Google Website Translator Gadget

måndag 31 december 2012

Du omsluter oss


Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.139:5

söndag 30 december 2012

Guds ömhet


Ps 103:13 Som en far visar ömhet mot barnen,
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.
 
Texten ovan talar om Guds egenskaper. Likt en jordisk förälder tar Gud hand om oss och ger oss sin kärlek. Genom hans ord i bibeln och genom bön kan vi lära känna honom bättre. Att vara kristen handlar inte om prestation eller tradition utan en om en levande relation till vår skapare i himlen. Men när vi vägrar lyssna på våra föräldrar kan liknas då vi syndar mot Gud. Gud hatar handlingen men älskar oss människor. Det är därför han har svårt att tillåta saker som inte är bra. Detta då han älskar oss så mycket och vill det bästa för oss.
 

lördag 22 december 2012

Jesu födelse

Luk 2:1-20 

Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag."

När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta." De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.

Vår Herde


Ps 23:2 Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
 
Texten ovan talar om den omsorg som Gud har
för oss som tror. Vi är inte lovade ett perfekt liv 
utan problem men Gud vill leda oss så vi får vila.
En vila och trygghet i vår tro till vår skapare. 
Där vi får tid att lyssna på vad han vill säga och
vi får lära känna honom ännu mera.
 
 

Sann Julefrid!

Är du en av dom som är mitt i stressen så här innan Julafton? Där det gäller att hitta de perfekta klapparna, få ett perfekta julhemmet och den perfekta maten för att sedan kunna slappna av tills julaftons morgon. Du tycker att julhelgen är en pina där man träffar släkt, vänner och familjen? Du vill hellre ligga i sängen och inte göra någon detta pga av all stress och krav. En hets utan dess like som börjar tidigare på året och där rekord ska slås varje år. Men vet du verkligen varför vi firar Jul egentligen? Eller är du en av dom som glömt detta? För detta helg handlar allt annat än om de traditioner som vi har satt upp som ett krav i västvärlden.

Detta helg handlar om att ha frid med Gud. Där Gud blev människa i Jesus med ett enda syfte att hela vår förstörda relation och reparera det som gått trasigt genom våra val. Detta gör att vi kan få sann Julefrid i hjärtat. Det finns ett hålrum i vårt hjärta som enbart Gud kan fylla, där vi kan känna frid och glädje på rätt sätt. Även om allt det materiella kan vara fint på Julen så är det inget som är beständigt utan bara tillfälligt. Vårt samhälle är lite som Babels torn i 1 Mos 11:1-9 där vi försöker leva ett liv helt utan Gud eller förnekar hans existens. Där vi desperat försöker skapa en tillfällig lycka så att vi kan känna oss nöjda för stunden. Men vi vågar inte prata om sådant som är viktigt utan vill vi leva ett kul liv där det händer saker hela tiden. Men Jesus följer oss inte i denna jakt utan går åt det andra hållet.

Jesus vill hela allt trasigt och vill att vårt fokus på oss själva ska ändras till att tänka på andra. När vi vände Gud ryggen då började vi enbart tänka på oss själv. Där det gäller att få vår vilja igenom utan tanke på andra medmänniskor. Men nu har vi ett föredöme i Jesus. Han lämnade allt som finns i himlen för att bli en människa och leva ett liv som oss men utan att göra fel. Detta för att kunna byta liv med oss på korset och på så sätt öppna dörren till Gud igen. Där vi nu kan kallas för Guds barn och veta att vi är på väg till himlen.

Det var denna möjlighet som dök upp för över 2000 år sedan i ett stall i Betlehem. En frälsare är född i denna stad en frälsare för världen. Denna Julgåva är gratis och är bara att ta emot genom att tro.
"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." Rom 10:9

fredag 26 oktober 2012

Fri från synden

Ps 40:3 Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark, 
mina steg gjorde han trygga.

Texten ovan talar om Jesus och om den nåd vi nu har fått. Där Jesus tog vårt straff och missgärningar i ord, tankar och handlingar på ett kors. Så att vi nu kan räknas som Guds barn och vara på väg till himlen.

söndag 21 oktober 2012

Är ekumenik med den Katolska kyrkan bra?

Just denna fråga är aktuellt just nu då man läser i media mer och mer hur många dras till den Katolska Kyrkan. Jag har läst två böcker för att få mer förståelse om och vad det Katolska kyrkan tycker och tänker i olika ämnen.
Böckerna är Evangelium enligt Rom och Enhet under Påven.Två böcker som lägger fram fakta och där man själv får ta ställning utan att döma någon för vad andra har gjort. De ämnen Evangelium enligt Rom tar upp är: Frälsningen, Mässan, Maria och Makten & Auktoriteten. Där man jämför Katolska kyrkans lära kontra vad bibeln lär.
I boken Enhet under Påven tar man upp olika synvinklar på enhet och dess historia.

Jag vill rekommendera att du läser båda dessa böcker så du förstår ännu mera.

Din godhet och nåd


Ps 23:6 Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt
liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.


torsdag 27 september 2012

Come, Now Is The Time To Worship - Brian Doerksen feat. Wendy Whitehead

Tacksamhet!


Ps 86:12 Jag vill tacka dig, Herre, min Gud,
av allt mitt hjärta och alltid ära ditt namn,

Det går nog aldrig förstå den stora gåvan vi fått.
En oförtjänt nåd och kärlek som vi inte gjort något för.
Denna nåd och kärlek har vi nu fått ta emot gratis som en gåva.
Detta då vi enbart sagt Ja till det erbjudande Gud gett oss.
Så nu kan vi räknas som Guds barn och har fått en sigill på detta.
Där den Helige Ande flyttat in i oss och vi är på väg till himlen.
Det enda vi kan göra i all enkelhet är att att säga Tack!

Jesus Culture Consumed - Oh Lord You´re Beautiful

Du behövs för att leda människor till Gud!

I Apg 9:1- 9 kan man läsa om Paulus omvändelse. Där han fick möta Jesus precis utanför Damaskus. Men hur hade det gått för Paulus om inte någon människa hade lett honom vidare?

I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: "Ananias!" Han svarade: "Här är jag, Herre." Herren sade till honom: "Bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus, ty se, han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han skall se igen." Då svarade Ananias: "Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn." Men Herren sade till honom: "Gå! Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag skall själv visa honom, hur mycket han måste lida för mitt namns skull." Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade: "Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du skall kunna se igen och uppfyllas av den helige Ande." Genast var det som om fjäll föll från hans ögon, och han fick sin syn igen och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. (Apg 9:10-19)

Vad säger då texten om Paulus och Ananias till oss idag? Jo två viktiga saker nämligen detta:

1. Du måste ha en egen relation med Gud där Jesus är vägen dit. Där du gjort en omvändelse
(men den behöver inte vara lika dramatisk som för Paulus) och bekänner Jesus som din Herre.
Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror
att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. (Rom 10:9)

2. Lyssna på vad Gud har att säga. Det är genom bönen och bibelläsningen som vi lär känna Gud och 
hur han är. När vi har tagit emot Jesus så har en hjälpare flyttat in i vårt hjärta nämligen Den Helige Ande. När vi har gemenskap med Gud så kan vi även höra vad han har att säga. Kanske genom en tanke, 
ord eller bibelvers osv. Det var just detta som Ananias fick uppleva då han fick en syn från Gud.
Men då han visste att det var från Gud så släppte han all sin rädsla och gick dit han blev tillsagt.

Gud vill använda oss kristna så att andra människor växer på olika sätt. Kanske någon behöver
ett ord, vägledning eller bli förlöst till en tjänst osv. Det finns en anledning till att vi inte kan vara
kristna själva och att Guds församling behövs. Ensam är inte stark utan vi behöver varandra. 
Vi har alla olika egenskaper, gåvor och intressen det är genom dessa som Gud vill använda oss på.

Där just du är i vardagen där vill Gud använda dig så att du visar den kärleken han har för alla människor.
Då måste man även ha samma syn på sig själv som Gud har. Att du är värdefull och dyrbar i hans ögon.
Det är genom Guds församling som vi kan komma till vår fulla potential där vi tillsammans hjälps åt.
Gemenskapen som finns måste gå tre riktningar: 1. Relation med Gud, 2. Hjälpa andra, 3. Få hjälp 
Då kan vi förstå mer av bredden, längden, höjden och djupet av den kärleken Gud gett oss i Jesus Kristus.

måndag 24 september 2012

Vårt hopp finns hos Herren


Ps 143:8 Låt mig var morgon möta/erfara* 
din trofasthet/nåd*, ty jag förtröstar på dig. 
Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter 
mitt hopp till dig/ till dig upplyfter jag min själ*. 
 
Not * svenska folkbibeln översättning.

måndag 10 september 2012

Gud älskar dig så mycket!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 

Texten ovan kanske du har läst många gånger eller hört? Detta är själva grundbulten i den kristna tron och kallas även för den lilla bibeln. Men den tål att läsas om och om ingen så man förstår mer vad texten betyder. Denna text är nämligen själva kärnan till den tjänst Jesus hade och för att förstå Guds hjärta till oss människor. Gud ville inte att bara Judarna skulle bli frälsta utan hans fokus var på hela världen. Det var detta hjärta som Jesus hade för alla medmänniskor när han var ute. Hans mål var att söka upp de som Gud älskade men inte genom att döma utan i kärlek och respekt för att återupprätta allt. Det blir då lättare att förstå texten nedan då han är ute bland folket.

Matt 9:35-36 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. 

Det grekiska ordet för förbarmade heter Splanchnizomai och är det starkaste ordet för medlidande.
Ordet betecknar inälvor (hjärta, lungor och lever) för att säga att det är starka känslor. Det är denna
känsla som Jesus hade i sitt hjärta då han var ute bland folket. En känsla av medlidande och nöd att
alla var vilsna och att Gud så gärna vill återupprätta relationen igen. Det var denna känsla och hjärta
som Jesus ville att lärjungarna också skulle ha när de var ute. Detta är något som vi även idag ska ha
ett Guds hjärta på människor och se människor som Jesus gör. Guds kärlek och nöd för människor är
vår drivkraft för att nå de som är förlorade. Så att de inte missar Guds kärlek innan det är försent.
Gud älska oss först men han tvingar sig inte på utan vill ha respons tillbaka. Men Gud kommer aldrig
att sluta älska dig oavsett vad du gör. Detta för att du är så dyrbar i hans ögon. Det var därför som
Jesus kom ner för att reparera den brustna relationen så att vi alla kan komma nära Gud igen.
Men enda vägen dit är genom Jesus Kristus och genom att ta emot honom.

lördag 8 september 2012

Han återupprättar oss!


Jes 53:5 Han (Jesus) blev pinad för våra brott, sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.


Texten ovan är från profeten Jesaja där han talar om Jesus. Där vi 
människor vänt Gud ryggen och bestämt oss för att leva själva. Det är
just detta som är synden då vi har missat gemenskapen med vår skapare.
Men Jesus fixat detta genom att öppna på nytt dörren till Gud för oss.
Genom att ta det straffen på ett kors i vårt ställe så har vi nu byta plats.
Så att gemenskapen ska bli återupprättad och vi ska kunna räknas som 
Guds barn. Men för att detta ska gälla måste du säga Ja till detta erbjudandet.

fredag 24 augusti 2012

Andlig törst

Ps 42:3 Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden. 
När får jag komma, när får jag träda fram inför Gud?

Texten talar om den andliga längtan att möta Gud. En längtan
att få vara nära den skapare som står bakom allt som finns.
Där bibelläsning och bönen är vår gemenskap med Gud. Så
vi kan lära känna vår skapare ännu mera och vad han gjort för oss.

torsdag 23 augusti 2012

Vilken ande styr?


1 Kor 12:3 Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger: "Förbannelse över Jesus", och att ingen kan säga: "Jesus är herre", om han inte är fylld av den heliga anden.

Dagens bibeltext är från avsnittet om det andliga och andens gåvor. Där Paulus förklarar till församlingen i Korinth vad som gäller i denna brev. Han vill förtydliga vad som gäller då det varit oklarheter i detta ämne. Den Helige Andes kraft är något som påverkar en som person. Då går det inte att förbanna Jesus, men inte heller säga att Jesus är Herre om man inte har bekänner honom. Då detta är kraften som förenar oss.

onsdag 22 augusti 2012

Blicken på Jesus


Heb 12:2 Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron.


fredag 17 augusti 2012

Kom och se

Joh 1:35-46 Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma sade han: "Se Guds lamm!" De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde Jesus. Jesus vände sig om, och när han såg att de följde honom, frågade han dem vad de ville. De svarade: "Rabbi" - det betyder lärare - "var bor du?" Han sade till dem: "Kom och se!" Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen.

Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sade till honom: "Vi har funnit Messias" - det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: "Du är Simon, Johannes son, du skall heta Kefas"- det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sade till honom: "Följ mig!" Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sade till honom: "Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret." Natanael sade till honom: "Kan något gott komma från Nasaret?" Filippus svarade:
"Kom och se!"

Texten ovan kanske är känd för dig som har läst Johannes första kapitel. Där det står hur Jesus kallade sina lärjungar. Johannes döparen hade gång på gång uppmanat folket i Israel att omvända sig. Men nu stod Jesus där i alldeles egen person något som Johannes väntat på. Under denna tid hade även Johannes fått lärjungar. Men med orden "Se Guds lamm!" visste hans lärjungar att detta var mannen de väntat på. Men Jesus var annorlunda i sitt sätt att vara. Han kunde svarat vad som helst. Men han sa orden "Kom och se!" 
Jesus ville att lärjungarna ska skulle få se själv och inte bara följa. För på så sätt skaffa en egen erfarenhet och upplevelse. Så att de kunde ta ett beslut i hjärtat och inte bara följa utan att tänka eller känna efter.
På detta sätt gick det lättare att lämna arbetet som fiskare när Jesus vandrade utmed Galileiska sjön.
De visste vad det gällde och de visste vem Jesus var utan att behöva vara oroliga inför framtiden.

Detta är fortfarande en utmaning för oss idag som följer Jesus. Att säga "Kom och Se!"
Det går aldrig övertyga någon till en tro utan det kommer efter något som man själv har upplevt.
Då är det lättare att föra vidare detta, då man gärna vill dela med sig av det man fått.
Där man får leva ut Guds kärlek till andra genom att föröka efterlikna Jesus så mycket som möjligt.
Vi är fortfarande människor med fel och brister och vi kommer alltid gör fel då och då.
Men genom att försöka kan vi tillsammans vara ljus i det mörker som finns i världen.

Gud är....

1 Kor 14:33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens.

Texten ovan är tagen om hur man ska fira en Gudstjänst, men är även en egenskap hur Gud själv är som person. Gud vill att vi ska ha frid/fred med honom. Detta genom att ha en personlig relation med honom. Det finns inget krav eller tvång att be, läsa bibeln eller hylla honom. Detta är något som han klarar sig utan. Men det är ett gensvar från oss på den gåvan vi fått gratis. Där vi lär känna honom bättre och kan lägga vardagens stormar i hans famn och låta honom bära oss.

torsdag 16 augusti 2012

Så länge jag lever

I ditt ansiktes ljus - Gregory Häljestig & Mattias Martinsson

Herren tar hand om dig


Ps 121:8 Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.
 
Gud har lovat att vara med hela tiden detta är en av de löften som finns i 
Bibeln från början till slutet. Vi är inte lovade något lätt liv men vi är lovade
hjälp när svåra saker händer. Där vi kan dela det jobbiga med andra människor
och med Gud. Vi är inga supermänniskor utan vi har samma fel och brister som
alla andra. Därför kan det vara skönt att kunna släppa detta till Gud och låta
honom få bära en så att man kan klarar vardagen när den stormar som mest.

måndag 13 augusti 2012

Hyllning till Satan?Skärmdump från SVT Play

Jag vet inte om du reagera igår när du kolla på avslutningen av Olympiska spelen från London. När det dök upp en röd drake bakom den elden som varit tänd sedan starten. För att sedan övergå till en mässa och tillbedja för ondskan personifierad nämligen djävulen. Jag kom att tänka på bibelstället som finns i Uppenbarelseboken 13:4 och framåt. 

4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?"

5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.
11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

När man planerar något så här stort så är allt ett medvetet val och inte av en slump. Det finns alltid en tanke bakom det man gör. OS är ju inte direkt något som gynnar människor utan fokus är på egot där den som är bäst och krossar alla på sin väg till Guldet. Detta är inget som skapar fred men vill ge ett sken av detta. Nu vill jag inte ta bort någons prestation på något sätt. Men är det något som gynnar dig? Ofta är det ett stort NEJ! För idrottsmän och kvinnor kämpar man mot nästa mål och en evig lycka kan aldrig uppnås.
Man blir en idol och blir avgudad av andra människor tills man blir ersatt av någon ny och bättre.
Det är då man inser att ens tid är begränsad och att det finns något mer att kämpa för.
Vad hjälper det att vinna hela världen om man förlorar sig själv och vad man står för.

söndag 12 augusti 2012

Till Jesu ära!


Ps 105:2 Sjung och spela till hans ära, tala om alla hans under!
 
Texten ovan säger att vi lovsjunga och proklamera vad Jesus gjort i 
våra liv. Detta blir som ett vittnesbörd och ett hopp för andra. Detta 
är inget som är påtvingat utan ska komma från oss själva. Det enda 
Gud vill är att lära känna oss bättre och att vi ska vara ljus för andra.

söndag 5 augusti 2012

Gud är med oss


5 Mos 3:21-22 Då gav jag också anvisningar åt Josua: ”Du har med egna ögon sett allt
vad Herren, er Gud, har gjort med dessa två kungar. Likadant skall Herren göra med alla
de riken där du drar fram. Ni skall inte vara rädda för dem, ty Herren, er Gud, strider för er.”

Texten ovan talar om att vi inte behöver vara rädda för något. Gud är med i allt vi gör om vi håller
oss till hans bud. Paulus nämner i Ef 6 att vi inte strider mot människor av kött och blod utan mot
makter som finns i andevärlden. I de kamperna är herrens änglar med och strider och det bästa 
vapnet är bön, lovsång och att proklamera Guds ord för hela skapelsen. Gud har varit med och 
skyddat sitt egendomsfolk sedan början. Det Gud har lovat det kommer han alltid hålla fast vid. 
Därför behöver vi aldrig vara oroliga för att Gud lämnar oss utan han är med hela tiden.

lördag 4 augusti 2012

Tro och Kärlek


1 Joh 3:23 Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son
Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

Texten ovan talar om det viktigaste i den kristna tron som Jesu lärjunge. Tron på
att Jesus är vår räddare och enda vägen från vårt syndiga liv. När vi håller hans
bud och följer den väg som finns kommer vi närmare honom. Det blir som en
enhet för den kärleken vi troende ska ha mellan varandra. Genom att visa den
kärleken för andra så kan vi reflektera Guds kärlek till alla. Så att alla inser att
det finns en Gud i himlen som älskar alla och vägen dit är genom Jesus.

lördag 28 juli 2012

Bloggtorka

Har lite idétorka just nu men hoppas kunna komma igång snart igen.
Under tiden kan ni läsa det jag skrivit. Guds rika välsignelser

måndag 25 juni 2012

Hunger efter Guds ord


Amos 8:11 Ja, den tid kommer, säger 
Herren Gud, då jag sänder hunger över
landet - inte hunger efter bröd, inte törst
efter vatten, utan efter att höra Herrens ord
Texten ovan skriver Profeten Amos att Gud kommer sända en hunger olikt den vi är vana vid. Nämligen en hunger som kommer grunda sig i Gud och att komma nära honom och lära känna honom ännu mera. En våg av längtan att fylla hålrummet som varken bröd eller vatten kan mätta. En förkrosselse i hjärtat som leder oss att böja knän inför vår skapare och Pappa i himlen.


söndag 24 juni 2012

"180" Movie

Kontroversiell! Denna film är kontroversiell, men inte dålig för det.
Snarare tvärt om. Förintelsen, abort, frälsning från döden är några
av de ingredienser vi får smaka på här. Se filmen och bli utmanad!
OBS!! VARNING FÖR STARKA BILDER OBS!!

LIFE Box

LIFE Box from Ryan Brien on Vimeo.

Evangeliet på 10 minuter

Gospel from Roland Tirel on Vimeo.

Vi får inte glömma Israel

I Tommy Dahlmans senaste inlägg från Världen idag skriver han om Israel.
Något som är aktuellt och skrivs om hela tiden 1,2, men inte alltid är rätt vinklat.
Jag har skrivit några inlägg om detta innan:
http://sjungandeaposteln.blogspot.se/2012/02/judarna-evighetens-hjaltar.html
http://sjungandeaposteln.blogspot.se/2012/02/det-borjar-att-narma-sig.html
http://sjungandeaposteln.blogspot.se/2012/02/amos-9-herren-ska-resa-upp-landet-igen.html
http://sjungandeaposteln.blogspot.se/2012/03/vi-ar-en-del-av-judarnas-arv.html
http://sjungandeaposteln.blogspot.se/2012/06/gud-har-koll.html

Jag håller om det Tommy Dahlman skriver om att vi måste lyfta fram Judarna och deras historia.
För utan judarna och det löftet som Abraham fick från Gud, hur hade vi annars kunna bli räddade.

En förlåtande attityd


Matt 6:14 Ty om ni förlåter människorna deras
överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er.

Texten ovan är från Herrens bön och talar om vår inställning till
andra människor. Detta är även något som påverkar vår relation
med Gud. Förlåter vi andra blir vi även förlåtna. Men om vi inte
förlåter ja då kan vi inte kräva att bli förlåtna av andra människor
och inte ens Gud i slutändan. Detta blir då ett hinder för dig om du
vill ta emot Gud. Något som skapar plats för bitterhet för andra och
som tillslut påverkar hur du lever ditt liv. Men om vi vågar förlåta och
lägger allt hos Gud. Jag då ger vi plats för en förändring i vår attityd
till de som finns omkring oss. För Gud är med dig hela tiden.

söndag 17 juni 2012

Du är viktig för Gud


Kol 4:17 Och säg åt Archippos: "Se till att du fullgör den tjänst som Herren har gett dig."

Paulus vill påminna oss alla troende att ha rätt fokus i livet. Nämligen ha blicken fäst på Jesus
Kristus. Även om texten här nämner Archippos så tror jag detta är en uppmaning som är till alla.
Vi är alla kallade till tjänst i Guds rike och de gåvor och egenskaper du har som person är viktiga.
Där du är just nu kan Gud använda till det bästa oavsett om du jobbar, pluggar eller är arbetslös.
Bibeln nämner gång på gång att man ska börja där man är i livet och inte behöver prestera något.
Med Guds kärlek är allt möjligt där kan det mörkade mörka bli ljusare än solens ljus på en
sommardag. Därför ska vi inte vara rädda och ängsliga utan Gud är med oss hela tiden. Det är
därför viktigt att blir gör medvetna val och tar första steget för då styr Gud oss på rätta vägar.

Visst har alla en tro

Visst är det konstigt att man skyller på Gud om något går fel. Eller att man använder Guds namnet vid olika typer av situationer av livet även om man inte tror. För tror man inte på Gud hur kan man då säga emot sig själv hela tiden. Det har varit en sådan diskussion om att man inte får ha skolavslutning i kyrkan eller att Prästen får ge en välsignelse. Men vad är problemet om man inte tror vad är det då som är farligt? Eller är det så att det är rädsla som styr en? För vad är så farligt att en Präst önskar någon Guds välsignelse. Att Gud som skapat oss alla vill vårt väl och ta hand om oss på alla plan om vi ger honom plats. Är inte detta en inte fråga om man inte tror på Gud eller är man rädd att man ska drabbas av Guds kärlek? Människor är mångt och mycket rädda för att stanna upp i livet och tänka efter. I dagens samhälle ska man
helst rusa så fort som möjligt och gör vad som passar bäst för stunden. Då blir det skrämmande att tänka att det finns något mer än bara det som finns här på vår jord. Att det är någon som skapat denna jord och oss. Men genom att förneka allt och säga att Gud inte finns men samtidigt leta efter något större går inte ihop. Jag anser att alla ha en tro och den är störst hos de som förnekar Guds existens helt och försöker leva ett liv som gör allt för att visa att de måste ha rätt för annars skulle deras hela värld rasa ihop.

Nyhemsveckan direktsändning

lördag 16 juni 2012

Kraften i att tro


Jes 40:31 men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. 
 
Det finns kraft i det glada budskapet om Jesus Kristus. En kraft som förändrar, förnyar och förvandlar en inifrån och ut totalt som människa. När vi litar på det Gud har lovat oss, jag då behöver vi aldrig vara rädda. Vi kan vila i detta även om vardagens stormar blåser på och när problemen tycks övermäktiga. Detta gör att vi får kraft att se längre och ha fokus på helheten och vad som ska komma. Vi kan ha blicken fäst på Jesus och lita på att vi nu är på väg till himlen som Guds barn.

torsdag 7 juni 2012

Dax att stanna upp och följa de gamla stigarna

Jag har följt debatten från 21 maj 2012 
om konferensen som var på Bjärka-Säby med titeln ”Kyrkan, Anden och ämbetet”. från bloggen Aletheia Det som folk har mest reagerat på är Ulf Ekmans nya uttalande om Petrus ämbete.
Jag tänkte delge min tankar om detta på min blogg något som är viktigt i denna tids förvirring.

Mina tankar om det ledarskap Jesus gav till oss lärjungar handlar inte om oss själv. Utan ska vara något som bygger upp hela Guds församling så det blir av avbild av Jesus själv. Det är bara att se på bibelverserna i 1 Kor 12:4-7,11-13 Ef 4:11-13; 1 Petr 2:4-5 

När Jesus gav Petrus ämbetet att leda den första församlingen var det inte för att han var bäst. Utan för att han hade fått de egenskaperna och den träning som gjorde att han passa för detta. Du får komma ihåg att ingen av de som var Jesu lärjungar hade någon större utbildning, då de flesta var fiskare till yrket.
Jesus blev den mentor som Petrus behövde för att växa ännu mera som människa under de år han fick undervisning och praktiskt träna sin ledargåva. Därför går det lite emot bibeln om man utser ämbeten på människor som väljs av andra människor om Gud inte är med. I bibelverserna ovan talar om att endast den Helige Ande bestämmer vad man får för uppgift som passar bäst för alla så att det bygger upp Guds församling. Det går inte att förneka den stora uppgift Petrus fick på sina axlar men detta blev först en verklighet efter pingstdagen. Det var då han fick den hjälp och kraft från himlen som gjorde att han våga predika. Innan dess hade han varit orolig och säkerligen tveksam till den stora uppgift som han fått på sitt hjärta. Detta visar på att vi inte kan göra så mycket om inte Gud är med. Men då kan vi heller bestämma något som inte är Guds vilja för då kommer vi gå helt fel. Jag tycker vi har gått fel mångt och mycket i den svenska kristenheten och lägger fokus mer och mer på fel saker. När vi egentligen ska stanna upp och lyssna på Gud. Detta för att vi har en sådan vilja till förändring trots att det kommer ta tid.

Vi behöver lägga mer fokus på att gå tillbaka till de gamla stigarna som nämns av profeten Jeremia 6
16 Så säger HERREN: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. 
Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar."
Men de svarade: "Vi vill inte vandra på den." 17 När jag satte väktare över er och sade:  
"Lyssna till ljudet från hornet", svarade de: "Vi vill inte lyssna."

Vi måste fokusera på vad som är viktigast nämligen att predika evangelium till människor i vår omgivning. 
Ju mer inomkyrkliga debatter desto mindre ork och kraft blir över till som är viktigast för alla. För om vi inte berättar om Jesus, varför ska vi då ha en kyrka?. För Gud behöver ju ingenstans att bo, då han finns i våra hjärta. Vi behöver vakna upp från vår ljumhet och stå upp för det vi tror på. Att vi skapar en mänsklig hierarki men utesluter allt vad Gud vill leder bara till fördärvet. Vi behöver aldrig skapa en ekumenik detta är något som den Helige Ande verkar för. Den är även han som kallar ledare som passar så att Guds församling. Det vi ska göra är att presentera Guds rike och vem Jesus är. Då måste vi tala om synden, ondskan, djävulen, och helvetet. För annars blir det svårt att berätta om de goda nyheterna. Något som leder till ånger och omvändelse. Det är då vi blir räddade och kan räknas som Guds barn.
Media 1,2, Bloggen Aletheia 1,2,3,

Gud har koll


Ps 121:4 Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel.
 
Vi har en Gud som ständigt har koll på allt som händer här på jorden. Vi människor
är begränsade i vårt tänkande och handlande med för Gud är allt möjligt. Även om
vi bara ser hinder och problem så kan Gud använda detta. Han kan använda det
som är mörkast så det kan bli något ljust och klart. Det han vill att vi ska göra är att
lita på att hans löften räcker och säga Ja! Då blir vi en del av det arvet som Judarna
fått från Abraham. Där vi nu kan räknas som hans älskade barn och är på väg till himlen.

tisdag 5 juni 2012

Upprätta och rädda oss Gud


Psalm 85:5-14 Upprätta oss, Gud, vår räddare, låt din ovilja mot oss fara! Skall du vredgas på
oss för alltid, skall din vrede vara från släkte till släkte? Vill du inte ge oss liv igen, så att
ditt folk kan glädjas över dig? Herre, visa oss din godhet och ge oss din hjälp! Jag vill höra
vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara.
De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land. Godhet och
trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa
blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda.
Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.

fredag 1 juni 2012

Goda gärningar löser inte det man gjort fel

I dagens media berättar man om Sven Otto Littorin och hur han har det. Men det
verkar som allt bara handlar om att han nu vill tillbaka till makten. Även om han
hjälper folk nu i London med förnödenheten så skulle jag säga att det inte verkar vara
helt från hjärtat. Utan han har något på gång för att ta bort det gamla. Gillar inte att
media kallar honom för Pastor även det står västen han har på sig. För då skulle
han haft en annan agenda mot media. Nämligen berätta om Jesus Kristus och vad han gjort.
Nu vet jag inte om han har någon tro och det är något som är mellan honom och Gud.
Men tanken är om han hade haft fokus på omvändelse och frälsning av människor. Jag då
hade nog media ratat honom innan han ens fått chansen att förmedla det glada budskapet.
Media 1,2,3,4,5,6,7,

Gud är god mot den som kommer till honom

Klag 3:25-26 Herren är god mot den som kommer till
honom, mot den som sätter sin lit till honom. Det är
gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.

Gång på gång nämner bibeln att vi ska lita på Gud 
i det han sagt. Det är hans löften till oss människor här.
Hans ord för för evigt och är inget som kommer försvinna.
Därför behöver vi inte vara rädda för det som ska komma.
Lägger vi vårt liv i hans händer tack vare det Jesus gjorde för oss.
Ja då har han lovat att ta hand om oss oavsett hur än livet ter sig.

onsdag 30 maj 2012

Vår trygghet


Ps 119:57-68 Min andel är Herren, jag lovar att lyda dina ord. Jag vädjar till dig av hela mitt hjärta, visa mig nåd, som du har lovat. Jag tänker på hur jag levt mitt liv och söker mig till dina lagbud. Utan dröjsmål skyndar jag att lyda dina bud. De gudlösas snaror omger mig, men jag glömmer inte din lag. Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga lagar. Alla som fruktar dig är mina vänner, de som lyder dina befallningar. Din kärlek, Herre, fyller hela jorden, lär mig dina stadgar. Du har varit god mot din tjänare, Herre, som du har sagt. Ge mig klokhet och kunskap, ty jag litar på dina bud. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu håller jag mig till ditt ord. Du är god och vad du gör är gott, lär mig dina stadgar.

tisdag 29 maj 2012

Phil Wickham - True Love

MercyMe - "You're Beautiful" (Live)

MercyMe - "The Hurt & The Healer"

Förbön för församlingen och försoning genom Kristus

Kol 1:9a-23a Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga, och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Och ni, som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han skall låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga, om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet,

söndag 27 maj 2012

Chris Tomlin - How Great It Our God & How Great Thou Art

Blessed be the Name

Chris Tomlin - Indescribable

Himmelsk gemenskap


1 Joh 4:7 Mina kära, låt oss älska varandra,
ty kärleken kommer från Gud, och den som
älskar är född av Gud och känner Gud

När man nu tagit emot Jesus blir det en förändring.
Där man lämnar sitt ego och börjar tänka mer på andra. Men ändå är en tänkande och självständig person. Den kärleken man fått av Gud genom att
Jesus byte liv med oss på korset gör att vi även vill hjälpa andra. Denna kärleken och längtan är något
som inte världen kan ge den fås enbart men en
relation med vår pappa och skapare i himlen.

Kraften från himlen

Tänk dig ett gäng som varit tillsammans i 3år dag ut och dag in. Som fick uppleva saker och händelser som man inte kan förstå eller greppa. För att sedan ändras på en sekund när deras mästare brutalt och skoningslöst mördas på det värsta sättet som fanns på den tiden. Tänk den sorgen, förtvivlar och modlöshet som spred sig i gängen. Där han som kallas att leda gruppen förnekar mästaren 3 gånger och tappar helt hoppet om framtiden som var så ljus. Där nu alla drömmar är krossade och man nu gick tillbaka till det som var innan. Det var detta som hände lärjungarna när Jesus dog på korset.

Något som sedan ändrades på den tredje dagen då Jesus återuppstod där hoppet åter kom tillbaka.
Där Jesus sedan gav lärjungarna en befallning innan han lämna dom, nämligen att göra alla till lärjungar.
Tänk vilka blandade känslor och frågor som kom upp från lärjungarna. Hur ska vi någonsin efterlikna
Jesus? Eller ens komma i närhet vad som man upplevt eller känt under dessa år? För trots allt man är
bara en människa. Det Jesus sa var att de skulle vara kvar i Jerusalem så skulle en hjälpare lik Jesus
komma. För det var denna hjälpare som de behövde för att kunna vittna om vem Jesus var och gjorde.

Nu satt lärjungarna uppe i en sal i Jerusalem och vänta på vad som skulle hända. Där ingen visste eller
hade en aning när och hur hjälparen skulle komma. Det måste blivit blandade känslor när rummet
storma upp och det kom en vind som ett dån. Förvirring, rädsla, sorg och glädje om vartannat. Det var
nu det skedde allt som Jesus sa skulle ske. Allt som varit jobbigt så många dagar blev nu så ljust att de
inte visste vad de skulle göra av det som skedde. När sedan eld som tungor spred sig ut över alla människor i rummet och de tala i olika språk måste har gjort att förvånade. Så förvånade att folket utanför som hörde inte visste vad de skulle tro. Vad händer och hur kan de vårt språk bara så där?

Det är det här Pingsten handlar om där Gud sände sin hjälpare till Jorden till hans barn. Där den helige
ande gör att alla kristna blir en enhet och visar vem Jesus Kristus är. Det finns en anledning till att Jesus
sa när den helige ande kommer över er då får ni kraft att bli mina vittnen. Vi kan inte gå i det egna utan när den helige ande är med då är allt möjligt då finns det inga begränsningar. Så låt oss få mer av den kraften som finns och låta oss fyllas på om och om ingen. Så vi kan efterlikna Jesus mer och mer.

onsdag 23 maj 2012

Frank Ådahl - Tårar från himlen

Jeanette Alfredsson & Frank Ådahl - Jag vill sjunga om dig förevigt

Befrielse från fruktan


Ps 34:5 Jag sökte mig till Herren och han
svarade mig, han befriade mig från all fruktan.
 
När vi ropar från vårt hjärta om räddning/frälsning då
kommer Herren att svara direkt. Han längtar efter en
relation med oss och gör allt för att lära känna oss.
Det var därför Gud kom ner som människa i Jesus
för att reparera det som vi har gjort emot honom.
Ett universellt erbjudande som gäller till alla människor.
I namnet Jesus finns en förvandlade kraft som tar bort
allt och ändrar på oss inifrån och ut. Även om det är jobbigt
så har Jesus lovat att vara med oss hela tiden.

onsdag 16 maj 2012

Tacksägelse för Herrens välgärningar


Ps 147:1-20 Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön. HERREN bygger upp Jerusalem, han samlar dem som drivits bort från Israel. Han helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd, han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns. HERREN uppehåller de ödmjuka, men de ogudaktiga slår han till jorden. Sjung till HERREN med tacksägelse. Lovsjung vår Gud med harpa, han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden, han som låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. HERREN gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd. Jerusalem, prisa HERREN, Sion, lova din Gud! Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta, han har välsignat dina barn i dig. Han ger dina gränser fred, han mättar dig med bästa vete. Han sänder sitt budskap till jorden, hans ord går ut med hast. Han låter snö falla som ull, rimfrost strör han ut som aska. Han kastar sitt hagel som smulor, vem kan uthärda hans köld? Han sänder sitt ord och det frusna smälter, han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar. Han har förkunnat sitt ord för Jakob, sina stadgar och bud för Israel. Så har han inte gjort för något hednafolk, de känner inte hans domslut. Halleluja!

tisdag 15 maj 2012

Herren lever! Lovad vare han


2 Sam 22:47 Herren lever! Lovad vare han,
min klippa, och upphöjd min Gud, min räddare,

Tänk vilken glädje som kom över lärjungarna när de fick höra
att Jesus lever!. Efter dagar av sorg, förtvivlan, modlöshet som
bara nu vändes direkt till en innerlig glädje och hopp. Från att
varit i den mörkaste dalen hade nu blivit en starkt skinande ljus
där Jesus var i centrum i deras liv igen. Det är detta vi nu också får
uppleva i denna världens mörker. Jesus är det ljuset som världen
behöver. Vår räddade, frälsare och herre. Jesus är den klippa vi ska
bygga vårt liv. Han och endast han är vägen till Gud. En gåva som alla
har fått från Gud och ingen är förtjänt. Gud väntar på vårt gensvar. 
Då och endast då kan vi bli hans barn och räknas en rättfärdig i Guds ögon.

söndag 13 maj 2012

McParkOnly 2012

Välkommen till årets McParkOnly på Planteringen i Skara den 14 Juli

fredag 11 maj 2012

Glädjetåg - Bengt Johansson

Kom tätt intill - Bengt Johansson & Johanna Strömblad

Manifestation på rätt sätt?

I morgon är det Jesusmanifestationen igen i Stockholm. Där kristna från hela Sverige samlas och hyllar Jesus Kristus på olika sätt. Men frågan är om det har blivit ett bättre klimat för kristna efter dessa år detta har varit. När man kollar samhällsklimatet och media är det värre nu. Andligheten är större med den verkar gå förbi nästan helt från den kristenhet som finns i Sverige. Detta är något som är väldigt olyckligt att vi inte kan möta människors längtan efter något större. Det behov som vi vet att vi kan fylla, men då måste vi nå människor med evangelium på rätt sätt. Den kraften som finns i evangelium kan förändra, förvandla och förnya en människa helt inifrån och ut. Men då måste vi gå tillbaka till de rötterna vi har som är själva grundbultarna som Jesus själv predika. Där vi måste predika om synden, omvändelse och förlåtelse.
Annars blir korset ett dårskap när man berättar vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus.

Vi måste leva som vi lär dvs att vi inte bygger upp några murar av helighet att vi är bättre än alla andra.
För alla är syndare och ingen är värd den nåden vi fått genom att Jesus byte liv med oss på korset. Det
som skiljer oss från andra att vi nu har fått ta emot och gett vårt gensvar på detta erbjudande från himlen.
Så vi kan föra vidare det vi har upplevt och känt till andra medmänniskor i vår omgivning där vi är.
Människor vill höra det äkta och genuina sanningen än något som är en dubbelmoral och ytlighet.

Något som vi måste kämpa med är att bryta ner alla oförtjänta fördomar som finns om kristna.
När man kollar bibelversen i Apg 2:47(De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och
Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.) Står det att de kristna hade ett gott
anseende och var älskade av folket där de var, detta är något som inte händer idag i vårt samhälle.
Nu är det snarare så att man vill håna och förlöjliga andras tro och säger det bara är sagor. Än att
det är något som är relevant och berör ens själs inre. Man vågar inte stå för sin andliga längtan.
Man vill hellre leva i nuet och hinna med så mycket som möjligt utan att känna efter vad man tycker
och tänker på ett djupare plan. Då blir man lätt arg på någon som vågar stå upp för något viktigt.
Vi lever ett ombytligt samhälle där saker ska förändras fort, där man tror all förändring är bra.

Vi som kyrka måste visa att vi bryr oss om alla, detta är något som alla måste få veta. Kyrkans
verksamhet har varit länge en rörelse som gått inåt där redan kristna varit med. Detta har gjort oss
andligt slöa och vi har tappat den kraften vi fått genom den Helige Ande när vi ska sprida vidare
evangelium till andra. Men har vi fokus på andra först och inte bara på oss själva är det lättare att nå ut.
Det betyder inte att vi ska anpassa evangelium till världens norm utan vara tydliga med ett enkelt och
radikalt budskap. Något som tyvärr har hänt hos många trossyskon i Sverige. Inte heller ska vi blanda
upp vår tro med andra religioner och samarbeta på fel sätt. Det är ju inte vår enhet som gäller utan Guds.
Där det är den Helige Ande som för oss samman genom den tron och bekännelsen vi har på Jesus Kristus
vår Herre och frälsare. Denna enhet är inte från Gud utan är något som människor tvingat fram.

Frågan är vad man gör de 364 dagarna som inte Jesusmanifestationen är. Är du ute och presenterar Jesus
eller sitter du inne i din lugna vrå i kyrkan och väntar på nästa år? Vilket är ditt missionsfält där du kan nå andra med evangelium? Vem eller vilken målgrupp är du kallad till? Det hänger på oss om andra får höra om Jesus. Detta är inget man kan flytta på andra. Utan är en universellt missionsuppdrag som Jesus gav oss alla. När vi säger att vi står till förfogande för Gud jag då kan han använda oss. Men tar vi inte steget då händer det inget. En väckelse börjar i varje kristens hjärta där man ber att Gud leder en rätt. Där man känner en nöd och förkrosselse för andra människor så de inte går evigt förlorade i denna världens mörker.

Det finns ett skäl att Jesus sa att man skulle börja i närområdet och det handlar om relationer. För att evangelium ska kunna spridas måste vi börja där vi står och sedan jobba utåt till jordens yttersta gräns. Den kristna tron är byggd på relationer där man växer i sig själv (inåt) med andra (utåt) och med Gud (uppåt) Där vi som Guds församling kan tillsammans visa hur stor Guds kärlek är att alla människor i vår omgivning. Gud älskar alla människor och alla är lika värdefulla därför söker han ständigt de som inte känner honom. Även om du inte tror på Gud så kommer han alltid att vilja ha en återupprättad relation med dig. Då finns det bara en väg dit och det är genom Jesus Kristus. Detta erbjudande kommer alltid att finns tills domen kommer. Då finns det inga gråzoner utan bara två vägar evigheten i himlen eller helvetet.
Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Han tröstar oss i svårigheter


2 Kor 1:4 Han tröstar oss i alla våra svårigheter, 
så att vi med den tröst vi själva får av Gud
kan trösta var och en som har det svårt.

Den helige Ande hjälper till då det är jobbigt.
Gud vill bära dig genom alla svårigheter och
finnas nära oss. Så att du kan vara ett verktyg
för andra medmänniskor som sedan råkar ut för samma som du. Då kommer du kunna trösta
och uppmuntra med ditt vittnesbörd att Gud är
med även om det är som mörkast. Vi finns till för varandra där vi tillsammans blir en helhet av Guds oerhörda kärlek till alla människor på vår jord.

onsdag 9 maj 2012

Ingen kan liknas vid Gud


Jes 40:12-31 Vem har mätt vattnen i sin kupade hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar, eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Vem har utforskat HERRENS Ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han, för att denne skall ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen, lära honom kunskap
och visa honom förståndets väg? Se, folken är som en droppe i en spann, som ett dammkorn i en vågskål. Kustländerna lyfter han som ett stoftkorn. Libanons skog räcker inte till offerved, dess djur inte till brännoffer. Alla folk är som ett intet inför honom, mindre än intet och idel tomhet anser han dem vara. Vem vill ni likna Gud vid, vad vill ni jämföra honom med? Hantverkaren gjuter en avgudabild, och guldsmeden belägger den med guld och smider silverkedjor.Den som inte har råd att offra mycket väljer ett stycke trä som inte ruttnar. Sedan söker han en erfaren hantverkare som kan forma en avgudabild som inte faller omkull. Vet ni inte det, har ni inte hört det? Har inte detta förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått det alltifrån jordens grundläggning? 

För honom som tronar över världen är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo inunder. Han gör furstar till intet och förvandlar jordens domar till tomhet. Knappt är de planterade, knappt är de sådda, knappt har deras stam slagit rot i jorden, så blåser han på dem och de förtorkar, och en stormvind för bort dem som strå. Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige. Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn - ingen enda uteblir. Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: "Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt"? Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Herren tröstar sitt folk


Jes 40:1-11 Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: "Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. HERRENS härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat." Hör någon säger: "Predika!" Och (en annan/jag) svarar: "Vad skall jag predika?" "Allt kött är gräs och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar, när HERRENS Ande blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet." Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Juda städer: "Se, er Gud!" Ja, Herren, HERREN kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

fredag 4 maj 2012

Tacka Gud i det du gör


Kol 3:17 Låt allt vad ni gör i ord eller
handling ske i herren Jesu namn och
tacka Gud fadern genom honom.

Vi ska visa i handling och ord hur stor Gud är.
Genom att leva ett liv som är likt Jesus då
kan vi förändra andra. Det vi gör och säger
visar även om vi är äkta i vår tro på Jesus.
För vi alla behöver ha Jesus i våra hjärtan
och ha blicken fäst på korset. För att förstå den
gränslöst stora kärlek Gud gett oss alla på jorden.

måndag 30 april 2012

Starkhet och mod i Herren

Ps 31:25 Var starka, fatta mod, 
alla ni som hoppas på Herren!

Gud är den som hjälper oss när det är 
jobbigt och när vi inte orkar mer då.
Den hjälpare vi fått i helige Ande gör oss
inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens
och självbehärskningens Ande. (2 Tim 1:7b)
Med tro är allt möjligt t.o.m flytta berg.
Men då måste vi våga att släppa in Gud
i våra liv så vi låter oss påverkas. Lita på
de löftena som finns i Bibeln och bekänna
att Jesus är Guds son och han är den enda
vägen till Gud. Då står Gud med öppna armar och låter oss ta del av alla himmelska välsignelser.

fredag 27 april 2012

Guds nåd är för evigt


Ps 136:1 Tacka Herren, ty han
är god, evigt varar hans nåd.
 
Kan vi någonsin förstå den oerhört stora kärlek
som Gud gett oss? Vi hade vänt Gud ryggen men
han kom ner som en människa i Jesus Kristus och reparera allt. Vår tacksamhet kan inte vara nog och
vi kan inte förstå den nåden vi fått. Från att varit vredens barn har vi nu blivit Guds barn. Men ett
enkelt Tack till Herren räcker för att kunna besvara den största kärleksförklaringen världen fått.


Okunnighet vad kristen tro är

Det är sådan okunnighet nuförtiden när man diskuterar vad kristendom är. Vet det svenska folket överhuvudtaget vad kristen tro handlar om? Det kan man undra när ledare i Sverige ska yttra sig.
Sverige är byggt på kristna värdegrunder och det finns ett skäl till att vi har det så bra. Det är bara
att gå tillbaka till 1800-talet då var Sverige det farligaste landet i Europa och hela landet var i misär.

I alla tider har människor missbrukat religionen till sina egna syften och begär för att få makt. Men detta
har verkligen ingenting med den kristna tron som Jesus förmedla till sina lärjungar vid Genesarets sjö.
Jag kan bli rätt trött på detta pajkastning som det är mot kristna, där om man yttrar sig då blir det kallat hatbrott men när man får kritik då kan säga vad som helst. Även om man inte har någon som helst koll.
Vi kan inte försvara vad makthungra människor gjort av egen vinning i flera århundraden. Vi kan bara
svara på vårt personliga möte med den levande Guden som har förvandlat våra liv inifrån och ut.

Att vara kristen är ingen Religion det är en Relation. En helad relation med vår skapare och pappa
i himlen och Jesus är den enda vägen dit. Hur kan folk säga att vi lever ett demokratiskt land om man
vägrar att lyssna på allas åsikter? För om man inte vill lyssna hur ska man då kunna förstå varandra.
Det är hemskt när Barn och Vuxna far illa, när människor bara tänker på sig själva. Men det är inget
man kan skylla religionen på. Detta händer i hela samhället på alla nivåer där det finns människor som
möts. Då måste man ta sitt straff för det man gör för annars kan inte samhället fungera på rätt sätt.

Att vara kristen handlar om att leva ett liv som Jesus. Att vi ska efterlikna och gå i hans fotspår och hur
han bemötte människor i sin omgivning. Jesus brydde sig om de människorna som hade det jobbigast i samhället. Han såg de svaga och gjorde något åt detta samtidigt kritisera han ledarskapet som fanns i synagogan. När människor använder Religionen för att få igenom något brukar det alltid sluta illa.
Detta händer när man lever ett liv utan Gud och inte låter honom får vara delaktig i det man gör.

Vi människor är inte perfekt på något sätt men Gud älskar oss ändå som vi är. Vi som är kristna är redan medvetna om detta. Men samhället har massa konstiga fördomar och föreställningar hur det är. Detta gör att det tror att man är en perfekt människa men så är inte fallet. Vi har insett att vi har begränsningar men tillsammans med de övriga troende kan vi reflektera den kärleken Gud har gett att alla människor. Vi lever numera i ett samhälle som är mer multikulturellt än innan, det är klart det påverkar även församlingen. Då är det viktigt att man har rätt kristen tro och att Jesus Kristus är i centrum annars blir det helt fel. Att behandla människor illa som fallet med demonutdrivningen hör inte hemma i församlingen någonsin.

Gud kom ner som människa i Jesus Kristus för att byta liv med oss för rätta till allt som gått fel. Så att
relationen ska bli helad och återupprättad igen. Detta gåva är gratis och man behöver bara säga Ja!

Hur ska man få sin röst hörd om ingen vill lyssna? Samfundsminister Stefan Attefall uppmanar
alla kristna att göra sin röst hörd. Men det svårt med media som inte vill balansera debatten. 
Media 1,2,3,

onsdag 25 april 2012

Fokus på Jesus


2 Tim 1:6-10 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp
igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den Ande som Gud har gett oss
gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Skäms
alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär
också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss och
kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt
beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit 
uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och
fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.

Heb 4:14-16 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom
himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha 
medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss
därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

tisdag 24 april 2012

Maning till uthållighet


Hebr 12:1-3 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som
i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som
nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på
honom som måste uthärda sådan fiendskap 
från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.

Livet som kristen är som ett maratonlopp där slutet är himlen. Gud har inte lovat oss ett lätt liv men han har lovat att vara med oss som sällskap. Det gäller bara för oss att ha fokus på Jesus och hämta kraften från Herren. För då kommer vi orka med att som händer i livet.

söndag 22 april 2012

Dörren till himlen är öppen


Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr
öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men
du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. 

Texten ovan är från uppenbarelseboken där budskapet är till församlingen Filadelfia. Denna text kan även tillämpas på dagens kristna. Gud ser det vi gör för honom att sprida hans rike här på jorden. Det finns en dörr som står öppen här på jorden som går till himlen. Vägen dit är genom Jesus Kristus och vad han gjort på korset för vår skull. Ett erbjudande som är till alla på vår jord. Man behöver bara säga Ja!. Vår kraft är liten men genom Gud är allt möjligt. Vi ska bara hålla oss nära Gud och lära känna honom ännu mera genom bibel och bön. På så vis lär vi känna vår skapare ännu mera och kan reflektera hans kärlek till alla människor på vår jord.

lördag 21 april 2012

Bara Gud vet

Pred 7:14-15 Se på Guds verk: Vem kan göra
rakt det han har gjort krokigt? Var alltså vid 
gott mod under den goda dagen och besinna
under den onda dagen, att den ena såväl som den andra har Gud gjort för att människan inte skall kunna utforska det som kommer efter henne.

Visst känns det skönt att man inte behöver ha koll på allt. Gud vill att vi lever i nuet och inte oroar oss för morgondagen. Gud vill vara den som tar hand om oss. Han vill ha en relation med oss och vägen dit är genom Jesus Kristus. Den kärleken vill han överösa oss människor men bara om vi säger Ja själva. Gud kommer aldrig att tvinga sig på.
Men han söker oss alla ständigt för han älskar oss så mycket, du är så värdefull i hans ögon.

fredag 20 april 2012

Jesus är våran grund


1 Pet 2:4-5 Kom till honom, den levande
stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt
er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 

Jesus är grunden för vår frälsning. Det är genom
vad han gjort på korset som har friköpt oss från
det straffet som Gud ska döma världen med.  

När vi har tagit emot Jesus i vårt hjärta är vi nu en del av Guds församling där den Helige Ande är den som för oss samman. Vi har nu blivit alla präster genom det vittnesbörd vi alla har fått genom vår frälsning. Vi behöver alla varandra och på så vis kan vi visa vem Jesus Kristus är. Så vi kan reflektera den kärleken vi fått av Gud och föra vidare den till alla i vår omgivning. För alla behöver bli räddade och är älskade och värdefulla i Guds ögon.

torsdag 19 april 2012

Din nåd är vårt vittnesbörd


Ps 119:88 Håll mig vid liv enligt din nåd, jag vill ta vara på din muns vittnesbörd. 

Texten ovan talar om den kärlek Gud gett oss då Jesus Kristus tog våra synder på sig på korset. 
När vi nu är Guds barn då är vi kallade till ett liv som inte är av världens värderingar. Vi ska leva
ett liv som ärar och hyllar Gud i himlen. Det är detta som blir vårt vittnesbörd för andra vem Jesus
är. Där vi kan reflektera den kärleken som vi fått och ska föra vidare till alla i vår omgivning.

onsdag 18 april 2012

Förtröstan på Gud


Ps 56:4 När fruktan kommer 
över mig förtröstar jag på dig. 

Texten handlar om hur David blir förföljd.
Att man kan lita på Gud oavsett hur illa det ser
ut. Gud har lovat att vara med oss hela tiden.
Det är ett löfte som vi kan lita på. Att vi inte behöver vara rädda eller ha fruktan för något. 
Vår skapare och Pappa i himlen har koll på allt.

Även om det ser ut som mörkast och är som jobbigast då har Gud inte lämnat oss. Det är då 
han vill bära oss genom det jobba så vi orkar med.
Så vi kan ha får förtröstan på Gud för allt kommer att bli bra i slutändan. Bara vi vågar att ta steget och lita på detta. Genom att tro är allt möjligt.


tisdag 17 april 2012

En ny skapelse


Gal 3:27-28 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här
är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 

När vi nu blivit Guds barn då är vi alla lika. Ingen kan säga att han eller hon är mer värd
i Guds ögon. Det handlar inte om hur duktiga vi är och vad vi gör. Frälsningen är något 
som ingen kan göra sig förtjänt av. Detta är en gåva som vi fått gratis från vår skapare
och pappa i himlen. Vi är lika mycket värda i Guds ögon och vi behöver alla bli räddade.

måndag 16 april 2012

Ett nytt hjärta


Hes 11:19 Jag skall ge dem ett och samma
hjärta, och en ny ande skall jag lägga i  deras
bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras
kropp och ge dem ett hjärta av kött, 

Texten ovan säger vad Gud gör med oss när vi blir
hans barn. Vi kommer att få ett nytt hjärta och en
ande som liknar honom. Det betyder att vi ändras inifrån och ut. Vi har vår personlighet kvar men Gud
har nu tagit plats i oss med den Helige Ande. Stenhjärtat är vår egoism där vi själva tänker på oss först och det finns ingen plats för våra medmänniskor. Men nu vill Gud att vi ska efterlikna hans son Jesus Kristus i allt vi gör. Så vi kan reflektera Guds kärlek
till alla människor i vår närhet.