstod vi, då vi bestämde att leva ett liv utan Guds kärlek och personliga relation.

När sedan djävulen försökte ta makt i himlen blev han nedkastad på jorden med sina fallna änglar.
Detta har gjort att hans egenskaper som otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst,
fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar 
och annat sådant Gal 5:19-21 regerar och påverkar vår vardag och samhälle.

När vi föds är vi unika och original och älskade som vi är. Men när man börjar skolan ska man stöpas
in i en form: tänka lika, klä sig lika, tycka lika och göra liknade saker osv. Efter 9 år i grundskolan ska
man börja välja vad man vill göra i sitt liv och välja gymnasium och att jobba med detta resten av sitt liv.
Helt klart man blir förvirrad,  hur ska allt vara? vem är jag? är det bara detta i livet?
Media av olika slag säger varje dag med rubriker vad vi ska vara som person för att bli accepterad.
Andra vill ha en rikedom i pengar, handla kläder eller teknik, resa och jaga kickar för att bli lycklig.
Något som företag tjänar stora pengar på för man inte inser roten till själva problemet av ens längtan.

Synen på livet utan Gud är rätt dyster i bibeln. Paulus beskriver i Romarbrevet att vi medvetet ignorerat
att det finns en skapare för allt. Vi har hyllat skapelsen och inte skaparen för de verk som finns runt oss.
Vi är förblindade och har falska föreställningar hur allt är, vi skapar egna förklaringar och ideer. Vi trodde vi var visa men blev dårar. Vi bytte ut Gud till att hylla människor och djur som avgudar. Därför utlämnade Gud oss till våra egna begär och byte det naturliga till det onaturliga då vi inte fattade bättre. Så att djävulen fick makt över våra liv och nu börja göra hans verk. Genom att förstöra Guds skapelse och låta synden ta fäste över hela skapelsen. Vi är alla syndare ingen är värdig en relation med Gud oavsett vad vi gör.
Vi tänker bara på oss själva, där vi är i centrum och alla ska följa oss oavsett vad som händer.

Men Gud hade en sådan nöd för oss som människor och de val vi gjort emot honom. Han längtade efter en relation med oss igen och enda sättet för detta var att bli en människa och födas i denna värld.
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Joh 3:16-17 Gud älskade oss så att han var villig att göra vad som helst för att få kontakt med dig och mig, till och med att dö för det vi gjorde fel mot honom. När Jesus tog din synd på korset så gjorde han att relationen återupprättades igen med Gud. Han älskar dig så mycket mer än vad vi kan förstå med våra sinnen eller känslor. Det enda du behöver göra är att säga Ja till detta, så blir du Guds barn och återupprättad och som ett sigill får du den helige Ande som nu bor i dig.


söndag 8 januari 2012

Himmel eller helvete - Vad väljer du?

Himmel och helvete är ett tema som varit runt på det senaste bland de kristna bloggarna,
ett viktigt ämne i den kristna livet. Helvetet, Satan och Synden är något som det inte
predikas mycket om något som är synd.För om detta inte predikas varför behöver människor
då man komma till Jesus och få sina synder förlåtna? Vi behöver återgå till det viktiga i 

förkunnelsen om dessa ämnen men inte i fruktan utan av kärlek till våra medmänniskor.
För visst vill du väl att alla ska få lära känna Jesus Kristus och vad han gjort i ditt liv?
Att prata om helvetet är ingen lätt sak ,utan man får vara ödmjuk inför detta ämne.

Jesus nämner de två vägarna som finns i livet i Matt 7:13-23
Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder
till fördärvet,och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och
den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.


Jesus säger att om vi väljer den porten som är vid då kommer vi till helvetet.
Men om vi väljer den porten som är trång måste göra nåt i våra liv, ta ett beslut som
kommer påverkar ens hela liv. Att inse att Jesus är vägen till Gud och lägga ner sitt ego
och bli mer lik honom i sättet. Jesus är vägen, sanningen och livet Joh 14:6
Vi måste visa denna vägen för våra medmänniskor så de inte går förlorade till evigheten.

Sanna och Falska profeter
Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i
sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem.
Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?
Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.
Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.
Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.
Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.


Det finns många i våran värld som säger de har den rätta läran för oss människor.
Detta är något som händer dagligen med olika religioner, newage, och ockultism osv.
Bibeln varnar för falska profeter som säger att man pratar i Guds namn allt för att förledda oss.
Det nämns även att bröder och syster i Guds församling kommer att påstå att de är kallade till att vara apostlar och lärare men de har utnämnt sig själva. Jesus vill att vi ska se på frukten dessa profeter. Gör man det för att ära Gud och bygga upp församlingen eller är det för bara en själv.
Djävulen gör allt för att förstöra och splittra enheten som finns mellan kristna.
Där ska vi hålla oss alerta och vara nära Jesus, så vi vet vems ande som man predikar.

Sanna och Falska Lärjungar
Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket,
utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den
dagen: Herre,Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp
av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!


Inte heller alla lärjungar kommer vara sanna, utan de ger sken att de har en nära relation
med Gud. Men de lever fortfarande i synden och vägar att lyda Guds ord. Gud är den som
dömer sedan på domedagen och han ensam skiljer vad som är gott och ont. För att bli
rättfärdig i hans ögon måste han lära känna dig. Detta genom Jesus Kristus och det är enda
vägen till Gud. Gud kom ner som människa i Jesus och levde bland oss men var helt fri från
synd. Jesus visa vägen till Gud och peka på himmelriket som finns redan nu tillgänglig.
Den synden som finns i världen är något vi gjort då vi vände Gud ryggen. Djävulen fick
då makt över våra liv för en kort period. Så Jesus tog bort detta genom att dö för våra synder
på ett Kors för att du och Jag ska få en återupprättad relation med Gud igen.
Så låt oss börja berätta det viktiga återigen för de som inte känner Jesus.

Skörden är stor och arbetarna är få, vi behöver känna en nöd för de i vår omgivning.
En nöd att vi måste berätta som det är livet efter detta, det finns en himmel och ett helvete.
Låt inte människor få inse det då det är för sent och domen redan är slagen.
Himlen jublar då någon tar emot Jesus i sitt liv då hänger det på dig och mig hur det blir.
Så låt oss gemensamt återigen visa allvaret inför det viktigaste valet som finns.

Himmel eller helvete - Vad väljer du?

torsdag 5 januari 2012

De andliga gåvorna

Jag tänkte skriva lite om de tankar jag har om de andliga gåvorna vi får då vi är kristna.
Detta är något som inte alla i den svenska kristenheten använder fullt ut.
Vilket jag tycker är tråkigt då dessa gåvor gör att rätt person kan hamna på rätt plats.
Dels det man är lagt för i personlighet med även gör att ens församling blir som en enhet.
Alla har fått minst en gåva som är till nytta för andra. Även om jag tror man kan växa in i
en uppgift med Guds hjälp, även om man inte har just den gåvan. Gåvorna har vi fått för
att ära Gud och bygga upp andra. Vi är alla som en pusselbit där man ser olika ut  ,men
helheten gör att det blir en fin bild av ett landskap eller blomma.

Gåvorna kan även skapa problem detta hände i församlingen i Korinth. En församling med alla möjliga problem att arbeta med där Paulus nu svarar på ett brev han fått. Undervisningen är i tre kapitel (12-14)  Där han i 13 berättar att man måste ha kärlek för att något ska funka överhuvudtaget.

Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de andliga tingen.
Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna.
skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: "Förbannad är Jesus",
och att ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande.

Paulus vill nu att församlingen ska få mera kunskap vad de om det andliga och vad den helige ande gör i gåvorna. Han förklarar hur det var innan de var kristna. Att de då följde världen och alla lärare utan att ens tänka. De var helt andligt blind och hade ingen medvetenhet om att det finns en god och ond sida som kämpar mot varandra. I detta var dom styrda av synden och ondskan som bara ville dom illa. Denna medvetenhet har dom nu då Jesus dog på korset och borde finns då de lyssnar om det är rätt ande om någon predikar. Falska lärare säger saker som Jesus säger med de förbannar honom. De ärar inte Gud utan tänker på sig själva. För att säga Jesus är Herren har man tagit emot Jesus i sitt hjärta och bekänt i hjärta och munnen.

Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme.
Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme.
Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.
Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.

Paulus berättar hur Treenigheten verkar i gåvorna att Gud finns i allt.
Att det är bara Anden som bestämmer vad man får för gåvor och inte någon annan.
Något som församlingen i Korinth inte har fattat utan satt en ära att hylla de som
pratar i tungor eller som profeterar. När det egentligen är så att alla gåvor är lika mycket värda.

Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande.
En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,
en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar.
En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.
Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.
(Bibeltexten är i från Folkbibeln 1 Kor 12:1-11)

Gåvorna som är här ovan är ofta de man nämner som de karismatiska.
Dessa är ofta dessa tyvärr som nämns som viktigast då man nämner detta ämne.
Det finns flera ställen som det nämns om de olika gåvorna som finns tex Rom 12:6-8, Ef 4:11
Men jag tror att det finns många mera än vad bibeln säger och alla är lika viktiga.
Så jag tror det viktigt att vi åter börja leta det som Gud lagt i oss. I kärlek till andra och att ära Gud.
Jag vet att det är många som har blivit brända när det gäller det andliga. Men utan det andliga så är ens kristna liv och församling tomt och utan kraft. Det är denna kraft vi åter behöver
för att kunna manifestera och proklamera vem Gud är och vad Jesus gjort i våra liv.

Lärjungarna blev tillsagda att vänta på hjälp från ovan. Detta hände vid Pingsten då Den Heliga Ande kommer över alla. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."  Apg 1:8
Det är denna kraft och de gåvor som vi fått som bygger upp oss och Guds församling för att bli den kraft och förändrade som är tänkt från början. Så låt oss förändra världen redan nu och låt andra få en smak av himmelen i din närhet.

Käre Jesus!
Tack för de gåvor du lagt i mitt liv.
Låt mig få växa och förstå din vilja
Tack för att det jag har kan ära dig
och att jag är till nytta för andra.
Låt mig komma mer nära dig
och få mer av den kraft du har att ge

I Jesu Kristi Namn
Amen